Update mondkapjesbeleid

Donderdag 16 juni 2022

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

Het is niet langer verplicht om een mondkapje te dragen binnen de 1,5 meter. Dit geldt voor zowel voor onze bewoners, bezoekers als medewerkers. Als de situatie er om vraagt kan een locatie of afdeling afwijken van het beleid en toch het dragen van het mondkapje voortzetten. Ook blijven we het mondkapje dragen wanneer een bewoner, cliënt of familie daarom vraagt. Wanneer er sprake is van een (verdenking op) corona besmetting zullen bestaande richtlijnen worden gehanteerd.

Mondkapjes en hygiëne-middelen blijven beschikbaar bij de ingangen van onze huizen en de etages, zodat eenieder hier desgewenst gebruik van kan maken.

Vanzelfsprekend blijven ook de basismaatregelen en -adviezen van kracht:

  • Was regelmatig uw handen
  • Hoest en nies in uw elleboog
  • Ventileer in binnenruimtes en zorg voor frisse lucht
  • Testen bij Corona-gerelateerde klachten
  • Haal een vaccin, booster- of herhaalprik

Hiermee beschermt u uzelf, uw omgeving en onze bewoners.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u zich wenden tot het zorgteam.

Met vriendelijke groet,
Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Wim van ’t Veer
Directeur-bestuurder