Update m.b.t. Coronaregels binnen de SWZP

Aan alle bewoners, cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Woensdag 26 januari 2022

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

Hieronder volgt een terugblik persconferentie d.d. 25 januari jl. en het daarop aangepast beleid van de SWZP

Het aantal besmettingen is hoog, veel mensen zitten thuis in isolatie of quarantaine. Naar verwachting zal het aantal coronapatiënten stijgen door de versoepelingen die gisteravond in de persconferentie zijn afgekondigd. Toch heeft het kabinet besloten dat, ondanks de risico’s en onzekerheden, deze grote stap verantwoord gezet kan worden. Juist daarom is het belangrijk om je aan de maatregelen te houden. Dat geldt voor ons allemaal; we gaan open onder voorwaarden!

  • Dit betekent voor de SWZP dat onze restaurants weer open mogen voor bezoek van buiten, in bijzonder voor de mensen uit de aanleunwoningen en de buurtbewoners. Een vaste zitplaats is wel een voorwaarde (geplaceerd) en moet er 1.5 meter afstand gehouden worden van elkaar. Daarnaast is het dragen van een mondkapje verplicht, deze kan af zodra iemand zit.
  • We blijven aandacht houden voor de anderhalve meter regel! Ook blijven we alert op vaak handen wassen, niezen en hoesten in de elleboog en ventileren. We zullen alle bezoekers en gebruikers van buiten en binnen zonodig aan deze afspraken herinneren.
  • Bezoek in de gezamenlijke huiskamers is helaas nog niet mogelijk. De huidige afspraken rondom bezoek houden we voorlopig dan ook aan: Bezoek voor de bewoners op het appartement / kamer mag met maximaal twee personen per bezoek tegelijkertijd en maximaal vier bezoekers per bewoner per dag. Reden: De huiskamers zijn te klein om bezoek op een voor de bewoners en medewerkers veilige manier te kunnen ontvangen.
  • De restaurants mogen weer open, ook in Heel Europa is het restaurant van de Prinsenstichting weer open, daar kan bezoek met de bewoner op een veilige manier zitten. Dat is ook nog gezellig voor de bewoner.
  • De overheid adviseert om voorafgaand aan bezoek een zelftest te doen.
  • Evenementen worden binnen en buiten weer toegestaan. Dit betekent dat welzijnsactiviteiten voor (buurt-)bewoners weer mogelijk zijn. Ook weer onder dezelfde voorwaarden, voldoende afstand, behalve als de bewoners in een veilige bubbel bij elkaar zijn. Zodra er meerdere groepen bewoners en/of bezoekers bij elkaar zijn voor een activiteit dienen de regels voor afstand weer in acht te worden genomen. Voor gasten en bezoekers, medewerkers en vrijwilligers blijft het dragen van een mondmaskers en afstand houden, handhygiëne regels etc. uitgangspunt voor veilig handelen en voorwaarde voor veilige zorg.
  • Ook dienen de gebruikte ruimten steeds goed geventileerd te worden.

Maatwerk zo veel mogelijk
We proberen in alle situaties maatwerk af te spreken, met bezoekers, familie en mantelzorgers. Dat is voor teams soms ingewikkeld, zeker in emotionele situaties van palliatieve zorg bijvoorbeeld. We proberen zoveel mogelijk ruimte te bieden maar blijven ook bij onze basisregels van aantal bezoekers op het appartement enzovoort. We proberen in overleg met de familie passende afspraken te maken in die situatie. We doen dit voor de veiligheid van de bewoners.

Namens de SWZP,

met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer
Directeur-bestuurder