Handhaving Corina-maatregelen

Aan alle bewoners, cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 17 februari 2022

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

Dinsdagavond 15 februari jl. is door de regering, bij monde van minister Ernst Kuipers, aangekondigd dat de meeste corona maatregelen gefaseerd zullen vervallen.
Echter, in onze regio hebben de verpleeghuizen woensdag jl. afgesproken dat we voorlopig – totdat er nadere adviezen zijn gegeven door ActiZ, Vilans en Verenso over de lange termijn omgang met corona in de verpleeghuizen – nog de huidige afspraken handhaven. Dit betekent dat we in de locaties van de SWZP tot nader bericht de afspraken over bezoek, hygiëne maatregelen, anderhalve meter en mondkapjes zo houden. We moeten rekening houden met onze kwetsbare oudere cliënten en bewoners. Het virus is niet weg, er zijn nog steeds veel besmettingen onder de medewerkers. Dat merken we in de dagelijkse bezetting maar al te goed. De veiligheid  en de continuïteit van zorg staan altijd voorop.

Zodra er nadere adviezen zijn zullen we deze bespreken en daarop nieuw beleid maken.

Namens de SWZP,

met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer
Directeur-bestuurder