Update Coronacrisis in de zorg van de SWZP

Aan alle bewoners, cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 10 juni 2021

Betreft: Update m.b.t. corona binnen de SWZP

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

Hierbij een laatste update over de stand van zaken met betrekking tot corona binnen de SWZP

Terug naar het nieuwe normaal
Natuurlijk kunnen we niet terug in de tijd, en moeten we vooruit. We kunnen niet veranderen wat achter ons ligt. De corona tijd was een zeer zware periode voor de ouderenzorg en heeft veel slachtoffers gemaakt, ook onder onze bewoners. Maar nu (bijna) iedereen gevaccineerd is of dat kan laten doen, is in onze zorg de rust redelijk terug gekeerd. Soms nog een besmetting in de thuiszorg, soms bij een medewerker in de familie. Maar daar blijft het gelukkig bij. Daarom blijven we de algemene richtlijnen RIVM handhaven, vanmorgen hoorde ik in het regio overleg toch weer van een kleine uitbraak bij Magenta, dat gaat dan vaak over GRZ en nieuwe instroom, maar het virus is nog niet weg. De mondkapjes en 1,5 m houden we nog vast.

Maatwerk waar mogelijk
In de afgelopen periode heeft de SWZP op geleide van de regelgeving van het RIVM voor de verpleeghuiszorg, dagbesteding en thuiszorg van de SWZP soms eigen afwegingen gemaakt. Een enkele keer ook in afwijking van deze regels. We proberen maatwerk te hanteren en hierbij zoveel als mogelijk tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van onze cliënten. Bijvoorbeeld afgelopen weken met verjaardagen, en het aantal mensen dat op een veilige manier op bezoek kan komen. We zoeken naar mogelijkheden waar op een veilige manier zo veel als mogelijk familie leden bij vader of moeder op bezoek kunnen komen.

Daarom crisisteam in de koelkast
We zien ondertussen dat de noodzaak van de wekelijkse crisisteam sessies niet meer nodig zijn. Teams lossen de zaken zelf op en de corona crisis is gaan liggen. Het vaccineren helpt, het is rustig geworden. Daarom hebben we vanmorgen afgesproken het crisisteam op een lager pitje te zetten.

Langzaam steeds meer verruiming corona maatregelen
Nederland gaat meer en meer van het slot. Omdat er geen onderscheid gemaakt kan worden tussen wel of niet gevaccineerde mensen blijven alle landelijke maatregelen gelden voor iedereen. Dus ook als je wel gevaccineerd bent blijf je 1.5 m afstand houden, draag je een mondkapje in publieke ruimtes en was/desinfecteer je vaak je handen. Het restaurant en het terras van De Rusthoeve is weer open. Vanwege technische omstandigheden is er helaas geen gelegenheid voor een diner voor externe gasten. Het restaurant van De Tien Gemeenten is wegens verbouwingen gesloten.

Bezoek bewoners is maatwerk
We proberen zoveel mogelijk maatwerk afspraken te maken bij vragen van familieleden en mantelzorgers over bezoek aan hun naasten bij verjaardagen of bijzondere gelegenheden.
Voor niet (volledig) gevaccineerde bewoners geldt nog steeds een quarantaine van 5 dagen bij een bezoek buiten de deur. We kunnen en mogen dit bezoek niet verbieden, maar we zijn er vanwege de nog steeds bestaande besmettingsrisico’s geen voorstander van en zullen het in beginsel dan ook ontmoedigen. Gelukkig is het overgrote deel van onze bewoners nu volledig gevaccineerd en doet zich deze situatie zich nauwelijks meer voor.

Vrijwilligers en activiteiten voor bewoners
Voor de bewoners die ondertussen twee keer gevaccineerd zijn is het nu veiliger. Hoewel ook na volledige vaccinatie nog besmettingen mogelijk zijn. Maar we gaan er vanuit – zeker als vrijwilligers ook gevaccineerd zijn – dat zij dan veilig kunnen deelnemen aan de activiteiten voor onze bewoners.
Omdat we niet mogen vragen of eisen of mensen gevaccineerd zijn, zeggen we tegen iedereen: vrijwilliger, mantelzorger, medewerker en alle andere bezoekers: de hygiëne maatregelen volgen, mondkapje op, anderhalve meter afstand houden, regelmatig handen wassen, ontsmetten en registeren bij binnenkomst etc. etc. Dat blijft dus gehandhaafd.

Ik hoop u langs deze weg voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u zich wenden tot het zorgteam.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer Directeur / Bestuurder Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Update Coronacrisis in de zorg van de SWZP

Aan alle bewoners, cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Vrijdag 14 mei 2021

Betreft: Update m.b.t. corona binnen de SWZP

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

Hierbij een update over de stand van zaken met betrekking tot corona binnen de SWZP

De Rusthoeve, Heel Europa, Dagbesteding en Wijkzorg
In al onze huizen, in de dagbesteding en in de Wijkzorg zijn momenteel gelukkig geen (verdenkingen op) besmettingen aan de orde. Het aantal besmettingen neemt landelijk licht af en als collega’s blijven we waakzaam met elkaar om het virus buiten de deur te houden.

Op bezoek
Bezoek blijft uiteraard welkom in onze huizen. Recent is door de overheid het bezoekadvies aangepast naar maximaal 2 bezoekers per dag. We zijn heel blij dat er meer mogelijk is, maar willen ook benadrukken dat we zorgen voor kwetsbare mensen. Daarom willen we u nadrukkelijk vragen om zorgvuldig om te gaan met de bezoekmogelijkheden en u te houden aan de basisregels. Dus blijf uw handen wassen, afstand houden en kom niet op bezoek wanneer u klachten heeft.
Wij vragen u ook nog steeds om het tijdstip van uw bezoek af te stemmen met het zorgteam, zodat wij het bezoek enigszins kunnen reguleren qua drukte.
Uiteraard geldt dat, wanneer er sprake is van een coronabesmetting in een team, de bezoekregeling weer (tijdelijk) aangepast kan worden.

Vaccineren
In de afgelopen maanden is het merendeel van onze cliënten en medewerkers gevaccineerd. Afgelopen week heeft ook de zgn. veegronde voor cliënten plaatsgevonden. Een paar bewoners hebben nu hun 1e vaccinatie gekregen en zijn dus nog niet volledig gevaccineerd. Hiervoor volgt (binnen 4-9 weken) een 2e veegronde die zal worden uitgevoerd door RIVM Thuisvaccinatie. Wij krijgen, waarschijnlijk kort van tevoren, de exacte datum van de 2e veegronde door. Uiteraard informeren wij de betrokkenen zodra wij meer weten.

Dag van de Zorg
Het blijft een bijzondere tijd waarin we leven. Alle SWZP-medewerkers zetten zich al vele maanden met hart en ziel in om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan en de zorg voor onze bewoners door te laten gaan op een zo aangenaam mogelijke manier. Omdat wij trots zijn op onze medewerkers hebben wij ze in het zonnetje gezet op woensdag 12 mei, de Dag van de Zorg.

Ik hoop u langs deze weg voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u zich wenden tot het zorgteam.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer Directeur / Bestuurder Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Update Coronacrisis in de zorg van de SWZP

Aan alle bewoners, cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Woensdag 5 mei 2021

Betreft: Update m.b.t. corona binnen de SWZP

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

Hierbij een update over de stand van zaken met betrekking tot corona binnen de SWZP

Maatregelen van dit moment en beleid SWZP
De corona maatregelen van de overheid zijn verruimd. De avondklok is er af. Terrassen beperkt open. Twee bezoekers per bewoner ook in onze locaties mag weer. We volgen het RIVM beleid voor de verpleeghuizen.

Als medewerkers gevaccineerd zijn dan mogen zij ook op andere locaties werken en uitwisselen tussen teams, alle maatregelen zijn er op gericht om bewoners te beschermen en besmetting te voorkomen. Dat geldt ook voor vrijwilligers.

Bewoners uit een zorgteam mogen wel bij elkaar, tussen verschillende zorgteams niet meer dan zes mensen bij elkaar. Dat geldt ook voor medewerkers, geen vergadering met meer dan 6 personen. Onder voorwaarden van de hygiëne regels en het 1,5 m afstand houden binnen hiervoor geschikte ruimtes.

Basisregels voor iedereen
Omdat er geen onderscheid gemaakt kan worden tussen wel of niet gevaccineerde mensen blijven alle landelijke maatregelen gelden voor iedereen! Dus ook als je wel gevaccineerd bent blijf je 1.5 m afstand houden, draag je een mondkapje in publieke ruimtes en was/desinfecteer je vaak je handen.

Besmettingen en vragen van medewerkers
Tips veilig werken voor vrijwilligers en deelnemers | Vrijwilligers Centrale Amsterdam.
We blijven waakzaam met elkaar, want het aantal besmettingen in de regio is groot. We merken dat er veel besmettingen plaatsvinden in gezinssituaties. De GGD adviseert dan direct 10 dagen quarantaine voor het hele huishouden. Omdat wij in de zorg werken gelden afwijkende regels:
Heb je te maken met een besmetting in je gezin of directe omgeving, en heb je zelf geen klachten? Dan kun je gewoon werken. Het is wel raadzaam om je preventief te laten testen. Een preventieve test heeft uiteraard geen zin wanneer je recent besmet bent geweest. Ondanks dat onze bewoners en het merendeel van onze medewerkers gevaccineerd zijn gelden nog steeds dezelfde regels voor vitale functies in de zorg, dus de regels van vòòr het vaccineren.

Bezoekregels bewoners intramuraal en bezoek buiten de deur
We proberen zoveel mogelijk maatwerk afspraken te maken bij vragen van familieleden en mantelzorgers over bezoek bij verjaardagen of bijzondere gelegenheden. Maar bezoek van bewoners buiten de deur blijft risicovol vanwege het nog steeds grote aantal besmettingen, zeker in onze regio. Dus ontmoedigen we dat onze bewoners op bezoek gaan bij bijvoorbeeld familie. We kunnen/mogen het niet verbieden, dus gebeurt het toch, dan geldt een quarantaine van 5 dagen bij terugkomst, mocht de bewoner niet (volledig) gevaccineerd zijn.

Vrijwilligers en activiteiten voor bewoners
Graag willen we natuurlijk ook weer vrijwilligers uitnodigen in onze organisatie voor de ondersteuning aan onze activiteiten voor de bewoners en cliënten. Langzamerhand kan dat intussen.
Maar dat moet dan wel veilig zijn, dus we kijken waar dat kan, we willen nog niet met teveel verschillende mensen bij elkaar zijn, 6 personen is nog maximaal. We willen natuurlijk graag dat iedereen die binnen komt gevaccineerd is. Maar dat mogen we niet vragen en dat kunnen we niet eisen. Dat is ieders eigen keuze.

Voor de bewoners die ondertussen twee keer gevaccineerd zijn is het nu veiliger. Hoewel ook dat niet zonder risico is, zo hoorden we vorige week nog op het nieuws. Ook dan blijkt besmetting nog mogelijk in een verpleeghuis. Maar we gaan er vanuit -zeker als vrijwilligers ook gevaccineerd zijn- dat zij dan veilig kunnen deelnemen aan de activiteiten voor onze bewoners.
Omdat we niet mogen vragen of eisen of mensen gevaccineerd zijn, zeggen we tegen iedereen: vrijwilliger, mantelzorger, medewerker en alle andere bezoekers: De hygiëne maatregelen volgen, mondkapje, anderhalve meter afstand houden, regelmatig handen wassen, ontsmetten en registeren bij binnenkomst etc. etc. Dat blijft dus.

Vragen over 2e vaccinatie / veegronde vaccineren bewoners
De meeste bewoners zijn twee keer gevaccineerd. Er moeten nog afspraken worden gemaakt voor bewoners die hun 1e of 2e prik nog niet hebben gekregen, informatie hierover is afgelopen vrijdag verspreid. Dinsdag 4 mei zijn de mensen in Heel Europa gevaccineerd en woensdag 5 mei zal er ’s middags een prikploeg komen in De Tien Gemeenten voor mensen die nog een eerste of tweede vaccinatie moeten krijgen.

Ik hoop u langs deze weg voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u zich wenden tot het zorgteam.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer Directeur / Bestuurder Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Update Coronacrisis in de zorg van de SWZP

Aan alle bewoners, cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 29 april 2021

Betreft: Update m.b.t. corona binnen de SWZP

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

Hierbij een update over de stand van zaken met betrekking tot corona binnen de SWZP.


Maatregelen van dit moment en beleid SWZP

De corona maatregelen van de overheid worden vandaag verruimd. De avondklok gaat er af. Terrassen beperkt open. Twee bezoekers per bewoner ook in onze locaties mag weer. We volgen het RIVM beleid voor de verpleeghuizen.

Als medewerkers twee keer gevaccineerd zijn dan mogen zij ook op andere locaties werken en uitwisselen tussen teams, alle maatregelen zijn er op gericht om bewoners te beschermen en besmetting te voorkomen. Dat geldt ook voor vrijwilligers.

Bezoekregels bewoners intramuraal en bezoek buiten de deur
We proberen zoveel mogelijk maatwerk afspraken te maken bij vragen van familieleden en mantelzorgers over bezoek bij verjaardagen of bijzondere gelegenheden. Maar bezoek van bewoners buiten de deur blijft risicovol vanwege het nog steeds grote aantal besmettingen, zeker in onze regio. Om deze reden zijn wij er geen voorstander van dat onze bewoners op bezoek gaan bij bijvoorbeeld familie en vragen hiervoor begrip. Indien er desondanks toch sprake van is dat een cliënt(e) op bezoek gaat bij iemand buiten de muren van de SWZP, dan geldt een quarantaine van 5 dagen bij terugkomst, mocht de gastheer/gastvrouw of beiden niet (volledig) gevaccineerd zijn.

Vrijwilligers en activiteiten voor bewoners
Als vrijwilligers – evenals medewerkers en bezoekers en bewoners – twee keer gevaccineerd zijn dan mogen zij ook deelnemen aan activiteiten voor bewoners. Activiteiten voor bewoners beperken we tot maximaal 6 bewoners in een groep, bijvoorbeeld bij bloemschikken.
Bewoners uit een zorgteam mogen wel bij elkaar, tussen verschillende zorgteams niet meer dan zes mensen bij elkaar. Dat geldt ook voor medewerkers, geen vergadering met meer dan 6 personen. Onder voorwaarden van de hygiëne regels en het 1,5 m afstand houden binnen hiervoor geschikte ruimtes.

Basisregels voor iedereen
Omdat er geen onderscheid gemaakt kan worden tussen wel of niet gevaccineerde mensen blijven alle landelijke maatregelen gelden voor iedereen! Dus ook als je wel gevaccineerd bent blijf je 1.5 m afstand houden, draag je een mondkapje in publieke ruimtes en was/desinfecteer je vaak je handen.

Stand van zaken vaccinatie
De meeste bewoners zijn twee keer gevaccineerd. Er moeten nog afspraken worden gemaakt voor bewoners die hun 1e of 2e prik nog niet hebben gekregen, informatie hierover is afgelopen vrijdag verspreid. We wachten nog op uitsluitsel over de date en tijdstippen voor de volgende vaccinatieronde.

Ik hoop u langs deze weg voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u zich wenden tot het zorgteam.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer Directeur / Bestuurder Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Update Coronacrisis in de zorg van de SWZP

Aan alle bewoners, cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 15 april 2021

Betreft: Update m.b.t. corona binnen de SWZP

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

Hierbij een update over de stand van zaken met betrekking tot corona binnen de SWZP.

De Tien Gemeenten
Gelukkig is ondertussen iedereen Corona-klachtenvrij en uit quarantaine. Dat houden we zo!

Heel Europa, De Rusthoeve, Thuiszorg en dagbesteding
In Heel Europa, De Rusthoeve en de Dagbesteding zijn geen besmettingen aan de orde. In de Thuiszorg (team Wijk) is er vorige week een besmetting geconstateerd.

Inhuizen van nieuwe bewoners
Uiteraard dient inhuizen nog steeds plaats te vinden met inachtneming van alle geldende Coronamaatregelen.

Basisregels voor iedereen
Omdat er geen onderscheid gemaakt kan worden tussen wel of niet gevaccineerde mensen blijven alle landelijke maatregelen gelden voor iedereen! Dus ook als je wel gevaccineerd bent blijf je 1.5 m afstand houden, draag je een mondkapje in publieke ruimtes en was/desinfecteer je vaak je handen.

Beschermende maatregelen blijven nodig, ook na vaccinatie
Veel bewoners en medewerkers zijn al gevaccineerd, daar zijn we heel blij mee. Vaccinatie vermindert gelukkig de kans dat iemand ziek wordt, er blijft wel een kans op besmetting met Covid-19. Ook na vaccinatie blijven het dragen van de mondneusmaskers, het veelvuldig handen wassen en het houden van de anderhalve meter afstand voorlopig nog nodig. Wij volgen hierin de richtlijnen van de overheid. Het spreekt inmiddels voor zich dat wanneer u klachten heeft, zoals keelpijn, hoofdpijn, neusverkoudheid, hoesten en koorts u niet op bezoek kunt komen!

Versoepeling bezoekregeling na volledige vaccinatie
Voor volledig gevaccineerde bewoners kan, twee weken na de 2e vaccinatieprik, de bezoekersregeling gelukkig versoepeld worden. Zij mogen dan maximaal twee bezoekers per dag ontvangen. Voor onze huizen geldt dat per 15 april a.s. 2 bezoekers per dag, per bewoner welkom zijn. Wij vragen u wel om het tijdstip van uw bezoek af te stemmen met het zorgteam, zodat wij het bezoek enigszins kunnen reguleren qua drukte.

Bewoners die nog niet hun 2e vaccinatieprik hebben gehad
De overheid heeft aangegeven dat voor bewoners die (nog) niet (volledig) gevaccineerd zijn, nog steeds de richtlijn van één bezoeker per bewoner, per dag geldt. Voor deze bewoners geldt ook dat zij twee weken na de tweede vaccinatie weer twee bezoekers per dag kunnen ontvangen. Wij vragen u wel om het tijdstip van uw bezoek af te stemmen met het zorgteam, zodat wij het bezoek enigszins kunnen reguleren qua drukte.

Uiteraard geldt dat, indien er sprake is van een coronabesmetting in een team, de bezoekregeling weer (tijdelijk) aangepast kan worden.

Omdat er geen onderscheid gemaakt kan worden tussen wel of niet gevaccineerde mensen blijven alle landelijke maatregelen gelden voor iedereen! Dus ook als je wel gevaccineerd bent blijf je 1.5 m afstand houden, draag je een mondkapje in publieke ruimtes en was/desinfecteer je vaak je handen.

Uiteraard geldt dat, indien er sprake is van een coronabesmetting in een team, de bezoekregeling weer (tijdelijk) aangepast kan worden.

Opvolgen van instructies door bezoekers
Daar ook bezoekers een risico vormen voor onze veelal kwetsbare bewoners willen wij langs deze weg nogmaals uw nadrukkelijke aandacht vragen voor het opvolgen van alle instructies:
• Plan uw bezoek, maak een afspraak via het zorgteam.
• Bij binnenkomst dient u een IIR mondneuskapje te dragen, deze liggen ook bij de ingang van de locaties of worden uitgereikt door de gastvrouw /- heer.
• Bij binnenkomst dient u uw handen te desinfecteren. De desinfectanszuilen staan bij de ingang.
• Bij binnenkomst dient u het registratieformulier in te vullen.
• Houd anderhalve meter afstand van een ander.

Op de site van de rijksoverheid worden de voorwaarden genoemd voor een veilig bezoek:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/verpleegtehuizen

Bij klachten van smaak- en reukverlies, verkoudheid, keelpijn, misselijkheid, hoofdpijn of koorts mag u de locaties niet betreden. U kunt dan niet op bezoek komen! Helaas moeten wij concluderen dat niet iedereen deze instructies opvolgt.
Alle potentiële besmettingen moeten we voorkomen, we willen geen onnodige risico’s lopen. Alleen samen kunnen we het veilig houden voor de bewoners.

Ik hoop u langs deze weg voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u zich wenden tot het zorgteam.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer Directeur / Bestuurder Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Update coronacrisis in de zorg van de SWZP

Aan alle bewoners, cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 8 april 2021

Betreft: Update m.b.t. corona binnen de SWZP

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

Hierbij een update over de stand van zaken met betrekking tot corona binnen de SWZP.

De Tien Gemeenten
In Team Picasso is er helaas weer een verdenking, de bewoonster is in quarantaine en wordt vandaag getest. De 2 bewoners die op de Covid-unit verbleven zijn gelukkig weer thuis. Zowel in team Anemoon als in team Picasso is er nog een bewoner in quarantaine.

Heel Europa, De Rusthoeve, Thuiszorg en dagbesteding
In Heel Europa, De Rusthoeve en de Dagbesteding zijn geen besmettingen aan de orde. In de Thuiszorg (Wijk) is er vorige week een besmetting geconstateerd en gaan de collega’s beschermd naar binnen. We blijven waakzaam met elkaar, want het aantal besmettingen in de regio is nog steeds zeer zorgelijk.

Vaccineren
Afgelopen week heeft de 2e vaccinatieronde plaatsgevonden. Het merendeel van de bewoners van De Rusthoeve, De Tien Gemeenten en Heel Europa heeft nu 2 maal een vaccinatieprik gekregen. Voor bewoners die nog niet volledig gevaccineerd zijn volgt een zgn. veegronde, wij hopen hier deze week meer informatie van het RIVM over te ontvangen.

Versoepeling bezoekregeling na volledige vaccinatie
Voor volledig gevaccineerde bewoners kan, twee weken na de 2e vaccinatieprik, de bezoekersregeling gelukkig versoepeld worden. Zij mogen dan maximaal twee bezoekers per dag ontvangen. Voor onze huizen geldt dat per 15 april a.s. 2 bezoekers per dag, per bewoner welkom zijn. Wij vragen u wel om het tijdstip van uw bezoek af te stemmen met het zorgteam, zodat wij het bezoek enigszins kunnen reguleren qua drukte.

Bewoners die nog niet hun 2e vaccinatieprik hebben gehad
De overheid heeft aangegeven dat voor bewoners die (nog) niet (volledig) gevaccineerd zijn, nog steeds de richtlijn van één bezoeker per bewoner, per dag geldt. Voor deze bewoners geldt ook dat zij twee weken na de tweede vaccinatie weer twee bezoekers per dag kunnen ontvangen. Wij vragen u wel om het tijdstip van uw bezoek af te stemmen met het zorgteam, zodat wij het bezoek enigszins kunnen reguleren qua drukte.

Beschermende maatregelen blijven nodig, ook na vaccinatie
Veel bewoners en medewerkers zijn al gevaccineerd, daar zijn we heel blij mee. Vaccinatie vermindert gelukkig de kans dat iemand ziek wordt, er blijft wel een kans op besmetting met Covid-19. Het dragen van de mondneusmaskers, het veelvuldig handen wassen en het houden van de anderhalve meter afstand blijven voorlopig nog nodig. Wij volgen hierin de richtlijnen van de overheid. Het spreekt inmiddels voor zich dat wanneer u klachten heeft, zoals keelpijn, hoofdpijn, neusverkoudheid, hoesten en koorts u niet op bezoek kunt komen!
Uiteraard geldt dat, indien er sprake is van een coronabesmetting in een team, de bezoekregeling weer (tijdelijk) aangepast kan worden.

Opvolgen van instructies door bezoekers
Daar ook bezoekers een risico vormen voor onze veelal kwetsbare bewoners willen wij langs deze weg nogmaals uw nadrukkelijke aandacht vragen voor het opvolgen van alle instructies:
• Plan uw bezoek, maak een afspraak via het zorgteam.
• Bij binnenkomst dient u een IIR mondneuskapje te dragen, deze liggen ook bij de ingang van de locaties of worden uitgereikt door de gastvrouw /- heer.
• Bij binnenkomst dient u uw handen te desinfecteren. De desinfectanszuilen staan bij de ingang.
• Bij binnenkomst dient u het registratieformulier in te vullen.
• Houd anderhalve meter afstand van een ander.

Op de site van de rijksoverheid worden de voorwaarden genoemd voor een veilig bezoek:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/verpleegtehuizen 

Bij klachten van smaak- en reukverlies, verkoudheid, keelpijn, misselijkheid, hoofdpijn of koorts mag u de locaties niet betreden. U kunt dan niet op bezoek komen! Helaas moeten wij concluderen dat niet iedereen deze instructies opvolgt.
Alle potentiële besmettingen moeten we voorkomen, we willen geen onnodige risico’s lopen. Alleen samen kunnen we het veilig houden voor de bewoners.

Ik hoop u langs deze weg voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u zich wenden tot het zorgteam.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer Directeur / Bestuurder Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Update coronacrisis in de zorg van de SWZP

Aan alle bewoners, cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 1 april 2021

Betreft: Update m.b.t. corona binnen de SWZP

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

Hierbij een update over de stand van zaken met betrekking tot corona binnen de SWZP.

De Tien Gemeenten
Er zijn nog 4 besmette bewoners op team Picasso, waarvan 2 op de Covid-unit verblijven. Vanwege een nieuwe positieve test bij een bewoner Picasso op de gang worden de betrokken medewerkers weer getest. Bij team Anemoon zijn twee bewoners positief en in quarantaine.

Heel Europa, De Rusthoeve, Thuiszorg en dagbesteding
Heel Europa en Rusthoeve zijn rustig. In de Thuiszorg en de dagbesteding zijn ook geen besmettingen. We blijven waakzaam met elkaar, want het aantal besmettingen in de regio stijgt nog steeds.

Vaccineren 30 en 31 maart bewoners
De meeste bewoners zijn nu twee keer gevaccineerd. Dat is heel fijn en geruststellend. Er moeten nog afspraken worden gemaakt voor bewoners die hun 2e prik nog niet hebben gekregen, informatie over de veegronde volgt hopelijk volgende week.

Vaccineren medewerkers
Medewerkers die nog wachten op een afspraak voor vaccinatie, kunnen bellen naar het 0800 nummer voor een afspraak voor vaccinatie. Zodra er ergens een besmetting plaatsvindt, dan zien wij duidelijk dat de vaccinatie effect heeft. We zien in De Tien Gemeenten veel minder uitval en verzuim door ziekte van medewerkers in de afgelopen weken tijdens de Covid besmetting. Dus dat helpt de zorg. Het blijkt uit nieuw actueel internationaal onderzoek dat gevaccineerde mensen het virus niet meer kunnen overdragen. Dus dat is een aanmoediging!

Verzoeken voor welzijn en eropuit
Als alle bewoners twee keer gevaccineerd zijn, en we zijn 14 dagen verder, dan is het veilig genoeg om ook weer meer activiteiten te kunnen doen voor bewoners, met vrijwilligers, met de bus e.d. Alles wel nog steeds met PBM en afstand etc. Dus we kijken uit naar 14 april a.s. voor de meeste bewoners.

Bezoekregeling
Bewoners mogen maximaal één bezoeker per dag ontvangen op de eigen kamer of in het eigen appartement. Er mogen per week drie verschillende bezoekers op visite komen. Graag voorafgaand aan uw bezoek een afspraak maken met het zorgteam, dit om te voorkomen dat er teveel bezoekers tegelijkertijd op een woongroep of etage op bezoek komen.

Bezoekregeling voor bewoners die twee keer gevaccineerd zijn
Bewoners die inmiddels tweemaal gevaccineerd zijn tegen corona mogen maximaal twee bezoekers per dag ontvangen. Dit hoeft niet tegelijkertijd, de bezoekers mogen ook afzonderlijk van elkaar en verspreid over de dag op bezoek komen. Wel graag nog vooraf telefonisch het bezoek plannen met het zorgteam, juist om te voorkomen dat er teveel bezoekers tegelijkertijd langskomen.

Bezoekregeling bij terminale zorg
Wanneer er sprake is van terminale zorg en de bewoner komt te overlijden worden er in overleg en samenspraak met de betrokken familie afwijkende en individuele afspraken gemaakt. Dit wordt eerst overlegd met de manager zorg of de calamiteitendienst. In alle voorkomende situaties wordt voor alle naaste de mogelijkheid geboden om afscheid te kunnen nemen van hun dierbare.

Contactberoepen
In overleg met de zorg en/of behandelend arts (verwijzer) mogen de bewoners door paramedici behandeld of verzorgd worden, zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist, mondzorg plus, wondzorg verpleegkundige. Ook de pedicure kan op afspraak langskomen en op afspraak kan de kapper bezocht worden.

Opvolgen van instructies door bezoekers
Daar ook bezoekers een risico vormen voor onze veelal kwetsbare bewoners willen wij langs deze weg nogmaals uw nadrukkelijke aandacht vragen voor het opvolgen van alle instructies:
• Plan uw bezoek, maak een afspraak via het zorgteam.
• Bij binnenkomst dient u een IIR mondneuskapje te dragen, deze liggen ook bij de ingang van de locaties of worden uitgereikt door de gastvrouw /- heer.
• Bij binnenkomst dient u uw handen te desinfecteren. De desinfectanszuilen staan bij de ingang.
• Bij binnenkomst dient u het registratieformulier in te vullen.
• Houd anderhalve meter afstand van een ander.

Bij klachten van smaak- en reukverlies, verkoudheid, keelpijn, misselijkheid, hoofdpijn of koorts mag u de locaties niet betreden. U kunt dan niet op bezoek komen! Helaas moeten wij concluderen dat niet iedereen deze instructies opvolgt.
Alle potentiële besmettingen moeten we voorkomen, we willen geen onnodige risico’s lopen. Alleen samen kunnen we het veilig houden voor de bewoners.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer Directeur / Bestuurder Stichting Wonen en Zorg Purmerend