Voorzichtige openstelling locatie De Rusthoeve

Aan alle cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Dinsdag 2 februari 2021

Betreft: voorzichtige openstelling locatie De Rusthoeve

Beste bewoners, familie van bewoners, contactpersonen en vrijwilligers,

In De Rusthoeve zijn er de afgelopen dagen gelukkig geen besmettingen meer bijgekomen en lijkt de situatie rondom de uitbraak stabiel. Uiteraard blijven we extra alert op mogelijke coronabesmetting, aangezien de veiligheid van de bewoners en onze medewerkers voor ons erg belangrijk is.

Onder voorwaarden willen we bezoek vanaf woensdag 3 februari a.s. weer voorzichtig laten plaatsvinden:

  • Maximaal 1 bezoeker per bewoner, per dag en maximaal 3 verschillende bezoekers per week.
  • Plannen van bezoek is verplicht, bel hiervoor met een van onze gastvrouwen, telefoonnummer 0299-412340.
  • Bezoek is dagelijks mogelijk tussen 11.00 en 19.00 uur. Een bezoek duurt maximaal 1 uur.
  • Heeft u klachten, zoals keelpijn, hoofdpijn, neusverkoudheid en koorts? Dan is een bezoek niet mogelijk.

Bezoek op eigen appartement of kamer is helaas nog niet mogelijk.
Hieronder leest u waar u De Rusthoeve kunt betreden en waar het bezoek plaatsvindt:

 

Welkom via

Bezoeklocatie

Woongroep 13

Zij-ingang

Wolthuissingel 1

 

(Voormalige hoofdingang)

Recreatiezaal, 1e etage

Woongroep 14

Hoofdingang

Populierenstraat 1

 

(Via trap tegenover KSP naar boven)

Huiskamer woongroep 15

Woongroep 15

Hoofdingang

Populierenstraat 1

 

(Via trap tegenover Klanten Service Punt (KSP) naar boven)

Huiskamer woongroep 15

Zorgappartementen

bg/1e etage

Ingang De Populier

Populierenstraat 7

Restaurant De Populier

Zorgappartementen

2e/3e etage

Ingang De Populier

Populierenstraat 7

Restaurant De Populier

Verder gelden de bekende maatregelen:

  • Draag een mondkapje, het mondkapje mag af als u zit
  • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst
  • Registreer u bij binnenkomst
  • Was regelmatig uw handen, ook tijdens uw bezoek
  • Houd te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar