Bewoners en cliënten centraal

FNV Zorg & Welzijn voert vandaag actie bij de drie locaties van Stichting Wonen en Zorg Purmerend (SWZP) voor een lagere werkdruk en meer personeel. Deze eisen zijn niet uniek. Door heel Nederland worden deze geluiden steeds sterker. Door de bezuinigingen van de Rijksoverheid op de zorg de afgelopen jaren, moet ook in de ouderenzorg het werk met minder mensen worden gedaan.

Bewoners en cliënten centraal

“Onze bewoners en de cliënten in de thuiszorg staan bij SWZP centraal”, aldus Wim van ’t Veer, directeur-bestuurder van SWZP. “Dit blijft ook zo. Door te investeren in onze medewerkers en hen dagelijks te ondersteunen, kunnen we dat ook blijven doen”. Van ’t Veer beseft dat er veel wordt gevraagd van medewerkers: “We vragen van onze medewerkers om zich flexibel in te zetten, extra te werken als dat nodig is, zich te ontwikkelen en een nieuwe manier van werken eigen te maken. Dat is nogal wat.”

Kwaliteitsverbetertraject

De overheid stuurt aan op het zo lang mogelijk thuis wonen, eventueel met hulp via de thuiszorg. Pas als het echt niet anders kan, wordt een indicatie voor zorg met verblijf afgegeven. Voor organisaties als SWZP betekent dat, dat de zorgtaken zwaarder worden. SWZP is daarom vorig jaar gestart met een kwaliteitsverbetertraject. Een belangrijkste pijler van dit traject is het bezuinigen op het management. Zo is er meer budget voor handen aan het bed en in de wijk. Met dat budget zijn extra verpleegkundigen aangenomen.

Coaching en opleiding

Daarnaast zijn de teams verkleind, waardoor er kortere lijnen zijn. Op onze woon-/zorglocaties werken we met integrale teams, waarbinnen naast zorg en verpleging, ook welzijn en huishouden een rol hebben. Alle teams worden begeleid door een zorgcoach, ook de teams van Thuiszorg Purmerend. In tweewekelijkse bijeenkomsten met de zorgcoach worden de teams klaargestoomd voor de zwaarder wordende zorgtaak. Ook worden medewerkers in de gelegenheid gesteld om opleidingen te volgen. Zo behaalden recent nog 9 medewerkers hun Mbo-diploma op niveau 3 en 4.

Extra geld

Van ’t Veer is blij met de berichten uit Den Haag over het extra geld wat beschikbaar komt voor de ouderenzorg. Hij doelt daarmee op de 100 miljoen die het kabinet dit jaar nog wil vrijmaken en de 200 miljoen die voor volgend jaar is toegezegd. Dat geld is er echter nog niet. “Tot die tijd moeten we het doen met de middelen die we hebben en blijven we een lerende organisatie, die volop in ontwikkeling is.”, aldus de SWZP directeur-bestuurder.

Geslaagd!

Omdat er steeds meer eisen worden gesteld aan de zorg voor onze bewoners en cliënten, is het belangrijk dat onze medewerkers zich ontwikkelen. Tien medewerkers grepen 3 jaar terug hun kans om een oplelding te gaan volgen. Zeven van hen volgenden de opleiding Verzorgende IG.  Dit is een Mbo-opleiding op niveau 3. Deze week kregen Brigitte, Lies, Fabianne, Cindy, José, Miranda en Priscilla hun diploma.

Hun collega’s Sabrina en Petra hebben de afgelopen jaren ook hard gestudeerd. En met resultaat! Zij mogen zich vanaf vandaag officieel Verpleegkundige niveau 4 noemen. Carola koos voor de opleiding Maatschappelijke Zorg niveau 4. Ook zij heeft haar diploma gehaald.

Uiteraard zijn trots op onze collega’s!

Wij hebben regelmatig leer-werkplekken beschikbaar voor deze opleidingen. Lijkt het jou ook wat? Dan maken we graag kennis met jou. Kijk op onze Werken bij-pagina of neem direct contact op via vacatures@swzp.nl.

Tuin groepswoning opgeknapt

De bewoners van een van onze woongroepen in De Tien Gemeenten zijn door Praxis verrast met een opgefleurde tuin. Met de SWZP-bus hebben we 40 nieuwe planten en 30 zakken tuinaarde opgehaald bij de winkel aan de Van IJsendijkstraat. Er stond ook een nieuwe tuinbank en een vuurkorf voor ons klaar.

Appeltaart

Als dank hadden de bewoners van te voren samen met vrijwilliger Gre een appeltaart gebakken. Gre was met taart en al meegegaan met de bus, om vervolgens de welverdiende appeltaart te overhandigen aan Praxis-winkelmanager Antoin Hoffard.

Mooi resultaat

Vervolgens was er werk aan de winkel. Medewerkers en bewoners zijn zo’n 5 uur met elkaar aan het tuinieren geweest en het resultaat mag er zijn! De bewoners zitten er prachtig bij en hebben de afgelopen dagen al volop genoten van hun prachtige tuin. “Ze raken er maar niet over uitgepraat en hebben het er steeds over hoe mooi het is geworden”, aldus medewerkster Carola.

Bedankt!

Praxis Purmerend: bedankt! We zijn blij met jullie bijdrage voor onze bewoners!

Keuken en restaurants in een nieuw jasje

Bij SWZP staan de cliënten en bewoners centraal. Dat willen we ook tot uiting laten komen in onze restaurants. Die worden dan ook in een nieuw jasje gestoken. In de restaurants van De Rusthoeve en De Tien Gemeenten wordt een open keuken gemaakt. Daardoor gaat er ook iets veranderen in de restaurants.

Verbouwing

In De Rusthoeve wordt de keuken die nu al in het restaurant aanwezig is, vergroot. Het restaurant krijgt een nieuwe vloer. Er komen mooie, nieuwe stoelen die uitnodigen om na het eten ook nog even te blijven zitten. Het gedeelte waar nu het biljard staat, wordt ingericht als bruin café.

In De Tien Gemeenten wordt de keuken ook uitgebreid. De balie van de receptie maakt plaats voor de open keuken. Deze wordt voor het huidige ‘uitgifteluik’ geplaatst.

De verbouwing brengt overlast mee voor onze bewoners, cliënten en bezoekers. Uiteraard doen we er alles aan om dat zo veel mogelijk te beperken en alternatieven aan te bieden als dat nodig is.

Menu’s

Onze koks gaan na de verbouwing vanuit de nieuwe open keukens voor u koken. Naast het vertrouwde weekmenu, komt er ook een kleine kaart met andere, wat luxere gerechten. Op deze kaart staan zowel voor-, hoofd- en nagerechten. Dat alles voor een schappelijke prijs.

Als bezoekers van het restaurant bijvoorbeeld zin hebben in een ander stukje vlees bij het weekmenu, dan maakt de kok dat ter plekke klaar. Ook op andere momenten van de dag is de keuken open: voor iets lekkers bij de koffie, een lunch of een borrelhapje, het kan allemaal.

Samenwerking ROC Horizon College

Door alle veranderingen maken we na de verbouwing geen gebruik meer van de grote keuken in De Rusthoeve (bij de liften). Daarom zijn we een samenwerking aangegaan met het ROC Horizon College. Die gaan de keuken gebruiken voor de koksopleiding. Eerste jaars studenten leren hier de basisbeginselen van het koken. Tweede en derde jaars studenten lopen mee met onze eigen koks in de open keuken.

Ook de studenten van de horeca-opleiding zijn vanaf september bij ons te vinden. Zij helpen op dinsdag-, woensdag- en donderdagavond mee in de bediening.

Balkon opgefleurd

Het balkon van een van onze groepswoningen in Heel Europa is opgefleurd. Het balkon was nogal kaal en saai. Medewerkster Saskia trok de stoute schoenen aan en nam contact op met Karwei Purmerend met de vraag of zij iets voor ons konden betekenen. Dat konden ze. En hoe! Ze hebben het balkon kosteloos onder handen genomen. Het is een leuk en fleurig geheel geworden, waar de bewoners erg van genieten. Karwei Purmerend: bedankt!

 

 

SWZP zet zorgmedewerkers in het zonnetje

Voor de medewerkers van Stichting Wonen & Zorg Purmerend (SWZP) was het vandaag een beetje feest. Ter ere van de internationale Dag van de Verpleging werden zij door SWZP in het zonnetje gezet. Een mooie gelegenheid om waardering uit te spreken voor het werk wat zij dagelijks doen. Voor iedereen was er een cadeautje en iets lekkers.

Dag van de Verpleging

De Dag van de Verpleging wordt jaarlijks op 12 mei gevierd, de geboortedag van Florence Nightingale; nog steeds het icoon van de professionele verpleegkunde. Het is een vak wat velen met volle overgave iedere dag uitvoeren. “Zorgmedewerkers leveren dagelijks een geweldige prestatie. Ik vind dat heel bijzonder”, aldus Wim van ’t Veer, directeur-bestuurder van SWZP. Van ’t Veer hield vandaag een gepassioneerde speech in De Tien Gemeenten, een van de woon-/zorglocaties van SWZP. In het bijzijn van veel bewoners en omwonenden zette hij de zorgmedewerkers van SWZP in het zonnetje.

Waardering

Van ’t Veer vindt het belangrijk dat er waardering is voor het werk van de zorgmedewerkers. Dat kunnen we niet vaak genoeg benoemen. We staan er lang niet altijd bij stil hoe belangrijk het werk van deze zorgmedewerkers is. Voor veel van onze bewoners en cliënten zijn zij een van de belangrijkste mensen in hun omgeving. Aan de andere kant staat de zorg door alle bezuinigingen van de afgelopen jaren onder druk. Onze medewerkers voelen die druk ook. Ondanks dat, doen zij iedere dag hun uiterste best om bewoners en cliënten te helpen en ondersteunen in het dagelijks leven. Reden genoeg om jaarlijks aandacht aan deze bijzondere dag.

Hugo Borst

De zorg is, mede door de boeken van Hugo Borst, een zeer actueel thema. In deze boeken bespreekt hij het leven van zijn moeder. Zij heeft sinds enkele jaren de ziekte van Alzheimer en woont in een woongroep. Van ’t Veer staat er tijdens zijn speech bij stil: “Hugo Borst spreekt in zijn nieuwe boek zijn bewondering uit voor de verpleegkundigen en verzorgenden van zijn moeder. Hij vindt dat zij een wereldprestatie leveren. Dat is een prachtig compliment om deze dag even bij stil te staan.”.

Cadeautje

Na de speech is het tijd om de cadeautjes uit te delen aan de medewerkers. Ook op de woon-/zorglocaties De Rusthoeve en Heel Europa was er wat lekkers voor de medewerkers van deze locaties en de medewerkers van de thuiszorgteams. Daar deelden leden van het Management Team de cadeautjes uit, als blijk van waardering.

Zorgorganisaties mobiliseren politieke partijen

Samenwerkende zorgorganisaties in Zaanstreek en Waterland, waaronder Stichting Wonen en Zorg Purmerend, nodigen programmacommissies van politieke partijen uit om met elkaar in gesprek te gaan over de koers op het belangrijke terrein van de zorg voor kwetsbare burgers voor de komende raadsperiode. De zorgorganisaties bieden hen een Een gezamenlijk opgesteld 10-puntenprogramma aan. Hiermee willen ze partijen stimuleren om stevige ambities over deze groep op te nemen in hun verkiezingsprogramma.

Verkiezingsprogramma’s

Sinds 2015 hebben gemeenten veel extra taken en verantwoordelijkheden vanuit de Wmo, de Participatie- en Jeugdwet. Met het 10-puntenprogramma leveren de zorgorganisaties een bijdrage aan de discussie over de inhoud van de verkiezingsprogramma’s voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Ze willen als partner met de gemeenteraadsfracties samenwerken en meedenken om deze taken zo goed mogelijk vorm te geven.

Iedereen doet mee

De zorgorganisaties maken zich hard voor een samenleving waarin iedereen participeert. De burger moet centraal staan in plaats van het systeem of de financiering. De organisaties stimuleren gemeenten om social return op te nemen in hun begroting. Daarnaast roepen ze gemeenten op zich in te zetten voor een betere positie en blijvende aandacht voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld bij het inrichten van publieke ruimten, mogelijkheden tot (onbetaald) werk en doelgroepgerichte informatie en communicatie.

Jong en oud

In het 10-puntenplan zetten de zorgorganisaties onder andere in op ouderenzorg. Ze benadrukken de noodzaak voor dementievriendelijke gemeenten, met begeleiding op maat, goede publieksinformatie en een actief dementienetwerk.

Transparantie

Om deze doelstellingen gezamenlijk te realiseren, wijzen de organisaties op blijvende aandacht voor de beperking van administratieve lasten en transparantie over de ingezette gelden. Gestandaardiseerde verantwoordingsmethoden zijn hierbij behulpzaam. “Door gebruik te maken van beschikbare expertise, schaalvoordelen en voorzieningen van gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders, is het leveren van betaalbare zorg op maat mogelijk”, aldus Henk Steen, bestuurder van Odion en voorzitter van zorgdirecteurenoverleg Zaanstreek-Waterland. De samenwerkende zorgorganisaties denken daarom graag mee met gemeenten, zodat zij de juiste keuzes maken voor burgers die in een kwetsbare periode een beroep op hen doen”.

Betrokken zorgorganisaties

De samenwerkende zorgorganisaties in Zaanstreek en Waterland zijn Odion, Leger des Heils, RIBW ZWWF, Pennemes, Mennistenerf, Zorgcirkel, Evean, Parnassia, Prinsenstichting, MEE, Opvoedpoli, Dock, SWZP, Stichting Virenze Kram, Lucertis, Psygro, Enzo, Triversum, Spirit en Landzijde.

Actie voor Tovertafel

Het team van woongroep Genuahaven 57 in Heel Europa heeft een bijzondere actie op touw gezet. Verzorgende Kayleigh Vringer heeft de actie op touw gezet. Enthousiast vertelt ze over de Tovertafel. Het is een soort beamer aan het plafond, die speciale spellen en animaties projecteert op de tafel die er onder staat. Het apparaat reageert op hand- en armbewegingen en stimuleert hiermee fysieke activiteit bij de bewoners. Het prikkelt hen om er iets mee te doen. “Er zijn genoeg bewoners van onze woongroep en van de andere woongroepen in Heel Europa die daar baat bij zullen hebben. We hopen hiermee ook bewoners die in hun eigen wereld zitten hierbij bij de groep te betrekken.”, aldus Kayleigh.

Marathon
Aan de Tovertafel zit wel een flink prijskaartje: ruim 6.600 euro. Kayleigh rende in het najaar van vorig jaar voor het eerste een halve marathon. Tijdens een teamoverleg opperde dat ze dat dit jaar weer zou kunnen doen. Dit keer om geld op te halen voor de Tovertafel. Het team reageerde gelijk enthousiast en zo was de actie geboren.

Een keer per jaar is er een halve marathon in Disneyland Parijs. “Als Disney-gekkie is dat voor mij de ideale locatie.” Daar rent Kayleigh samen met haar zus in september 21,5 kilometer, dwars door het attractiepark. Ze doet dat helemaal in stijl in een Tinkerbell-outfit. Trainen samen met haar zus zit er helaas niet in. “Mijn zus woont in Den Haag, dus dat lukt niet. Binnenkort hebben we een Disney-weekend gepland, dan gaan we natuurlijk wel samen trainen. Gelukkig fietst mijn vriend regelmatig met mij mee als ik aan het trainen ben, om mij te supporten.”

Zomermarkt
De halve marathon is niet de enige actie. Ook tijdens de zomermarkt van Heel Europa op 7 juli is groepswoning 57 ook present met een kraampje. Teamleden zijn al bezig om mooie dingen te maken die daar verkocht worden. Zelf gaat Kayleigh verkleed als Princes Anna uit de Disney-film Frozen. Samen met een vriendin, die voor de gelegenheid zich omtovert tot Koningin Elsa, gaan ze op zoek naar kinderen die tegen betaling van een klein bedrag met hen op de foto willen. De opbrengst gaat uiteraard allemaal in de spaarpot voor de Tovertafel.

Donaties
“We zijn nu een maand bezig en hebben 2.400 euro opgehaald. Iedereen is enthousiast over het idee. Collega’s en familie van de bewoners van de groepswoningen in Heel Europa steunen de actie. Dat geeft je een boost om door te gaan.”, vertelt Kayleigh enthousiast.

Ze zijn nog op zoek naar veel meer mensen die willen doneren. Iedere euro is welkom. Als er uiteindelijk meer geld wordt opgehaald, dan komt ook dat goed terecht. “Er zijn nog zo veel andere producten waar mensen met dementie baat bij hebben. Het zou geweldig zijn als we nog meer voor onze bewoners kunnen doen.”

Op de koffie
Iedereen is welkom om een keer op de koffie te komen in de groepswoning. “Dan kunnen mensen ook zien waar hun geld naar toe gaat en voor wie het bedoeld is.” Lachend voegt Kayleigh er nog aan toe dat mensen van te voren wel even een afspraak moeten maken; “anders hebben we hier straks 100 mensen tegelijk op de koffie.”

Wilt u een keer koffie komen drinken of meer weten over dit bijzondere initiatief? Belt u dan gerust met de groepswoning op (0299) 763 917. U kunt Kayleigh ook mailen voor meer informatie op k.vringer@swzp.nl. Het team heeft ook een speciale Facebook-pagina gemaakt voor deze actie. U kunt hen volgen en op de hoogte blijven op facebook.com/Tovertafelheeleuropa.

Lente in onze binnentuin

De lente is volop losgebarsten, ook in de binnentuin van De Rusthoeve. De magnolia’s staan prachtig in bloei en de groenteplantjes in de kas groeien goed. Ook de jeu-des-boulesbaan is al weer volop in gebruik. De medewerkers van ons restaurant De Populier hebben de stoelen voor het terras al buiten gezet. U bent van harte welkom om daar, onder het genot van bijvoorbeeld een kopje koffie of thee, te komen genieten van de lente!