In- en exclusiecriteria

Stichting Wonen en Zorg Purmerend (SWZP) heeft de intentie om alle bezoekers, cliënten en bewoners met een passende indicatie een plaats te bieden in de dagopvang, verblijf met en zonder behandeling. Er zijn echter een aantal zorgvragen, waarin wij niet kunnen voorzien. Wij willen u hierover graag informeren.

Voor de appartementenzorg geldt, dat wij daar bij aanvang van de zorgrelatie geen verblijf met chronische, systematische, langdurige multidisciplinaire behandeling (afgekort CSLM) bieden. Mocht deze zorgbehoefte na inhuizing ontstaan, dan zullen wij een oplossing onderzoeken en bespreken die binnen de dan geldende voorschriften haalbaar is.

Echter om alle cliënten de kwalitatief goede zorg te bieden die zij nodig hebben, wordt een aantal uitzonderingen gemaakt voor cliënten c.q. cliëntengroepen bij wie dat niet haalbaar is.

Exclusiecriteria SWZP

De SWZP neemt geen cliënten met een tijdelijk verblijf, cliënten of bewoners in zorg, die vallen onder (één van de) de volgende categorieën:

  • Cliënten met intraveneuze voeding.
  • Cliënten met een instabiel psychiatrisch beeld.
  • Cliënten met niet te beïnvloeden uitingen van ernstige agressie.
  • Cliënten die afhankelijk zijn van beademing.

Mocht gedurende de duur van het zorgovereenkomst met SWZP bij een cliënt met een tijdelijk verblijf, cliënt of bewoner (één van) bovenstaande situatie ontstaan, dan zal een passende oplossing (eventueel uitplaatsing) geïnitieerd worden door de SWZP.

Voor aan aantal cliënten geldt dat zij in zorg genomen kunnen worden, maar waar voor een goede behandeling en het nemen van maatregelen ter bescherming van andere cliënten en medewerkers enkele dagen voorbereiding nodig zijn. Dit geldt voor cliënten met:

  • Intraveneuze medicatie, intrathecale pompen etc.
  • Infecties met multiresistente bacteriën.
  • Voor cliënten met dure voorzieningen als een VAC-pomp geldt dat zij opgenomen kunnen worden als de kosten daarvan vallen in de DBC van het ziekenhuis.

Exclusiecriteria SWZP appartementenzorg

Wanneer de gevaarscriteria omschreven in wet BOPZ van toepassing zijn op de situatie van de bewoner met dementieel beeld, is een beschutte woonvorm noodzakelijk. Mocht deze zorgbehoefte na inhuizing op een appartement zijn ontstaan, dan zullen wij een oplossing onderzoeken en bespreken die binnen de dan geldende voorschriften haalbaar is.

Exclusiecriteria SWZP groepswoningen voor dementerenden

Ernstige, niet te beïnvloeden gedragsproblematiek zodanig, dat het groepsproces daardoor verstoord wordt.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u ook terecht bij het Zorgkantoor en bij uw ziektekostenverzekering.