Aangepaste bezoekregeling i.v.m. Corona

Bezoekregeling aangepast

Het is gebleken dat de bezoekregeling die gisteren met u is gedeeld voor onduidelijkheid heeft gezorgd. Daarom vandaag een toelichting hierop. Uiteraard volgen we in onze huizen te allen tijde de landelijke Coronaregels wat betreft bezoek thuis: maximaal 1 bezoeker per bewoner, per dag. Uiteraard houdt het bezoek afstand tot de bewoner. De bezoekregeling verandert wanneer er sprake is van (een verdenking op) een Coronabesmetting. Ons crisisteam heeft gisteren hierover het onderstaande besloten.

De aangepaste bezoekregeling bij (verdenking op) Coronabesmetting is als volgt:

Zorgappartementen:
Wanneer een bewoner positief getest is op Corona verblijft hij/zij in isolatie op zijn/haar appartement. Eén vaste bezoeker per bewoner is mogelijk, een bezoek duurt maximaal 1 uur.

Deze vaste bezoeker reserveert het tijdstip van bezoek met het zorgteam en registreert zijn/haar contactgegevens bij binnenkomst. Deze vaste bezoeker draagt tijdens het bezoek uitgebreide persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), deze zijn te vinden bij de entree van het desbetreffende appartement. De zorgmedewerkers kunnen u helpen met het juist aan- en uittrekken van de beschermingsmiddelen.

Situatie als bewoner Covid-19 positief is:
Bewoner gaat in isolatie op eigen appartement – 1 vaste bezoeker per bewoner mogelijk, reserveren bij zorgteam – Bezoek: registratie bij binnenkomst – Max. bezoekduur: 1 uur

Wanneer er sprake is van een verdenking op een Coronabesmetting gaat de bewoner direct in quarantaine en zal hij/zij getest gaan worden. Het zorgpersoneel gaat direct over op het werken met uitgebreide persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). In de quarantaineperiode geldt ook dat er één vaste bezoeker per bewoner mogelijk is. Deze vaste bezoeker reserveert het tijdstip van bezoek bij het zorgteam en registreert zijn/haar contactgegevens bij binnenkomst. Deze vaste bezoeker draagt tijdens het bezoek persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), deze zijn te vinden bij de entree van het desbetreffende appartement. De zorgmedewerkers kunnen u helpen met het juist aan- en uittrekken van de beschermingsmiddelen.

Situatie als er sprake van een verdenking op besmetting:
Bewoner gaat in quarantaine op eigen appartement – 1 vaste bezoeker per bewoner mogelijk, reserveren bij zorgteam – Bezoek:registratie bij binnenkomst – Max. bezoekduur: 1 uur

Woongroepen:
Wanneer er sprake is van een verdenking op een Coronabesmetting wordt de gehele woongroep direct in groepsquarantaine geplaatst en zal bepaald worden of de gehele groep preventief getest gaat worden. Het zorgpersoneel gaat direct over op het werken met uitgebreide persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). In de quarantaineperiode geldt ook dat er één vaste bezoeker per bewoner mogelijk is. Het bezoek duurt maximaal 1 uur en vindt plaats in de eigen kamer van de bewoner. De vaste bezoeker reserveert het tijdstip van bezoek bij het zorgteam en registreert zijn/haar contactgegevens bij binnenkomst. Deze vaste bezoeker draagt tijdens het bezoek uitgebreide persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), de zorgmedewerkers kunnen u helpen met het juist aan- en uittrekken van de beschermingsmiddelen.

Er is sprake van een (verdenking op) besmetting:
Woongroep wordt in groeps- quarantaine geplaatst – 1 vaste bezoeker per bewoner mogelijk, reserveren bij zorgteam – Bezoek: registratie bij binnenkomst – Max 1 uur op eigen kamer.

Tot slot een dringend verzoek:
Is er sprake van een isolatie of quarantaine bij een bewoner dan vragen wij u om terughoudend te zijn in het plannen van bezoek en het bezoek zo mogelijk uit te stellen, bijvoorbeeld tot de testuitslag binnen is. Loop geen onnodig risico! Het spreekt inmiddels voor zich dat wanneer u klachten heeft, zoals keelpijn, hoofdpijn, neusverkoudheid, hoesten en koorts u niet op bezoek kunt komen!

Ons inziens komen we hiermee tot een veilige bezoekregeling op het moment dat er sprake is van Coronabesmetting.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer Directeur / Bestuurder Stichting Wonen en Zorg Purmerend