Update m.b.t. Coronaregels binnen de SWZP

Aan alle bewoners, cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Maandag 20 december 2021

 

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

De afgelopen zaterdag afgekondigde lockdown vanwege de Omikron-variant van het Covid-19 virus heeft ook gevolgen voor de afspraken over bezoek en toegankelijkheid van de gebouwen en activiteiten van onze zorg. We zetten de afspraken en stand van zaken hieronder voor u op een rijtje:

• De restaurants zijn gesloten voor alle bezoek van buiten. Alleen onze intramurale bewoners en cliënten van de zorgtafel maken gebruik van de restaurantfaciliteiten.

• De dagbesteding (De Dageraad, De Orchidee en De Tuinkamer) blijft open en werkt op een veilige manier, onder de hygiëne voorwaarden en de 1.5m afstandsregels worden in acht genomen.

• Toegang voor bezoek van de bewoners op de locaties is mogelijk met maximaal 2 personen per dag op het appartement of in de eigen kamer van de bewoner. Conform de overheidsmaatregelen geldt tijdens de feestdagen maximaal 4 bezoekers per dag. Tijdens het bezoek dient 1.5 m afstand gehouden te worden, dit betekent voor onze locaties dat er niet 4 bezoekers tegelijkertijd ontvangen kunnen worden door bewoners in hun appartement of eigen kamer.  Om het contact met andere bewoners te vermijden is bezoek in de gezamenlijke huiskamer en/of in het restaurant niet mogelijk.

• Wij verzoeken de externe bezoekers om zich vooraf te laten registeren bij de gastvrouw op de betreffende locatie, dit kan zowel telefonisch als op de locatie zelf. Zo houden wij het overzicht dat er maximaal 2 bezoekers per dag per bewoners op bezoek zijn geweest.

• Al onze intramurale bewoners hebben op 14 december jl. desgewenst hun boostervaccinatie gekregen, medewerkers krijgen hiervoor deze week de gelegenheid. • De kerstvieringen gaan door, in de beschermde bubbel voor de bewoners in de beweeg- en huiskamergroepen, zodat we ondanks deze beperkingen er toch nog een mooie en gezellige tijd van kunnen maken.

• Onze zorg- en welzijnsmedewerkers kunnen tijdens de feestdagen u(w naaste) helpen om digitale verbindingen met elkaar te leggen.

• Het ophalen van onze bewoner of cliënten tijdens de feestdagen kan, maar daarbij benadrukken wij graag de afspraken (basisregels) over hygiëne en veiligheid voor onze bewoners en cliënten.

 

Wij rekenen op uw begrip en medewerking om de komende tijd de veiligheid en bescherming van onze cliënten en bewoners voorop te blijven stellen.

Wij wensen u ondanks alles in deze nare tijd toch goede en fijne feestdagen met elkaar en alvast de beste wensen voor 2022, vooral in goede gezondheid.

Namens de SWZP, met vriendelijke groet, Wim van ’t Veer Directeur-bestuurder