Extra steun voor mantelzorgers van mensen met dementie

Door de vergrijzing krijgen steeds meer mensen met dementie te maken en neemt ook het aantal mantelzorgers toe. Graag jullie aandacht voor het artikel in het Noord-Hollands Dagblad regionaal nieuws over de gezamenlijke de gezamenlijke activiteiten van De Dageraad met Gabrielle van der Linden en Triton (Zorgcirkel) en hun samenwerking op dit gebied met de VUmc. Klik hier voor het artikel.