Missie en visie

Onze missie is om aan kwetsbare ouderen een goede woon- en leefomgeving te bieden, waarin een zo gelukkig mogelijk leven mogelijk is. De zorg en het welzijn van onze bewoners van de woon-/zorglocaties en cliënten van de thuiszorg staat centraal. We bieden zoveel mogelijk maatwerk. Dat doen we samen met de familie, mantelzorgers en vrijwilligers.

De SWZP hanteert de mensvisie, waarin lichamelijke, sociale, psychische en levensbeschouwelijke aspecten niet los van elkaar kunnen worden gezien. De zorg en diensten die wij aan onze bewoners en cliënten leveren, ondersteunen deze aspecten. We gaan daarbij uit van de belevingswereld van de bewoner. Onze visie is dat ieder mens de ruimte wenst om zelf verantwoordelijkheid te dragen. Wij ondersteunen hen opdat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren wat bijdraagt aan hun geluk.

Wij vinden het belangrijk dat onze bewoners en cliënten zich welkom en thuis voelen bij ons. Op de afdelingen en in de groepswoningen creëren we een warme en huiselijke sfeer.