Update m.b.t. Coronacrisis in de zorg van de SWZP

Aan alle cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 7 januari 2021

Betreft: Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Beste bewoners, familie van bewoners, contactpersonen en vrijwilligers,

Stand van zaken locatie De Rusthoeve
Momenteel is de Coronabesmetting binnen de locatie De Rusthoeve nog niet afgenomen. Wij doen er alles aan om deze te beperken. Gezien de huidige ontwikkeling wordt de gehele locatie De Rusthoeve als besmet beschouwd en gelden hier de strengste maatregelen i.h.k.v. hygiëne en veiligheid. Er zijn zeer nauwe contacten met de huisartsen, de specialist ouderengeneeskunde en (artsen van) de GGD.

Zoals u zult begrijpen blijven de eerdere aangekondigde maatregelen van kracht en blijft de Rusthoeve voorlopig nog gesloten voor bezoek van buitenaf. De collega’s van het zorgteam zullen u op de hoogte houden over de toestand van uw partner en/of familielid. Eventuele nadere berichtgeving zal via CarenZorgt worden verspreid.

Stand van zaken locatie De Tien Gemeenten
Binnen DTG zijn een paar besmettingen bekend. Dit heeft ons genoopt maatregelen te nemen om verdere verspreiding te voorkomen. De Tien Gemeenten gaat (nog) niet dicht voor bezoek, maar de volgende preventieve maatregelen zijn wel van toepassing voor bewoners en bezoekers:

 • er vinden geen gezamenlijke activiteiten plaats in het restaurant;
 • er worden geen maaltijden meer geserveerd in het restaurant;
 • de kapper is tot nader order dicht;
 • maaltijden kunnen genuttigd worden in de huiskamer(-s) op de etage waar bewoners wonen of eventueel in het eigen appartement;
 • activiteiten vinden plaats op de eigen etage.

Kort samengevat: het aantal bewegingen binnen De Tien Gemeenten wordt drastisch verminderd en de bewoners en teams van de verschillende etages worden strikter van elkaar gescheiden. Hiermee voorkomen we dat er teveel onderlinge contacten zijn tussen bewoners en personeel van de verschillende groepen en etages.  Afsluitend nog de mededeling dat er per bewoner maximaal twee bezoekers per dag op visite kunnen komen, graag op afspraak.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het zorgteam van de desbetreffende locatie. Raadpleeg voor nadere berichtgeving ook Carenzorgt.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer Directeur / Bestuurder Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Update m.b.t. Coronacrisis in de zorg van de SWZP

Aan alle cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Woensdag 30 december 2020

Betreft: Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP en de feestdagen

Beste bewoners, familie van bewoners, contactpersonen en vrijwilligers,

Stand van zaken locatie De Rusthoeve
In navolging op de berichtgeving van gisteren brengen wij u op de hoogte over de huidige stand van zaken rondom een aantal corona besmettingen binnen De Rusthoeve. Vanwege een aantal besmettingen zijn maatregelen zijn getroffen om verspreiding tegen te gaan. De komende dagen wachten wij de ontwikkeling af om te kunnen bepalen of de genomen maatregelen effect sorteren. Wanneer er geen andere besmettingen meer plaatsvinden zal de Rusthoeve weer open gaan voor bezoek. Maandag 4 januari a.s. zullen wij u op de hoogte brengen of bezoek vanaf die datum weer mogelijk is en welke maatregelen dan nog gelden.

Stand van zaken locatie De Tien Gemeenten
Binnen DTG zijn een paar besmettingen bekend. Dit heeft ons genoopt maatregelen te nemen om verdere verspreiding te voorkomen. De Tien Gemeenten gaat (nog) niet dicht voor bezoek, maar de volgende preventieve maatregelen zijn wel van toepassing voor bewoners en bezoekers:

 • er vinden geen gezamenlijke activiteiten plaats in het restaurant;
 • er worden geen maaltijden meer geserveerd in het restaurant;
 • de kapper is tot nader order dicht;
 • maaltijden kunnen genuttigd worden in de huiskamer(-s) op de etage waar bewoners wonen of eventueel in het eigen appartement;
 • activiteiten vinden plaats op de eigen etage.

Kort samengevat: het aantal bewegingen binnen De Tien Gemeenten wordt drastisch verminderd en de bewoners en teams van de verschillende etages worden strikter van elkaar gescheiden. Hiermee voorkomen we dat er teveel onderlinge contacten zijn tussen bewoners en personeel van de verschillende groepen en etages. Volgende week informeren wij u over de voortgang en of de huidige maatregelen dan gehandhaafd blijven.

Afsluitend nog de mededeling dat er per bewoner maximaal twee bezoekers per dag op visite kunnen komen, graag op afspraak.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het zorgteam van de desbetreffende locatie. Raadpleeg voor nadere berichtgeving ook Carenzorgt.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer Directeur / Bestuurder Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Update m.b.t. Coronacrisis in de zorg bij SWZP

Aan alle cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Dinsdag 29 december 2020

Betreft: Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP en de feestdagen

Geachte mevrouw en/ of meneer,

Vanwege Coronabesmettingen en onze inspanningen om deze te beteugelen wordt de gehele locatie De Rusthoeve met ingang van heden gesloten. Dit betekent dat aldaar geen bezoek mogelijk is. Wij zijn ons bewust van het feit dat deze maatregel een forse impact heeft op bewoners en hun familie, maar wij zien ons hiertoe genoodzaakt om het risico op verdere verspreiding van het corona virus zo goed als mogelijk te reduceren.

Wij hopen op uw begrip en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de Rusthoeve. Zodra er geen corona besmettingen meer zijn en wij uit quarantaine mogen, bent u weer van harte welkom in de Rusthoeve.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het zorgteam of de berichtgeving in Carenzorgt volgen.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer Directeur / Bestuurder Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Update m.b.t coronacrisis in de zorg bij SWZP en de feestdagen

Aan alle cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 17 december 2020

Betreft: Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP en de feestdagen

Geachte mevrouw en/ of meneer,

Maandagavond 14 december jl. is door het kabinet een lockdown aangekondigd t/m dinsdag 19 januari 2021. Graag wil ik u, als mantelzorger, verwante of familielid, informeren wat dit betekent voor de bezoekregeling de aankomende weken en tijdens de feestdagen.

Bezoekregeling tijdens de lockdown
Gedurende de aankomende weken is het toegestaan om maximaal 2 bezoekers per dag te ontvangen, waarbij alleen bezoek op eigen kamer of appartement toegestaan is en dus niet op de huiskamers tussen de andere bewoners. Per moment ontvangt de bewoner één bezoeker, eventueel overig bezoek wordt verzocht elders te wachten, bijvoorbeeld in het restaurant.

Bezoekregeling tijdens de feestdagen (24, 25, 26 december en Oud & Nieuw)
Op 24, 25 en 26 december mogen er maximaal 3 bezoekers per dag ontvangen worden. Let op: de bewoner ontvangt op zijn/haar kleine appartement waar de anderhalve meter niet is te garanderen één bezoeker per moment, eventueel overig bezoek wordt verzocht elders te wachten, bijvoorbeeld in het restaurant. Als de woning groot genoeg is dan kunnen drie bezoekers op anderhalve meter worden ontvangen. Graag afspraken in overleg met de zorgteams.

Maatregelen tijdens uw bezoek
Sinds 1 december jl. is het dragen van een mondkapje verplicht in alle openbare en overdekte ruimten, dus ook in onze huizen. Het mondkapje mag af als u zit.

Verder gelden de bekende maatregelen:
– desinfecteer uw handen bij binnenkomst;
– registreer u bij binnenkomst;
– was regelmatig uw handen, ook tijdens uw bezoek;
– houd te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar.

Ophalen van bewoner(s) tijdens de feestdagen
De rijksoverheid adviseert om zoveel mogelijk thuis te blijven. Ook tijdens de feestdagen. Daarom raden wij het dringend af om bewoners op te halen om bij u of andere familieleden thuis Kerst en/of Oud&Nieuw te vieren. Feit is dat in huiselijke kring de meeste besmettingen plaatsvinden en als SWZP streven we er uiteraard naar op het risico om besmettingen zo klein mogelijk te houden. Bij te grote risico’s na een extern bezoek van een bewoner kunnen we overgaan tot het handhaven van een preventieve quarantaine van 10 dagen. In het geval van een woongroep dient dan de gehele groep in quarantaine te gaan en u zult begrijpen dat dit niet gewenst is.

Ondanks de corona regels hopen we zo toch gezellige – en veilige – feestdagen te kunnen bieden aan de bewoners. Wat zou het mooi zijn als we alle dagen vanaf maandag tot aan nieuwjaar bezoek voor uw partner, vader, moeder van familie kunnen verwachten. Nogmaals doe dit dan vooral veilig volgens de geldende hygiëne regels!

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, wendt u zich dan tot uw contactpersoon.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer Directeur / Bestuurder Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Deelname SWZP De Dageraad aan ‘De grote tuinverbouwing’

Afgelopen donderdag, 10 december, zijn er opnames bij de Dageraad gemaakt voor het programma ‘De grote tuinverbouwing’. Dit is voor de kerst-special van 2020. Niet alleen de Dageraad, maar ook nog andere locaties door het hele land zijn in het zonnetje gezet.

De deelnemers van de Dageraad hebben meegedaan aan een plantenbingo waarbij niet alleen de deelnemers, maar ook de medewerkers en de Dageraad zelf in de prijzen zijn gevallen.
Bent u ook benieuwd naar de prijzen?

De uitzending van deze kerst-special vindt plaats op 19 december 2020 om 17.00 uur en de herhaling zondag 20 december om 9.30 uur op SBS6.

De Dageraad en alle andere locaties worden deze dagen uitgezonden.

Kijkt u ook?

Met vriendelijke groeten,

De medewerkers van de Dageraad

Richtlijn Covid-19 binnen Groepswonen SWZP

Inleiding

Binnen SWZP vinden wij dat het toepassen van de juiste maatregelen ten tijde van een (vermoeden) COVID-19 cliënt binnen één van onze groepswoningen PG om maatwerk vraagt. Een continue afstemming en risico-afweging tussen cliënt/ mantelzorger, multidisciplinair behandelteam, medewerker(s) van het team en manager, is noodzakelijk.

Missie en visie
Onze missie is om aan kwetsbare ouderen een goede woon- en leefomgeving te bieden, waarin een zo gelukkig mogelijk leven mogelijk is. De zorg en het welzijn van onze bewoners van de woon-/zorglocaties en cliënten van de thuiszorg staat centraal. We bieden zoveel mogelijk maatwerk. Dat doen we samen met de familie, mantelzorgers en vrijwilligers.
De SWZP hanteert de mensvisie, waarin lichamelijke, sociale, psychische en levensbeschouwelijke aspecten niet los van elkaar kunnen worden gezien. De zorg en diensten die wij aan onze bewoners en cliënten leveren, ondersteunen deze aspecten. We gaan daarbij uit van de belevingswereld van de bewoner. Wij ondersteunen hen opdat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren wat bijdraagt aan hun geluk.
Wij vinden het dan ook belangrijk dat onze bewoners en cliënten zich welkom en thuis voelen bij ons. Op de afdelingen en in de groepswoningen creëren we een warme en huiselijke sfeer.
De groepswoning wordt dan ook gezien als een huishouden.

Risico- afweging:

 • Indien cliënt op de kamer kan/wil blijven wordt de werkwijze zoals beschreven in de richtlijn COVID-19 intramuraal gevolgd.
 • Indien een cliënt waarbij een vermoeden of bewezen COVID-19 gaande is, NIET op de kamer kan/ wil blijven volgt risico-afweging:
  – Er vindt afstemming plaats door de huisarts met de eerste contactpersoon van de cliënt
  – Er vindt (multidisciplinair) overleg plaats met de huisarts/ SO/psychodiagnostisch medewerker, , kwaliteitsverpleegkundige en/of contactverzorgende/ eerste contactpersoon van de cliënt en manager om de mogelijkheden te bespreken met elkaar.
  Er vindt een afweging plaats, waarbij de kwaliteit van leven van de cliënt ten opzichte van de risico’s t.a.v. overige bewoners binnen de groepswoning, in ogenschouw genomen worden.
  – Een van de overwegingen die daarbij in acht moet worden genomen is de inschatting hoe groot het risico is dat er reeds sprake is van verspreiding van het virus over de groep, waardoor isolatie van een individuele client niet meer zinvol is.
  – Er kan in afstemming met het multidisiplinaire team en de mantelzorgers bepaald worden óf en welke vorm van onvrijwillige zorg kan worden ingezet om ervoor te zorgen dat de cliënt op zijn kamer blijft. Hierdoor wordt besmetting van andere cliënten voorkomen. Dit betreft maatwerk en is niet altijd mogelijk.
  Het uitgangspunt is altijd dat de minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg ingezet wordt, deze veilig moet zijn en er ten alle tijden gezocht moet wordt naar alternatieven.
  Indien de keuze gemaakt wordt om onvrijwillige zorg toe te passen volgens het stappenplan, moet altijd bepaald worden hoe 24/7 toezicht gehouden wordt om de veiligheid van de cliënt te kunnen garanderen. (vastleggen afspraken in ECD/WZD module- bepalen hoe lang- monitoren-evalueren/ afbouwen- of minder ingrijpende vorm- en borgen).
 • Bij één vermoeden/ bewezen COVID-19 cliënt die NIET op de kamer kan/wil blijven en is besproken dat de inzet van onvrijwillige zorg geen optie is, wordt groepsisolatie ingezet volgens paragraaf groepsisolatie in richtlijn COVID-19 intramurale zorg.

Update m.b.t coronacrisis in de zorg bij SWZP

Aan alle cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 12 november 2020

Beste familie en mantelzorgers,

Betreft: Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Geachte mevrouw en/of meneer,

Afgelopen week is op één van onze woongroepen een corona besmetting geconstateerd. Dat is heel verdrietig, we doen ons best om desondanks goede zorg te geven aan alle bewoners en de besmetting te beperken. De zorgmedewerkers werken hard aan goede zorg en welbevinden voor uw familieleden onder deze moeilijke omstandigheden.

Afspraken bezoek
Vanwege het risico op besmetting hanteren we het beleid voor familie, mantelzorgers en betrokkenen om bezoek te beperken tot maximaal twee mensen per bewoner per dag. In De Tien Gemeenten waar heel veel mensen wonen is het belangrijk om het verkeer te beperken om besmettingsrisico’s zo klein mogelijk te laten zijn. Daarbij is het zorgteam leidend als er uitzonderingen moeten worden gemaakt. Alle contacten behalve behandeling (fysio, arts, ergo) tellen we mee, dus ook de kapper en de vrijwilliger. Nogmaals als er uitzonderingen moeten worden gemaakt dan kan de zorg dat bepalen.
Voor mantelzorgers en vrijwilligers die met bewoners naar buiten gaan voor een wandeling is ook de afspraak dat er een mondkapje wordt gebruikt, als mensen ondersteuning nodig hebben dus de 1,5 m niet kan, dan ook handschoenen.

De bezoeken vinden plaats volgens de hygiëne richtlijnen:
– desinfecteren van de handen bij binnenkomst locatie
– registreren en aanmelden van bezoek
– hygiëne maatregelen opvolgen zoals mondkapje, 1,5 m afstand etc.
– bezoek niet op de huiskamer bij de andere bewoners, maar op het appartement van de bewoner.

Update m.b.t coronacrisis in de zorg bij SWZP

Aan alle cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Maandag 2 november 2020

Beste familie en mantelzorgers,

Betreft: Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

 

Geachte mevrouw en/of meneer,

Afgelopen week is op één van onze woongroepen een corona besmetting geconstateerd. Dat is heel verdrietig, we doen ons best om desondanks goede zorg te geven aan alle bewoners en de besmetting te beperken. De zorgmedewerkers werken hard aan goede zorg en welbevinden voor uw familieleden onder deze moeilijke omstandigheden.

Vanwege het grote aantal besmettingen in onze regio, hebben we besloten om het bezoekbeleid voor al onze locaties weer aan te scherpen, om de kans op besmetting zo klein mogelijk te houden. Dit is in het belang van onze cliënten, onze medewerkers maar ook die van u. Daarom verzoeken we vanaf vandaag uw bezoek weer aan te melden via de gastvrouw en receptie van de locatie.
We willen daarnaast het bezoek beperken tot twee bezoekers per dag per cliënt.

De bezoeken vinden plaats volgens de hygiëne richtlijnen:

 • desinfecteren van de handen bij binnenkomst locatie
 • registreren en aanmelden van bezoek
 • hygiëne maatregelen opvolgen zoals mondkapje, 1,5 m afstand etc.
 • bezoek niet op de huiskamer bij de andere bewoners, maar op het appartement van de bewoner.

Dank u voor uw begrip en medewerking.

Op deze manier en in combinatie met de hygiëne maatregelen doen wij er alles aan om het virus buiten te houden.

Namens de collega’s,

Wim van ’t Veer
Directeur Bestuurder

Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Aan alle cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 23 oktober 2020

Betreft: Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Geachte mevrouw en/of meneer,

Het aantal besmettingen stijgt nog steeds landelijk, onze regio Z/W is donkerrood en zeer zorgelijk. Natuurlijk er wordt meer getest. Het is anders dan in dit voorjaar. We willen niet weer in een lock down dat we alles moeten sluiten. Maar het is wel zorgelijk allemaal.
Gisteren in het VVT regio overleg hoorden we hoe in thuiszorg en intramuraal het aantal besmettingen in de ouderenzorg ook weer gestegen is. Hele teams vallen uit, het wordt steeds moeilijker om aan voldoende zorgpersoneel te komen.

 • Maskers
  Zoals eerder besloten dragen we in de thuiszorg en welzijn extern en in huis mondmaskers. Dit doen we om onszelf en anderen te beschermen ook omdat we niet altijd de 1,5 meter afstand in acht kunnen nemen. In combinatie met zo mogelijk 1,5 m afstand houden en regelmatig de handen desinfecteren, zal het hopelijk helpen om besmetting te voorkomen. Door persoonlijke omstandigheden en gezondheid zijn mensen soms genoodzaakt de gezichtsmaskers te dragen, in de thuiszorg is dan wel de afspraak als je langer dichtbij een bewoner bent om ook een chirurgisch masker erbij te dragen. In keuken en facilitair als mensen op 1,5 m kunnen werken dan is een face-shield toegestaan en voldoende.
 • Voorzichtig met te veel verschillende mensen
  Met cliënten en bewoners wordt besproken hoe we omgaan met de zorgen om corona en onze pogingen om besmettingen proberen te voorkomen. Wij zullen deze afspraken ook delen met bezoek. Het gaat dan om veilige voorwaarden over bezoek op het appartement. We willen nog geen belemmeringen opleggen over het aantal bezoekers per week, maar we zien dat bij de collega zorginstellingen al wel gebeuren. Het avondrestaurant willen we open houden voor een beperkte groep mensen. Maar dan moeten we ons wel scherp houden aan de veiligheidsafspraken om besmettingen te voorkomen.
  Verzoeken van familie om bewoners mee te nemen naar een uitje of op vakantie, daar waar men met andere mensen in aanraking komt, raden wij zeer af. Wij vrezen voor besmetting en dus ook de kans dat bij terugkomst van bewoners de overige bewoners besmet kunnen raken.
  We bereiden ons voor op het aanscherpen van maatregelen ter voorkoming van verspreiding van het corona virus. We kijken tegelijkertijd hoe we desondanks het restaurant, de dagbesteding, welzijn en diensten, winkel etc. draaiende en open kunnen houden.
  We willen nog niet afschalen in de thuiszorg, intramuraal en dagbesteding, maar als het niet anders kan dan moet het. We bereiden ons er op voor.

De afspraken binnen de SWZP

Om besmetting te voorkomen en onze bewoners en cliënten te beschermen vragen wij iedereen om zeer alert te zijn op naleving van onderstaande maatregelen:

 • Anderhalve meter afstand houden waar mogelijk.
 • Alle medewerkers dragen (bij voorkeur een chirurgisch) mondneusmasker, bescherm jezelf en de ander.
 • Klik op deze link om te zien hoe je het mond-neusmasker gebruikt: https://vimeo.com/403728699 (RIVM)
 • Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het deurbeleid bij de locaties:
 • Bij binnenkomst de handen desinfecteren en daarna regelmatig de handen wassen.
 • Alle bezoekers registreren zich bij binnenkomst door gegevens in te vullen. De gegevens worden corona en avg proof opgeborgen.
 • Bezoekers dienen een mondneuskapje te dragen.
 • Bij klachten mogen bezoekers niet naar binnen!
 • Bewoners mogen maximaal 3 bezoekers ontvangen. Alleen op de eigen kamer of appartement, mits er onderling 1,5 afstand van elkaar gehouden kan worden.
 • Bezoek kan uitwijken naar het restaurant.
 • Als je zit en op 1,5 m afstand, hoef je geen mondneuskapje te dragen.
 • In de restaurants maximaal 30 gasten tegelijkertijd aanwezig, exclusief bedienend personeel.
 • Alle contactberoepen en behandelaars dragen een mondneuskapje.

Klik hier voor informatie over de overheidsmaatregelen in het kader van de gedeeltelijke lockdown.

Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Aan alle cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 15 oktober 2020

Betreft: Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Geachte mevrouw en/of meneer,

Afgelopen dinsdag zijn er weer strenge maatregelen afgekondigd door de overheid om te proberen een halt toe te roepen aan de groei van het aantal besmettingen. Meer dan 7000 per dag, onze regio Z/W is donkerrood en zeer zorgelijk. Een oproep aan ons allen om ons aan de afspraken ter voorkoming van verdere besmetting te houden. Zeker in de zorg voor ouderen. We gaan niet in lock down, we willen de locaties niet sluiten, we willen dat de dagbesteding door kan gaan. Maar dat vraagt wel heel veel van ons.

Zoals eerder besloten draagt het personeel in de thuiszorg en welzijn extern en in huis mondmaskers. Dit doen we om onszelf en anderen te beschermen ook omdat we niet altijd de 1,5 meter afstand in acht kunnen nemen. In combinatie met zo mogelijk 1,5 m afstand houden en regelmatig de handen desinfecteren, zal het hopelijk helpen om besmetting te voorkomen! Een beroep op elkaar en op onze eigen verantwoordelijkheid dat is wat we kunnen doen. Hoe we omgaan met de mondkapjes en de desinfectie afspraken, houden we ons er aan, dan beperken we de risico’s.

We delen de hygiëne afspraken ook met het bezoek, en ook over de veilige voorwaarden voor bezoek op het appartement, liever niet op vakantie, voorzichtig zijn met naar buiten gaan op drukke plaatsen, ook met hen. We leggen het aan u uit wat we doen en waarom!

Bezoekafspraken, vakantie en voorkomen risico’s

Hieronder hebben we de afspraken rond bezoek en veiligheid voor de bewoners nog eens op een rijtje gezet, daarnaast de afspraken bij inhuizing. Bij vragen van familie om bewoners mee te nemen naar een uitje, op vakantie, in het algemeen daar waar men met andere mensen in aanraking komt, adviseren wij dat sterkt af te raden. Wij vrezen voor besmetting en dus ook de kans dat bij terugkomst van bewoners de overige bewoners besmet kunnen raken. Dus beperk veel contacten. Naar buiten toe is prima, maar blijf in de open lucht en uit de buurt van drukke plaatsen zoals winkels.

 • Inhuizing nieuwe cliënten
  Nieuwe cliënten gaan in quarantaine in de thuissituatie voordat ze bij de SWZP inhuizen of als dat niet kan gaan nieuwe cliënten 10 dagen in de SWZP in quarantaine. Het inhuizen zelf geschiedt met zo min mogelijk mensen.

Gemaakte afspraken richtlijn inhuizing/ overplaatsing cliënt binnen SWZP:

 • het Klant Service Punt (KSP) belt de bovenste drie cliënten op de wachtlijst om te informeren omtrent aanscherping van het inhuizingsbeleid door COVID-19. Afspraken worden vermeld in de wachtlijstrapportage;
 • voor inhuizing stemt KSP af met de verpleegkundige; regie inhuizen door het hoofd Huishoudelijke dienst;
 • tien dagen quarantaine in thuissituatie vooraf aan inhuizing cliënt groepswoning.
 • bij 10 dagen preventieve quarantaine maximaal één vaste bezoeker per bewoner: gebruik van pbm: chirurgisch mondneusmasker, halterschort en handschoenen, evenals personeel. Bij het ontstaan van klachten: ook inzetten beschermbril;
 • direct bij inhuizing cliënt uitgangswaarden bepalen : RR/ Pols/ temperatuur/ saturatie: noteren in ONS.

Weest allen alert op het ontstaan van klachten!

Nog eens de afspraken op een rijtje
Om besmetting te voorkomen en onze bewoners en clienten te beschermen vragen wij iedereen om zeer alert te zijn op naleving van onderstaande maatregelen:

 • Altijd anderhalve meter afstand houden waar mogelijk.
 • Alle medewerkers dragen (bij voorkeur een chirurgisch) mondneusmasker, bescherm jezelf en de ander.
 • Klik op deze link om te zien hoe je het mond-neuskapje gebruikt: https://vimeo.com/403728699 (bron: RIVM)
 • Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het deurbeleid bij de locaties:
 • Bij binnenkomst de handen desinfecteren en daarna regelmatig de handen wassen.
 • Alle bezoekers registreren zich bij binnenkomst door gegevens in te vullen. De gegevens worden corona en volgens de AVG-richtlijnen tijdelijk bewaard.
 • Alle bezoekers dienen een mondneusmasker te dragen.
 • Bij klachten mogen bezoekers niet naar binnen!
 • Bewoners mogen maximaal 3 bezoekers ontvangen. Alleen op de eigen kamer of appartement, mits er onderling 1,5 afstand van elkaar gehouden kan worden.
 • Bezoek kan uitwijken naar het restaurant.
 • Als je zit en op 1,5 m afstand, hoef je geen mondneusmasker te dragen.
 • In de restaurants maximaal 30 gasten tegelijkertijd aanwezig, exclusief bedienend personeel.
 • Alle contactberoepen en behandelaars dragen een mondneuskapje.
 • Teamleerbijeenkomsten, coaching sessies en andere overlegvormen worden uitgesteld als dat kan of in digitale vorm gehouden.

Dus blijf allen scherp op het naleven van de maatregelen. Alleen door gezamenlijk hier de verantwoordelijkheid voor te nemen, kunnen we besmettingen voorkomen.