Bewegingsgericht zorgen

Stichting Wonen en Zorg Purmerend is samen met Sportservice Westfriesland een nieuwe weg ingeslagen: bewegingsgericht zorgen. Dit betekent niet meer alles voor de bewoners uit handen nemen. Zij hebben er juist baat bij zo lang mogelijk zelf actief zijn. In korte tijd zijn alle medewerkers geschoold in deze manier van zorgen. Dit heeft geresulteerd in meer plezier bij bewoners en personeel. Lees het volledige artikel.