Handhaving Coronamaatregelen

Aan alle bewoners, cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Woensdag 23 februari 2022

 

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

De meeste Corona-maatregelen zullen de komende periode vervallen. In onze regio hebben de zorginstellingen afgesproken om voorlopig de huidige afspraken rondom de Corona maatregelen te handhaven. Het aantal besmettingen loopt langzaam terug, maar juist omdat alles om ons heen weer open gaat willen we voorzichtig blijven en onze kwetsbare bewoners en cliënten blijven beschermen. Ook is er nog steeds sprake van besmettingen onder het personeel, dit merken we in onze dagelijkse bezetting maar al te goed.

Dit betekent dat we in onze locaties – in ieder geval de komende 14 dagen – de afspraken over bezoek, hygiëne maatregelen, 1.5 meter afstand houden en het dragen van mondkapjes in onze locaties, zo houden. De veiligheid en continuïteit van zorg staan immers altijd voorop.

In de volgende bijeenkomst van het crisisteam (9 maart) kijken we verder en zullen we u nader informeren.

Met vriendelijke groet,
namens SWZP

Wim van ’t Veer
Directeur-bestuurder