Handhaving Coronamaatregelen

Aan alle bewoners, cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Woensdag 9 maart 2022

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

De meeste beperkingen in verband met de bestrijding van het Coronavirus zijn inmiddels opgeheven maar … je ziet ook om je heen dat het virus niet weg is, op de woongroepen in De Tien Gemeenten en in Heel Europa zijn weer nieuwe besmettingen onder de bewoners. Ook onder bezoekers en medewerkers neemt het aantal besmettingen weer toe. Daarom willen we voorlopig dat de maatregelen in de verpleegzorg in onze huizen gehandhaafd blijven. Het gaat om kwetsbare mensen, daar zijn wij met elkaar verantwoordelijk voor.

Ook in onze regio hebben de verpleeghuizen afgesproken om de huidige afspraken te handhaven. Dit betekent dat we in onze zorg en dienstverlening de afspraken over bezoek, hygiëne maatregelen, 1.5 meter afstand en het dragen van mondkapjes blijven handhaven. We moeten rekening blijven houden met onze kwetsbare oudere cliënten en bewoners. Het virus is niet weg. Immers, er zijn nog steeds nieuwe besmettingen onder bewoners en personeel, dat merken we in onze dagelijkse bezetting maar al te goed. De veiligheid en continuïteit van zorg staan altijd voorop.

In de volgende bijeenkomst van het crisisteam kijken we verder en zullen we u nader informeren.

Met vriendelijke groet,
namens SWZP

Wim van ’t Veer
Directeur-bestuurder