Nieuws rondom coronamaatregelen

Woensdag 20 april 2022

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

Hiermee brengen wij u op de hoogte van onze actuele afspraken wat betreft de Corona-maatregelen binnen SWZP.

Beschermende maatregelen worden voorzichtig opgeheven
De samenleving om ons heen is volledig open en we kunnen niet meer handhaven dat bezoekers beperkt worden.

Dus met ingang woensdag 20 april 2022 is het niet langer verplicht om binnen de locaties van SWZP een mondkapje te dragen, mits de anderhalve meter tot elkaar gehouden kan worden. Ook bent u als familie, mantelzorger, bezoeker weer welkom in de huiskamers, mits er anderhalve meter afstand tot elkaar gehouden kan worden.

De anderhalve meter afstand tot elkaar blijft dus wel gehandhaafd! Wanneer er geen anderhalve meter afstand gehouden kan worden tot elkaar, dan is het dragen van een mondkapje verplicht. Dit betekent dat onze medewerkers en behandelaren, tijdens zorgmomenten, een mondkapje blijven dragen.

Mondkapjes en hygiëne-middelen blijven beschikbaar bij de ingangen van onze huizen en de etages, zodat eenieder hier desgewenst gebruik van kan maken. Ook vragen wij u om uw ‘gezond verstand’ te blijven gebruiken om zodoende onnodige risico’s zoveel mogelijk te vermijden en beperken. Bijvoorbeeld door niet met teveel mensen in een zelfde ruimte te verblijven zonder mondkapje.

Uiteraard blijven quarantaine maatregelen van kracht wanneer een bewoner of cliënt positief test. Dan zullen de bestaande maatregelen wel uitgevoerd moeten worden om verdere besmettingen onder de bewoners en collega’s te voorkomen, waaronder bijvoorbeeld het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en uitgebreide hygiëne maatregelen.

Vanzelfsprekend blijven ook de basismaatregelen en -adviezen van kracht:

  • Was regelmatig uw handen
  • Hoest en nies in uw elleboog
  • Ventileer in binnenruimtes en zorg voor frisse lucht
  • Testen bij Corona-gerelateerde klachten
  • Haal een vaccin, booster- of herhaalprik

Hiermee beschermt u uzelf, uw omgeving en onze bewoners.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u zich wenden tot het zorgteam.

Met vriendelijke groet,
Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Wim van ’t Veer
Directeur-bestuurder