Vacature voorzitter Raad van Toezicht

Vanwege het aflopen van de laatste zittingstermijn van de voorzitter van de Raad van Toezicht ontstaat een vacature voor deze functie. Als u hier klikt kunt u de vacature tekst lezen.

Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Aan alle cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 2 juli 2020

Betreft: Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Geachte mevrouw en/ of meneer,

Hiermee informeren wij u over de laatste stand van zaken rondom het Coronavirus. Op dit moment is het ruim drie maanden geleden dat de verpleeghuizen ‘op slot’ zijn gegaan en de maatregelen ter preventie van het coronavirus zijn gestart. Inmiddels worden de maatregelen verder versoepelt. Hieronder kunt u lezen hoe SWZP aan deze verdere versoepeling van de maatregelen vorm geeft.

✓ Algemene maatregelen die blijven gelden
Wij gaan binnen SWZP gefaseerd toewerken naar een volledige openstelling van onze locaties. Hierbij geldt dat de handenhygiëne en de “1,5 meter afstand” maatregel te allen tijden nageleefd moeten worden. Op verschillende plekken (ingangen van de locaties) staan er zuilen waar de handen gedesinfecteerd kunnen worden. Er zullen bij de ingang borden geplaatst gaan worden met instructies:

• Houdt anderhalve meter afstand van elkaar
• Desinfecteer de handen bij binnenkomst
• In de gangen rechts aanhouden

Daarnaast worden op “knooppunten” in de gebouwen stickers op de vloer geplakt waarmee een ieder wordt geattendeerd op het feit om 1,5 meter afstand te houden. En uiteraard blijft gelden dat bezoekers, maar ook vrijwilligers, verzocht worden om bij klachten van verkoudheid en/of koorts niet op bezoek te komen.

✓ Bezoek: tweede fase vanaf maandag 13 juli a.s.
Vanaf 13 juli a.s. kan degene die een bezoek wil brengen aan één van de bewoners voorafgaand contact zoeken met de desbetreffende zorgteams. Vanaf deze datum regisseren en plannen de zorgteams het bezoek. Per bezoek mogen er maximaal drie bezoekers per bewoner langskomen. Ook (jonge) kinderen mogen op bezoek komen en vallen onder dit maximum aantal.

✓ Bezoek aan kapsalons
Net als voor de winkels geldt, maar ook voor het bezoeken van contactberoepen, mogen de kapsalons cliënten van buitenaf ontvangen. Mits er een afspraak gepland is en er maximaal twee klanten tegelijkertijd de kapsalon bezoeken. De algemene maatregelen worden tijdens het bezoek uiteraard nageleefd.

✓ Gemeenschappelijke activiteiten welzijn intern
Gemeenschappelijke activiteiten voor interne bewoners mogen weer georganiseerd worden, mits de anderhalve meter afstand in acht wordt genomen. Dit kan betekenen dat het aantal deelnemers aan een activiteit in een bepaalde ruimte gelimiteerd wordt.

✓ Bezoeken van winkels, kapper buiten de locatie, op bezoek bij familie
Bewoners / cliënten zijn vrij om te gaan en staan waar zij willen en kunnen dus naar buiten om een winkel te bezoeken, naar de kapper te gaan of om bijvoorbeeld op visite te gaan bij familie. Mits zij drukke plekken vermijden, voldoende afstand houden. Buiten onze locaties dienen zij zich aan algemeen geldende maatregelen te houden, zoals die voor iedereen gelden.

✓ Vrijwilligers
Zoals eerder aangekondigd zijn vrijwilligers van harte welkom, mits zij komen ondersteunen bij een activiteit of bijvoorbeeld iemand komen begeleiden. Dus ook dit bezoek moet eerst overlegd worden, om te voorkomen dat er teveel mensen tegelijkertijd op bezoek komen.

✓ Sluiten afdeling bij verdenking of aanwezigheid COVID-19
Indien er op een afdeling COVID-19 aanwezig is, vindt daar geen bezoek plaats.

Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Aan alle cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 25 juni 2020

Betreft: Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Geachte mevrouw en/ of meneer,

Hiermee informeren wij u over de laatste stand van zaken rondom het Coronavirus. Op dit moment is het ruim drie maanden geleden dat de verpleeghuizen ‘op slot’ zijn gegaan en de maatregelen ter preventie van het coronavirus zijn gestart. Gisteren is vanuit het kabinet een verdere versoepeling van de maatregelen aangekondigd. Graag wil ik u, als mantelzorger, verwante of familielid, informeren wat dit betekent voor de SWZP.

 • Een verdere gefaseerde versoepeling van maatregelen
  Wij gaan binnen SWZP gefaseerd toewerken naar een volledige openstelling van onze locaties. Hierbij geldt dat de handenhygiëne en de “1,5 meter afstand” maatregel te allen tijden nageleefd moeten worden. Op verschillende plekken (ingangen van de locaties) komen er zuilen waar de handen gedesinfecteerd kunnen worden. Wanneer er sprake is van een besmetting worden maatregelen verscherpt om risico’s op een uitbraak te voorkomen. Dit kan dan betekenen dat wij tijdelijk de deuren weer moeten sluiten. Laten we hopen dat dit niet meer nodig zal zijn.
  Wanneer bezoekers, vrijwilligers of stagiaires klachten hebben (verkouden en / of koorts) wordt hen verzocht om thuis te blijven.
 • Bezoek: eerste fase vanaf maandag 29 juni a.s.
  Bewoners mogen maximaal drie bezoekers per keer op hun eigen appartement / kamer ontvangen. Hierbij dient te allen tijden 1,5 meter afstand van elkaar gehouden te worden. Wanneer de bezoekers tot hetzelfde huishouden behoren hoeven zij geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Bij binnenkomst desinfecteren bezoekers hun handen bij één van de aanwezige zuilen.
  Bezoekers moeten nog steeds van tevoren een afspraak voor het bezoek maken via de receptie / restaurant. Dit om te voorkomen dat er teveel bezoekers tegelijkertijd de locatie willen betreden en onnodige risico’s op besmetting ontstaan, daar er dan onvoldoende afstand van elkaar gehouden kan worden.
  Voor de groepswoningen geldt dat bewoners ook maximaal drie bezoekers op hun appartement mogen ontvangen, met de restrictie dat er maximaal drie bezoekers tegelijkertijd de groepswoning mogen betreden. Dus er mag niet gelijktijdig bezoek ontvangen worden door verschillende bewoners binnen één en dezelfde groepswoning.
 • Bezoek: tweede fase vanaf maandag 13 juli a.s.
  Vanaf 13 juli a.s. kan degene die een bezoek wil brengen aan één van de bewoners voorafgaand contact zoeken met de desbetreffende zorgteams. Vanaf deze datum regisseren en plannen de zorgteams het bezoek.
 • Vanaf maandag 29 juni a.s. zijn alle vrijwilligers en stagiaires weer welkom
  Alle hulp is van harte welkom, ook bewoners zullen er naar uit kijken. Vrijwilligers zijn vanaf a.s. maandag weer welkom binnen onze locaties, mits zij geen klachten hebben. En ook voor vrijwilligers geldt de anderhalve meter maatregel en goede handenhygiëne.
 • Dagbesteding / welzijn extern breidt verder uit
  Ook de dagbestedingslocaties De Orchidee, de Dageraad schalen verder op. Veel cliënten kunnen weer naar de dagbesteding. Al is het maximum aantal deelnemers wel gebonden aan het afstand kunnen houden (de 1,5 meter regel). Op 1 juli a.s. start ook de dagbesteding voor 7 cliënten van de Tuinkamer op hun eigen vertrouwde plek.
 • Gefaseerde openstelling van de restaurants
  Met ingang van maandag 29 juni a.s. zijn de restaurants weer vrij toegankelijk voor de interne bewoners, bewoners van de stamtafel en voor de externe cliënten die woonachtig zijn binnen de locaties. Uiteraard is het van zeer groot belang dat de anderhalve meter afstand tot elkaar bewaard wordt.
  Vanaf 1 augustus a.s. gaat restaurant de Populier weer open voor iedereen. Ook hier geldt dat de 1,5 afstand maatregel van toepassing blijft, waardoor het totaal aantal gasten beperkt blijft. Wel wordt bekeken of wij het Bruin Café als extra ruimte kunnen toevoegen aan het restaurant en bij mooi weer uiteraard het terras.
  Voor het restaurant in de Tien Gemeenten blijft de situatie ongewijzigd en kunnen we helaas geen gasten van buitenaf ontvangen. Dit heeft te maken me het feit dat medio augustus er werkzaamheden van start gaan: de verbouwing van o.a. de entree en het restaurant.
 • Bezoek van de pedicure toegestaan en openstelling winkels
  Bewoners kunnen gebruik maken van de dienstverlening van een pedicure naar eigen keuze. Uiteraard dienen hygiëne maatregelen in acht gehouden te worden en mag men geen klachten hebben.
  Maandag 29 juni a.s. gaan ook de winkels weer open, waarbij geldt dat “winkelend publiek” de winkel binnen DTG via de achterdeur mag betreden. Er mogen maximaal drie klanten tegelijkertijd de winkel betreden en dit enkel en alleen met een winkelmandje! Binnen de Rusthoeve geldt dat er voldoende afstand gehouden moet worden en ook drie klanten tegelijkertijd de winkel kunnen bezoeken, eveneens is hier het gebruik van een winkelmand verplicht.
 • Gebruik van ventilatoren in gemeenschappelijke ruimten, waaronder de huiskamers
  Wanneer goed ventileren tijdens een hittegolf niet afdoende is en het toch te warm wordt in bijvoorbeeld de huiskamer, dan is het gebruik van ventilatoren toegestaan. De ventilator wordt dusdanig geplaatst op een plek dat de luchtstroom niet van de ene naar de andere bewoner blaast. Dit om onnodige risico’s op besmetting te voorkomen.
 • Bewoners zelfstandig naar buiten
  Bewoners die zich zelfstandig buiten de locatie kunnen bewegen, zijn vrij om te gaan en te staan waar zij willen. Mits zij geen drukke plekken opzoeken en voldoende afstand bewaren. Zij mogen dus zelfstandig buiten wandelen, zonder begeleiding en ook zonder bezoek, wanneer zij dit op prijs stellen. Succes met de verdere versoepeling van maatregelen en hopelijk weten wij samen het virus buiten de deur te houden.

Donatie Rabobank Waterland en Omstreken

De coronacrisis raakt onze samenleving als geheel maar ook verenigingen, stichtingen en maatschappelijke instanties. Rabobank wil in deze bijzondere en hectische tijd hulp bieden vanuit het Rabobank Coöperatief Fonds verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Ook Stichting Wonen en Zorg Purmerend heeft een verzoek ingediend voor de bezorgkosten van maaltijden bij aanleunwoningen. Het doet mij daarom plezier te kunnen meedelen dat Stichting Wonen en Zorg Purmerend een donatie van € € 2.500,00 ontvangt. De donatie van Rabobank Waterland en Omstreken vindt plaats onder de volgende voorwaarden:
– Het genoemde bedrag wordt aangewend voor het veilig bezorgen van maaltijden bij aanleunbewoners, dagelijks ca. 150 mensen uit de wijk.
– Wij stellen het op prijs wanneer u van dit gebaar vermelding maakt in de nieuwsbrief van de stichting of in ieder geval noemt in de aanbiedingsbrief waarin de cliënten een keuze maken voor de maaltijden. In de bijlage treft u ons logo aan dat u daarvoor mag gebruiken.

Met vriendelijke groet,

Rabobank Waterland en Omstreken
Eric Zwart
Directievoorzitter

Versoepeling bezoekregeling

De verpleeghuizen en dus ook de SWZP werken aan een versoepeling van de bezoekregeling. Dit moet wel veilig gebeuren. De nieuwe bezoekregeling gaat uiterlijk 15 juni 2020 in. U kunt hier lezen wat de stand van zaken is.

Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Aan alle cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Woensdag 20 mei 2020

Betreft: Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Geachte mevrouw en/ of meneer,

Hiermee informeren wij u over de laatste stand van zaken rondom het Coronavirus. Op dit moment is het ruim twee maanden geleden dat de verpleeghuizen ‘op slot’ zijn gegaan en de maatregelen ter preventie van het coronavirus zijn gestart. Gisteren is vanuit het kabinet een versoepeling van de maatregelen aangekondigd. Graag wil ik u, als mantelzorger, verwante of familielid, informeren wat dit betekent voor de SWZP.

De afgelopen weken is op 26 locaties proef gedraaid met een verruiming van de bezoekregeling in de zorg en verpleeghuizen. Gisteren is aangekondigd dat per 25 mei het mogelijk wordt dat deze proef wordt uitgebreid naar alle andere verpleeghuizen waar geen positieve besmetting is, dat is bij alle locaties van de SWZP (nu) het geval.

Hoe ziet deze versoepeling er uit? Op de locaties De Rusthoeve en De Tien Gemeenten is op dit moment de mogelijkheid tot een raambezoek, hiervoor kan u als mantelzorger zich voor inschrijven respectievelijk bij de zorgmedewerkers of de receptie. Het raambezoek zal op vergelijkbare wijze in huis gaan plaatsvinden in een afgeschermde ruimte met inachtneming van hygiënemaatregelen voor zowel mantelzorgers als cliënt. Fysiek contact blijft niet mogelijk. De bezoeker mag één vaste mantelzorger zijn en dient klachtenvrij te zijn. Hierop wordt toegezien door een gastvrouw of zorgmedewerker.

Op Heel Europa hebben wij helaas op dit moment, i.v.m. het ontbreken van een afgeschermde ruimte, niet de mogelijkheid voor een versoepeling van de bezoekregeling. Wel zal volgende week een ‘chatbox’ komen op Heel Europa, zodat een veilig contact nabij wel mogelijk is.

Bij verdere versoepeling van de bezoekregeling in een latere fase zal worden gekeken naar mogelijk contact op bijvoorbeeld het eigen appartement. Vooralsnog zijn wij beperkt tot contact in de afgeschermde ruimtes of de ‘chatbox’ in Heel Europa. Wij volgen hiervoor de handreiking voor het bezoekbeleid verpleeghuizen in corona-tijd.

Ook is reeds in beperkte setting de dagbesteding voor externe cliënten gestart middels een afgeschermde veilige ingang apart van de interne bewoners. Langzaam zullen wij dit uitbreiden op geleide van de mogelijkheden die regelgeving omtrent het hygiëne- en preventiebeleid ons bieden.

Door middel van dit schrijven willen wij u op hart drukken dat wij alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om de coronacrisis veilig en dragelijk voor onze cliënten door te komen. Net als u, delen wij de zorgen, maar hebben wij ook veel vertrouwen in onze medewerkers. De zorg en betrokkenheid bij onze bewoners en cliënten is groot en overal wordt een stap harder gezet, is men alerter en om te waarborgen secuur en veilig te blijven werken.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer
Directeur / Bestuurder
Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Aan alle cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Maandag 11 mei 2020

Betreft: Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Geachte mevrouw en/ of meneer,
Hiermee informeren wij u over de laatste stand van zaken rondom het Coronavirus.

♦ Keuze niet op ons gevallen bij het experiment met beperkte openstelling verpleeghuizen
We hebben binnen onze instelling gesproken over de mogelijke deelname aan het experiment van minister Hugo de Jonge en het ministerie over beperkte openstelling van één van onze locaties. In iedere regio is één locatie gekozen om de komende 14 dagen te experimenteren met beperkte openstelling.

Wij hebben ons vorige week aangemeld bij de GGD maar zijn jammer genoeg niet uitgekozen. Het is een locatie van Evean in Oostzaan De Lishof geworden. De komende 14 dagen gaan zij onder begeleiding van de GGD e.a. dit experiment uitvoeren en zullen wij nader horen na de 25ste mei.
Dat betekent voor alle mantelzorgers en familieleden, en medewerkers dat we voorlopig op deze manier doorgaan: geen bezoek, alleen beeldbellen, en raamcontact. En wat blijft natuurlijk: heel zorgvuldig zijn met de hygiëne maatregelen om besmetting van onze bewoners te voorkomen.
Vanuit de vrienden van de diaconie hebben we de middelen gekregen om voor de bewoners van de woongroepen in Heel Europa ook een betere raamcontact / chatbox te realiseren.

♦ In de ouderenzorg van de SWZP gaat het heel goed
Morgen dinsdag 12 mei is het de dag van de zorg. Dat is een volgende gelegenheid om iedereen en elkaar te complimenteren met de uitvoering van de zorg voor onze ouderen. Er zijn tot op heden geen besmettingen in huis, dat moeten we zo houden en voorkomen dat het alsnog kan gebeuren. Dus moeten we streng blijven en scherp blijven op elkaar. Het is heel knap dat we dat samen voor elkaar hebben gekregen door zorgvuldig hygiënisch te werken en de voorwaarden voor voorkomen van besmetting in acht te nemen.

♦ De dagbesteding gaat deze week beperkt open
Er is een keuze gemaakt uit de groep bezoekers, op basis van de zorgvraag en de druk op de mantelzorg, voor een 3 a 4 bezoekers van de Dageraad, de Orchidee en de Tuinkamer (locatie De Tien Gemeenten). De tuinkamer bezoekers komen bijeen in de huiskamer op de BG van de Poelmanflat. We hebben werkplekken verplaatst zodat de ruimte van de tuinkamer kan worden gebruikt voor het raamcontact voor intramurale bewoners en familie.

♦ Ook weer paramedische en andere diensten
Als het echt nodig is en het niet kan wachten, dan willen we de diensten van Fysiotherapeut, Ergotherapeut, diëtiek, wondverzorging en behandeling door pedicure, weer beperkt inzetten en op een veilige manier. De pedicure wordt dus op een veilige manier ingezet via de zorgteams.
De kapster gaat volgende week weer aan de slag. Eén client per keer, hygiëne en schoonmaak, mondkapje en handschoenen etc. Vanaf 18 mei zal dan weer een beperkte dienstverlening voor intramurale bewoners mogelijk zijn. De waarschuwing blijft: Niet te veel verschillende verkeersbewegingen, voorkom besmetting, hou je aan de hygiëne afspraken.

Met vriendelijke groet,
Wim van ’t Veer
Directeur / Bestuurder
Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Tuinconcert

Om onze bewoners toch nog wat vertier te bezorgen in deze bizarre tijden van verplichte afstand tot familieleden, mantelzorgers en vrienden vond dit tuinconcert in de voortuin van De Rusthoeve plaats, aangeboden door de firma Ooijevaar. Klik hier voor een impressie.

Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Donderdag 16 april 2020

Betreft: Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Geachte mevrouw en/ of meneer,

Op dit moment is het alweer een maand geleden dat de verpleeghuizen ‘op slot’ zijn gegaan en de maatregelen ter preventie van het coronavirus zijn gestart. Graag wil ik u, als mantelzorger, verwant of familielid, informeren over hoe het gaat bij SWZP, zowel in de verzorgings- of verpleeghuizen als in de thuiszorg. In de afgelopen weken zijn namelijk schrijnende verhalen voorbij gekomen in de media vanuit zusterorganisaties en wij begrijpen dat u hierover ongerust kan zijn. Wij delen deze zorgen, wij zijn zeer bewust van de risico’s en gaan hier niet lichtzinnig mee om.

Hoe gaat het in de verzorgings- en verpleeghuizen?
In De Rusthoeve, Heel Europa en De Tien Gemeenten zijn op dit moment geen bewoners die positief besmet zijn, of cliënten die verdacht zijn van een besmetting. In De Rusthoeve was kortstondig wel een bewoner positief getest. De betreffende bewoner heeft in quarantaine verbleven op het kortdurend verblijf en is verleden week verhuisd naar een speciale afdeling bij de Zorgcirkel voor cliënten met het coronavirus.

De maatregelen die zijn genomen binnen de woonhuizen zijn fors en wij proberen zo min mogelijk aan het toeval over te laten om verspreiding te voorkomen. Bijvoorbeeld is het bezoek aan bewoners niet mogelijk (tenzij er sprake is van de laatste levensfase), zijn onderhoud en externe inzet nagenoeg stopgezet, worden medewerkers veelvuldig getest, is contact van bewoners tussen afdelingen niet mogelijk en werken medewerkers bij lichte klachten met persoonlijke beschermingsmiddelen als mondkapjes e.d.. Veel maatregelen dus en alle medewerkers zijn zeer bewust van hun cruciale rol hierbij. Om deze rol ondersteunen naar bezoek en externe partijen is zelfs de eerste weken op De Rusthoeve en De Tien Gemeenten (tot op heden) gebruik gemaakt van een beveiliger.

Naast de veiligheid is het ook belangrijk dat de coronacrisis draaglijk is voor bewoners en medewerkers. Vanuit de welzijnsmedewerkers, gastvrouwen in het restaurant en in de huiskamers wordt veel georganiseerd om de sfeer er in te houden. Ook wordt in samenwerking met de zorgmedewerkers het contact met familie in stand gehouden middels raam- of digitaal beeldbellen. Medewerkers worden verwend met positieve attenties van derden of verwanten en hebben ter mentale ondersteuning de mogelijkheid om dagelijks te spreken met coaches of een psycholoog.

Hoe gaat het in de wijk?
In de thuiszorg is er tot nu toe bij twee cliënten sprake geweest van een positieve besmetting. Deze cliënten zijn vervolgens ingestuurd naar het ziekenhuis of een speciale COVID-19 unit. Bij verdenking op of een daadwerkelijke positie besmetting worden passende maatregelen getroffen om verspreiding van het virus te voorkomen. Hierbij worden persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet of wordt er geïsoleerd verpleegd.

Daarnaast zijn er eerder al preventieve maatregelen getroffen, zoals het sluiten van de dagbestedingsgroepen, het terugbrengen van het aantal zorgmomenten en het clusteren van zorg. Uiteraard worden alle richtlijnen uitgevoerd voor wat betreft een goede (hand-) hygiëne.

Hoe gaat het met u?
Naast zorgen voor de veiligheid van uw familielid of verwant maken wij ons ook zorgen om u als mantelzorger. Wanneer u weer bij De Rusthoeve, De Tien Gemeenten of Heel Europa komt, om bijvoorbeeld spullen te brengen, op te halen of als u komt ”raam-bellen”, dan treft u daar een (binnenkort) klein hoekje aan. Dit hoekje is ingericht om ruimte te maken voor datgene wat u bezighoudt. U kunt even stil staan en een lampje aansteken. Een ander een hart onder de riem steken. Of juist van u af schrijven in een boek of op de steun – klaag – wens – muur.

Dit initiatief is ontstaan vanuit het team geestelijke verzorging, bestaande uit Gerrie van der Meer en Linda Ottevanger. Zij bieden ondersteuning aan bewoners, medewerkers, familie en naasten bij vragen over het leven en zingeving. Juist nu kunnen wij ons voorstellen dat er bij u behoefte is aan een luisterend oor. Zij zijn er in deze tijd graag voor u. U kunt een beroep op hen doen via de receptie of administratie van SWZP.

Middels dit schrijven willen wij u op hart drukken dat wij alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om de coronacrisis veilig en dragelijk voor onze cliënten door te komen. Net als u dragen wij de zorgen doch hebben wij ook veel vertrouwen in onze medewerkers. De serieusheid en betrokkenheid met onze cliënten is groot en overal wordt een stap harder gezet, is men alerter en is de waarborging secuur te merken.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer
Directeur / Bestuurder
Stichting Wonen en Zorg Purmerend