Update Coronavirus

Aan alle cliënten en bezoekers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Maandag 23 maart 2020

Betreft: maatregelen Corona SWZP update 23 maart 2020

Geachte heer/mevrouw,

Ook binnen onze stichting SWZP hebben wij maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Daarom hebben we vanaf afgelopen vrijdag 20 maart jl. onze locaties gesloten voor alle bezoekers.

✓ Bezoek
Op dit moment zijn alle deuren van de locaties gesloten, deze blijven dag en nacht gesloten. Het is niet meer mogelijk om bezoek te ontvangen voor interne bewoners. Buiten is het ook niet mogelijk om bezoek te ontvangen of bewoners mee te nemen.
Het is dus helaas ook niet meer mogelijk om buiten met cliënten te lopen (met uitzondering van de binnentuinen). Bij onbegrepen gedrag, of ter voorkoming van, kan hier een uitzondering op gemaakt worden. Onze zorgmedewerkers en medewerkers welzijn zullen hier dan ook zoveel mogelijk aan tegemoet komen en alle creativiteit inzetten om het toch nog een beetje aangenaam te maken voor de bewoners.

✓ Bijeenkomsten
Alle niet noodzakelijke overleggen, MDO ’s of andere gesprekken kunnen echter niet meer doorgang hebben en schorten we op. In het belang van goede zorg aan de cliënt blijft het nodig om acute problematiek wel te bespreken. Het gaat hierom maatwerk en soms kan hierdoor het belang zwaarder wegen om wel te beslissen om met meerdere personen bij elkaar te komen. De vraag is om dan zo veel als mogelijk is gebruik te maken van de digitale middelen, via de IPad, skype, zoom etc.

✓ Beeld bellen
Binnen de SWZP is het sinds vandaag mogelijk voor alle bewoners om beeld te bellen met de familie. Afgelopen vrijdag is er een belrooster gemaakt waarin rekening gehouden is met bezoek dat een bewoner in een gewone situatie ontvangt, En wat passend is in de zorg van bewoners. De beldienst wordt 7 keer per week uitgevoerd door de welzijnsmedewerker en andere interne medewerkers die zich hier vrijwillig voor hebben opgegeven. Dit om de zorgmedewerkers waar nodig te kunnen ontlasten.

✓ Uitwisseling in de hal
Ondertussen is de hal van de locatie van De Rusthoeve en De Tien Gemeenten het portaal waarin zakelijke (was, voeding etc.) en gezellige dingen voor onze bewoners kunnen worden uitgewisseld. Hebt u nog beschermings- of desinfectiemiddelen, overal is te kort aan, we houden ons aanbevolen. Bij de toegang is ook altijd iemand in de buurt die vragen kan beantwoorden, we houden dan natuurlijk ook weer minstens anderhalve meter afstand.

✓ Telefonische interviews door SAMR t.b.v. Zorgkaart Nederland
De telefonische interviews, uitgevoerd door SAMR, t.b.v. Zorgkaart Nederland zullen wél doorgang vinden voor onze cliënten van de thuiszorg. Binnen de intramurale setting zullen we deze interviews later in het jaar opnieuw inplannen. Wij zullen u hier t.z.t. op de hoogte brengen.

Met vriendelijke groet,
Wim van ’t Veer, bestuurder SWZP.

Bij vragen verwijzen wij in eerste instantie naar de website van het RIVM. Heeft u daarna nog vragen neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij de SWZP of ons klantservicepunt 0299 412345. Heeft u gezellige ideeën of tips om iets voor onze bewoners te doen in deze moeilijke tijd, dan kunt u dit natuurlijk altijd melden, met dank.

Speeddate

Vrijdag 17 januari (19.00 – 20.30 uur) en Zaterdag 18 januari (11.00 -12.30 uur) hebben we weer een speedate in De Tien Gemeenten. Heb jij belangstelling voor de ouderenzorg? Ben je in het bezit van diploma niveau 2,3 of 4? Of heb je belangstelling voor de opleiding verzorgende IG? Kom langs in De Tien Gemeenten en laat je informeren.  De koffie staat klaar.

Op zoek naar vrijwilligerswerk? Kom langs!

Help jij ons op de duofiets?

Geachte lezer,
Stichting Wonen en Zorg Purmerend heeft een locatie Heel Europa dichtbij het centrum van Purmerend. Hier zijn drie woongroepen, een vierde volgt spoedig met zes bewoners per groepswoning. Al deze mensen hebben een vorm van dementie. Een ziekte die steeds vaker voorkomt en niet alleen bij oudere mensen.
Een bijzonder wooncomplex met zorgzame medewerkers en vrijwilligers die zich volledig inzetten om het ‘normale’ leven zoveel mogelijk door te laten gaan voor de bewoners. Ook hier zijn natuurlijk niet voldoende middelen om ‘speciale’ zaken aan te schaffen.
Is een fiets speciaal? Ja, voor deze mensen wel. Fietsen verleer je nooit, maar die fiets moet er wel zijn! Een duo of rolstoelfiets is een wens van bewoners en verzorgers. Helpt u mee om dit doel re realiseren?
Een aantal Purmerendse ondernemers hebben al toezeggingen gedaan voor ene bijdrage of willen een actie verbinden aan dit mooie doel.
Mag ik ook op uw hulp rekenen? Voor dit doel is er een crowdfunding op www.doneeracties.nl, zoek op nummer 38023.
U kunt ook een berichtje sturen naar: 06-27871747, dan ontvangt u een betaalverzoek (graag zelf de hoogte van de donatie geven).
Tevens is er een facebookpagina “Samen fietsen”, hier geven wij dagelijks de stand van de donaties en herkomst (anoniem kan natuurlijk ook!). Er is een bankrekening geopend voor dit doel, de opbrengst van deze rekening zal gecontroleerd wordenen na behalen van het doel weer worden opgeheven.
De aangepaste elektrische duofiets kost ca. € 7000,- (op verzoek offerte ter inzage). De bewoners zelf hebben inmiddels een donatie gedaan van €1.120,-. Zullen wij hen nog een duwtje in de rug geven? Wilt u geen donatie doen maar iets beschikbaar stellen voor een loterij voor dit doel, hoor ik het ook graag.
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie, dan verzoek ik u vriendelijk contact op te nemen met ondergetekende.
Dank voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Marie Louise Baarens
06-22996479

Winkelvrijwilliger

Onze winkel in De Rusthoeve is elke dag open van 10.00 tot 15.00 uur.
Voor de maandag, dinsdag en donderdag zijn we op zoek naar een vrijwilliger voor de ochtenduren, langer mag natuurlijk altijd.

Word jij onze winkelvrijwilliger? Mail naar vrijwilligers@swzp.nl