Handhaving Coronamaatregelen

Aan alle bewoners, cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 24 maart 2022

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

Hiermee brengen wij u op de hoogte van onze actuele afspraken over Corona-maatregelen in de regio.

Corona is niet weg, het aantal besmettingen in Nederland is nog altijd heel hoog en er worden ook nog steeds mensen ziek van het virus. Gelukkig werkt vaccineren goed en daarnaast hebben veel mensen weerstand opgebouwd door een besmetting. Dat het virus niet weg is merken we ook nog steeds in het verzuim onder personeel. Dit zorgt voor een onverminderde werkdruk en het is soms alle hens aan dek om de roosters rond te krijgen.

Ook andere zorginstellingen in de regio kampen met een hoog (corona gerelateerd) verzuim en er wordt daar zelfs afgeschaald in de zorg. Mede daarom hebben de verpleegzorginstellingen in de regio Zaanstreek-Waterland afgelopen week opnieuw bevestigd om voorlopig nog de maatregelen (dragen mondneusmaker, consequent handen wassen, zoveel mogelijk 1.5 m afstand houden) te handhaven.
Ook brancheorganisatie ActiZ onderstreept – ondanks dat de maatregelen in de maatschappij verder worden afgebouwd – dat het volgen van de RIVM-richtlijnen in de zorg van groot belang blijft. Corona blijft immers een groter risico voor mensen die ouder zijn, of die een kwetsbare gezondheid hebben. En dat is juist de doelgroep die wij zoveel mogelijk willen beschermen.

Daarnaast willen we met het handhaven van de genoemde maatregelen voorkomen dat er te veel collega’s in quarantaine moeten door een besmetting en daarmee de zorg aan de bewoners en cliënten onder druk komt te staan. In het volgende crisisoverleg over 14 dagen, woensdag 6 april, kijken we opnieuw naar het handhaven van de maatregelen om besmetting te voorkomen.

Tot slot, onderstaande algemene adviezen helpen nog steeds om besmetting te voorkomen:
– was regelmatig de handen
– hoest en nies in de elleboog
– ventileer in binnenruimtes en zorg voor frisse lucht
– testen bij klachten

Hiermee beschermt u uzelf, uw omgeving en onze bewoners/cliënten.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor verdere vragen kunt u zich wenden tot het zorgteam.

Met vriendelijke groet,
namens Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Wim van ’t Veer
Directeur-bestuurder