Handhaving Coronamaatregelen

Woensdag 6 april 2022

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

Hiermee brengen wij u op de hoogte van onze actuele afspraken over Corona-maatregelen.

Het aantal besmettingen loopt weer op!
Helaas is er sinds een ruime week weer sprake van een stijging van het aantal besmettingen, zowel onder bewoners, cliënten als personeel. Het verzuim onder medewerkers is op dit moment meer dan 11%, dus heel hoog, en de werkroosters van een aantal zorgteams staan enorm onder druk. Mede om deze redenen handhaven we voorlopig de huidige maatregelen.
Het volgende crisisoverleg vindt plaats op woensdag 20 april a.s. en hierin worden de huidige maatregelen weer tegen het licht gehouden. Hopelijk is het weer dan beter/warmer, waardoor het virus indamt. Tegen die tijd hebben veel bewoners ook hun herhaalprik kunnen krijgen.

Maatregelen blijven gehandhaafd

De actuele Corona-maatregelen die wij nemen blijven voorlopig gehandhaafd:
  • Het dragen van een mond-neusmasker in onze huizen, te verkrijgen bij de ingangen
  • Consequent handen wassen
  • Zoveel mogelijk 1.5 m afstand houden tot elkaar
Tot slot, onderstaande algemene adviezen helpen nog steeds om besmetting te beperken/voorkomen:
  • was regelmatig de handen
  • hoest en nies in de elleboog
  • ventileer in binnenruimtes en zorg voor frisse lucht
  • testen bij klachten
Hiermee beschermt u uzelf, uw omgeving en onze bewoners/cliënten.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor verdere vragen kunt u zich wenden tot het zorgteam.
Met vriendelijke groet,
namens Stichting Wonen en Zorg Purmerend
Wim van ’t Veer
Directeur-bestuurder