Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Aan alle cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 15 oktober 2020

Betreft: Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Geachte mevrouw en/of meneer,

Afgelopen dinsdag zijn er weer strenge maatregelen afgekondigd door de overheid om te proberen een halt toe te roepen aan de groei van het aantal besmettingen. Meer dan 7000 per dag, onze regio Z/W is donkerrood en zeer zorgelijk. Een oproep aan ons allen om ons aan de afspraken ter voorkoming van verdere besmetting te houden. Zeker in de zorg voor ouderen. We gaan niet in lock down, we willen de locaties niet sluiten, we willen dat de dagbesteding door kan gaan. Maar dat vraagt wel heel veel van ons.

Zoals eerder besloten draagt het personeel in de thuiszorg en welzijn extern en in huis mondmaskers. Dit doen we om onszelf en anderen te beschermen ook omdat we niet altijd de 1,5 meter afstand in acht kunnen nemen. In combinatie met zo mogelijk 1,5 m afstand houden en regelmatig de handen desinfecteren, zal het hopelijk helpen om besmetting te voorkomen! Een beroep op elkaar en op onze eigen verantwoordelijkheid dat is wat we kunnen doen. Hoe we omgaan met de mondkapjes en de desinfectie afspraken, houden we ons er aan, dan beperken we de risico’s.

We delen de hygiëne afspraken ook met het bezoek, en ook over de veilige voorwaarden voor bezoek op het appartement, liever niet op vakantie, voorzichtig zijn met naar buiten gaan op drukke plaatsen, ook met hen. We leggen het aan u uit wat we doen en waarom!

Bezoekafspraken, vakantie en voorkomen risico’s

Hieronder hebben we de afspraken rond bezoek en veiligheid voor de bewoners nog eens op een rijtje gezet, daarnaast de afspraken bij inhuizing. Bij vragen van familie om bewoners mee te nemen naar een uitje, op vakantie, in het algemeen daar waar men met andere mensen in aanraking komt, adviseren wij dat sterkt af te raden. Wij vrezen voor besmetting en dus ook de kans dat bij terugkomst van bewoners de overige bewoners besmet kunnen raken. Dus beperk veel contacten. Naar buiten toe is prima, maar blijf in de open lucht en uit de buurt van drukke plaatsen zoals winkels.

 • Inhuizing nieuwe cliënten
  Nieuwe cliënten gaan in quarantaine in de thuissituatie voordat ze bij de SWZP inhuizen of als dat niet kan gaan nieuwe cliënten 10 dagen in de SWZP in quarantaine. Het inhuizen zelf geschiedt met zo min mogelijk mensen.

Gemaakte afspraken richtlijn inhuizing/ overplaatsing cliënt binnen SWZP:

 • het Klant Service Punt (KSP) belt de bovenste drie cliënten op de wachtlijst om te informeren omtrent aanscherping van het inhuizingsbeleid door COVID-19. Afspraken worden vermeld in de wachtlijstrapportage;
 • voor inhuizing stemt KSP af met de verpleegkundige; regie inhuizen door het hoofd Huishoudelijke dienst;
 • tien dagen quarantaine in thuissituatie vooraf aan inhuizing cliënt groepswoning.
 • bij 10 dagen preventieve quarantaine maximaal één vaste bezoeker per bewoner: gebruik van pbm: chirurgisch mondneusmasker, halterschort en handschoenen, evenals personeel. Bij het ontstaan van klachten: ook inzetten beschermbril;
 • direct bij inhuizing cliënt uitgangswaarden bepalen : RR/ Pols/ temperatuur/ saturatie: noteren in ONS.

Weest allen alert op het ontstaan van klachten!

Nog eens de afspraken op een rijtje
Om besmetting te voorkomen en onze bewoners en clienten te beschermen vragen wij iedereen om zeer alert te zijn op naleving van onderstaande maatregelen:

 • Altijd anderhalve meter afstand houden waar mogelijk.
 • Alle medewerkers dragen (bij voorkeur een chirurgisch) mondneusmasker, bescherm jezelf en de ander.
 • Klik op deze link om te zien hoe je het mond-neuskapje gebruikt: https://vimeo.com/403728699 (bron: RIVM)
 • Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het deurbeleid bij de locaties:
 • Bij binnenkomst de handen desinfecteren en daarna regelmatig de handen wassen.
 • Alle bezoekers registreren zich bij binnenkomst door gegevens in te vullen. De gegevens worden corona en volgens de AVG-richtlijnen tijdelijk bewaard.
 • Alle bezoekers dienen een mondneusmasker te dragen.
 • Bij klachten mogen bezoekers niet naar binnen!
 • Bewoners mogen maximaal 3 bezoekers ontvangen. Alleen op de eigen kamer of appartement, mits er onderling 1,5 afstand van elkaar gehouden kan worden.
 • Bezoek kan uitwijken naar het restaurant.
 • Als je zit en op 1,5 m afstand, hoef je geen mondneusmasker te dragen.
 • In de restaurants maximaal 30 gasten tegelijkertijd aanwezig, exclusief bedienend personeel.
 • Alle contactberoepen en behandelaars dragen een mondneuskapje.
 • Teamleerbijeenkomsten, coaching sessies en andere overlegvormen worden uitgesteld als dat kan of in digitale vorm gehouden.

Dus blijf allen scherp op het naleven van de maatregelen. Alleen door gezamenlijk hier de verantwoordelijkheid voor te nemen, kunnen we besmettingen voorkomen.

 

Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Aan alle cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Zaterdag 3 oktober 2020

Betreft: Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Geachte mevrouw en/ of meneer,

Hiermee informeren wij u over de laatste stand van zaken rondom het Coronavirus.  Hieronder kunt u lezen hoe SWZP gehoor geeft aan de door het kabinet op 28 september en 1 oktober aangekondigde maatregelen i.v.m. de bestrijding van het Coronavirus. Het Coronavirus laat weer meer van zich horen en overal rinkelen inmiddels de alarmbellen. De cijfers over het aantal besmettingen, ziekenhuisopnamen en IC opnamen liegen er niet om. Het virus komt steeds dichterbij. Bij bewoners en cliënten is er momenteel geen (verdenking op) besmetting. Om dit zo te houden vragen wij iedereen om zeer alert te zijn op naleving van alle (bestaande) maatregelen:

In algemene publieke ruimten en winkels wordt gevraagd een mondmasker te dragen. Wat gaan wij doen in de interne zorg? We wachten het advies voor de verpleeghuiszorg nog even af, maar vragen bezoekers wel een mondkapje te dragen voordat men naar binnen komt. Bij de toegang zullen kapjes beschikbaar zijn. Ook externe behandelaars, en andere die binnen moeten zijn worden gevraagd een mondkapje te dragen.
Om besmetting te voorkomen en onze bewoners en cliënten te beschermen vragen wij iedereen om zeer alert te zijn op naleving van onderstaande maatregelen:

 • houd anderhalve meter afstand van elkaar!  Dit is van cruciaal belang! Bij twijfel draag een mondmasker, bescherm jezelf en de ander;
 • bij binnenkomst de handen desinfecteren en daarna regelmatig de handen wassen;
 • bezoekers registreren zich bij binnenkomst door gegevens in te vullen. De gegevens worden vanwege corona en volgens de AVG-richtlijnen bewaard;
 • bezoekers dienen een mond-neuskapje te dragen;
 • bij klachten mogen bezoekers niet naar binnen!
 • bewoners mogen maximaal 3 bezoekers ontvangen. Alleen op de eigen kamer of appartement, mits er onderling 1,5 afstand van elkaar gehouden kan worden;
 • bezoek kan uitwijken naar het restaurant. Zolang zij aan tafel zitten, hoeft bezoek geen mond-neuskapje te dragen;
 • in de restaurants mogen maximaal 30 gasten tegelijkertijd aanwezig zijn. Dit is exclusief personeel;
 • voor de kapper, pedicure, fysiotherapeut, dus alle contactberoepen en alle behandelaars, geldt dat zij m.i.v. heden weer een mond-neuskapje moeten dragen;
 • vrijwilligers wordt gevraagd een mondmasker te dragen als ze in huis komen bij de bewoners.

Tot slot

Laten we met elkaar scherp blijven op het naleven van de maatregelen. Alleen door gezamenlijk hier de verantwoordelijkheid voor te dragen, doen we alles wat binnen onze macht ligt om onnodige besmettingen te voorkomen en onze bewoners en cliënten veilig te houden.

Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Aan alle cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Woensdag 30 september 2020

Betreft: Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Geachte mevrouw en/ of meneer,

Hiermee informeren wij u over de laatste stand van zaken rondom het Coronavirus.  Hieronder kunt u lezen hoe SWZP gehoor geeft aan de door het kabinet op 28 september aangekondigde maatregelen i.v.m. de bestrijding van het Coronavirus. Het Coronavirus laat weer meer van zich horen en overal rinkelen inmiddels de alarmbellen. De cijfers over het aantal besmettingen, ziekenhuisopnamen en IC opnamen liegen er niet om. Het virus komt steeds dichterbij. Bij bewoners en cliënten is er momenteel geen (verdenking op) besmetting. Om dit zo te houden vragen wij iedereen om zeer alert te zijn op naleving van alle (bestaande) maatregelen:

✓ Houd anderhalve meter afstand van elkaar! Dit is van cruciaal belang!

✓ Wij zijn gezamenlijk, dus iedereen, verantwoordelijk voor een strikt deurbeleid:

 • Bij binnenkomst de handen desinfecteren en daarna regelmatig de handen wassen.
 • Bezoekers registreren zich bij binnenkomst door gegevens in te vullen.
 • Bij Coronagerelateerde gezondheidsklachten mogen bezoekers niet naar binnen! Bij welke klachten moet u thuisblijven?
  Bij verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn). Ook bij hoesten, benauwdheid, verhoging/koorts of bij plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).

✓ Bewoners mogen maximaal 3 bezoekers ontvangen. Alleen op de eigen kamer of appartement, mits er onderling 1,5 afstand van elkaar gehouden kan worden.

✓ In de restaurants mogen maximaal 30 gasten tegelijkertijd aanwezig zijn. Dit aantal is exclusief het bedienend personeel.

✓ Voor de kapper, pedicure, fysiotherapeut, dus alle contactberoepen, geldt dat zij m.i.v. heden weer een mondneuskapje moeten dragen.

Afsluitend melden wij dat wij voor het preventief inzetten van Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM’s), en dan vooral de mondneuskapjes, in afwachting zijn van het advies dat door de GGD gegeven zal worden voor de ouderenzorg (verpleeghuizen en thuiszorg).

Laten we met elkaar afspreken om scherp te zijn op het naleven van de maatregelen. Alleen door gezamenlijk hier de verantwoordelijkheid voor te dragen, doen we alles wat binnen onze macht ligt om onnodige besmettingen te voorkomen! Bekijk ook onze poster corona maatregelen 29-09-2020

Vacature voorzitter Raad van Toezicht

Vanwege het aflopen van de laatste zittingstermijn van de voorzitter van de Raad van Toezicht ontstaat een vacature voor deze functie. Als u hier klikt kunt u de vacature tekst lezen.

Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Aan alle cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 2 juli 2020

Betreft: Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Geachte mevrouw en/ of meneer,

Hiermee informeren wij u over de laatste stand van zaken rondom het Coronavirus. Op dit moment is het ruim drie maanden geleden dat de verpleeghuizen ‘op slot’ zijn gegaan en de maatregelen ter preventie van het coronavirus zijn gestart. Inmiddels worden de maatregelen verder versoepelt. Hieronder kunt u lezen hoe SWZP aan deze verdere versoepeling van de maatregelen vorm geeft.

✓ Algemene maatregelen die blijven gelden
Wij gaan binnen SWZP gefaseerd toewerken naar een volledige openstelling van onze locaties. Hierbij geldt dat de handenhygiëne en de “1,5 meter afstand” maatregel te allen tijden nageleefd moeten worden. Op verschillende plekken (ingangen van de locaties) staan er zuilen waar de handen gedesinfecteerd kunnen worden. Er zullen bij de ingang borden geplaatst gaan worden met instructies:

• Houdt anderhalve meter afstand van elkaar
• Desinfecteer de handen bij binnenkomst
• In de gangen rechts aanhouden

Daarnaast worden op “knooppunten” in de gebouwen stickers op de vloer geplakt waarmee een ieder wordt geattendeerd op het feit om 1,5 meter afstand te houden. En uiteraard blijft gelden dat bezoekers, maar ook vrijwilligers, verzocht worden om bij klachten van verkoudheid en/of koorts niet op bezoek te komen.

✓ Bezoek: tweede fase vanaf maandag 13 juli a.s.
Vanaf 13 juli a.s. kan degene die een bezoek wil brengen aan één van de bewoners voorafgaand contact zoeken met de desbetreffende zorgteams. Vanaf deze datum regisseren en plannen de zorgteams het bezoek. Per bezoek mogen er maximaal drie bezoekers per bewoner langskomen. Ook (jonge) kinderen mogen op bezoek komen en vallen onder dit maximum aantal.

✓ Bezoek aan kapsalons
Net als voor de winkels geldt, maar ook voor het bezoeken van contactberoepen, mogen de kapsalons cliënten van buitenaf ontvangen. Mits er een afspraak gepland is en er maximaal twee klanten tegelijkertijd de kapsalon bezoeken. De algemene maatregelen worden tijdens het bezoek uiteraard nageleefd.

✓ Gemeenschappelijke activiteiten welzijn intern
Gemeenschappelijke activiteiten voor interne bewoners mogen weer georganiseerd worden, mits de anderhalve meter afstand in acht wordt genomen. Dit kan betekenen dat het aantal deelnemers aan een activiteit in een bepaalde ruimte gelimiteerd wordt.

✓ Bezoeken van winkels, kapper buiten de locatie, op bezoek bij familie
Bewoners / cliënten zijn vrij om te gaan en staan waar zij willen en kunnen dus naar buiten om een winkel te bezoeken, naar de kapper te gaan of om bijvoorbeeld op visite te gaan bij familie. Mits zij drukke plekken vermijden, voldoende afstand houden. Buiten onze locaties dienen zij zich aan algemeen geldende maatregelen te houden, zoals die voor iedereen gelden.

✓ Vrijwilligers
Zoals eerder aangekondigd zijn vrijwilligers van harte welkom, mits zij komen ondersteunen bij een activiteit of bijvoorbeeld iemand komen begeleiden. Dus ook dit bezoek moet eerst overlegd worden, om te voorkomen dat er teveel mensen tegelijkertijd op bezoek komen.

✓ Sluiten afdeling bij verdenking of aanwezigheid COVID-19
Indien er op een afdeling COVID-19 aanwezig is, vindt daar geen bezoek plaats.

Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Aan alle cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 25 juni 2020

Betreft: Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Geachte mevrouw en/ of meneer,

Hiermee informeren wij u over de laatste stand van zaken rondom het Coronavirus. Op dit moment is het ruim drie maanden geleden dat de verpleeghuizen ‘op slot’ zijn gegaan en de maatregelen ter preventie van het coronavirus zijn gestart. Gisteren is vanuit het kabinet een verdere versoepeling van de maatregelen aangekondigd. Graag wil ik u, als mantelzorger, verwante of familielid, informeren wat dit betekent voor de SWZP.

 • Een verdere gefaseerde versoepeling van maatregelen
  Wij gaan binnen SWZP gefaseerd toewerken naar een volledige openstelling van onze locaties. Hierbij geldt dat de handenhygiëne en de “1,5 meter afstand” maatregel te allen tijden nageleefd moeten worden. Op verschillende plekken (ingangen van de locaties) komen er zuilen waar de handen gedesinfecteerd kunnen worden. Wanneer er sprake is van een besmetting worden maatregelen verscherpt om risico’s op een uitbraak te voorkomen. Dit kan dan betekenen dat wij tijdelijk de deuren weer moeten sluiten. Laten we hopen dat dit niet meer nodig zal zijn.
  Wanneer bezoekers, vrijwilligers of stagiaires klachten hebben (verkouden en / of koorts) wordt hen verzocht om thuis te blijven.
 • Bezoek: eerste fase vanaf maandag 29 juni a.s.
  Bewoners mogen maximaal drie bezoekers per keer op hun eigen appartement / kamer ontvangen. Hierbij dient te allen tijden 1,5 meter afstand van elkaar gehouden te worden. Wanneer de bezoekers tot hetzelfde huishouden behoren hoeven zij geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Bij binnenkomst desinfecteren bezoekers hun handen bij één van de aanwezige zuilen.
  Bezoekers moeten nog steeds van tevoren een afspraak voor het bezoek maken via de receptie / restaurant. Dit om te voorkomen dat er teveel bezoekers tegelijkertijd de locatie willen betreden en onnodige risico’s op besmetting ontstaan, daar er dan onvoldoende afstand van elkaar gehouden kan worden.
  Voor de groepswoningen geldt dat bewoners ook maximaal drie bezoekers op hun appartement mogen ontvangen, met de restrictie dat er maximaal drie bezoekers tegelijkertijd de groepswoning mogen betreden. Dus er mag niet gelijktijdig bezoek ontvangen worden door verschillende bewoners binnen één en dezelfde groepswoning.
 • Bezoek: tweede fase vanaf maandag 13 juli a.s.
  Vanaf 13 juli a.s. kan degene die een bezoek wil brengen aan één van de bewoners voorafgaand contact zoeken met de desbetreffende zorgteams. Vanaf deze datum regisseren en plannen de zorgteams het bezoek.
 • Vanaf maandag 29 juni a.s. zijn alle vrijwilligers en stagiaires weer welkom
  Alle hulp is van harte welkom, ook bewoners zullen er naar uit kijken. Vrijwilligers zijn vanaf a.s. maandag weer welkom binnen onze locaties, mits zij geen klachten hebben. En ook voor vrijwilligers geldt de anderhalve meter maatregel en goede handenhygiëne.
 • Dagbesteding / welzijn extern breidt verder uit
  Ook de dagbestedingslocaties De Orchidee, de Dageraad schalen verder op. Veel cliënten kunnen weer naar de dagbesteding. Al is het maximum aantal deelnemers wel gebonden aan het afstand kunnen houden (de 1,5 meter regel). Op 1 juli a.s. start ook de dagbesteding voor 7 cliënten van de Tuinkamer op hun eigen vertrouwde plek.
 • Gefaseerde openstelling van de restaurants
  Met ingang van maandag 29 juni a.s. zijn de restaurants weer vrij toegankelijk voor de interne bewoners, bewoners van de stamtafel en voor de externe cliënten die woonachtig zijn binnen de locaties. Uiteraard is het van zeer groot belang dat de anderhalve meter afstand tot elkaar bewaard wordt.
  Vanaf 1 augustus a.s. gaat restaurant de Populier weer open voor iedereen. Ook hier geldt dat de 1,5 afstand maatregel van toepassing blijft, waardoor het totaal aantal gasten beperkt blijft. Wel wordt bekeken of wij het Bruin Café als extra ruimte kunnen toevoegen aan het restaurant en bij mooi weer uiteraard het terras.
  Voor het restaurant in de Tien Gemeenten blijft de situatie ongewijzigd en kunnen we helaas geen gasten van buitenaf ontvangen. Dit heeft te maken me het feit dat medio augustus er werkzaamheden van start gaan: de verbouwing van o.a. de entree en het restaurant.
 • Bezoek van de pedicure toegestaan en openstelling winkels
  Bewoners kunnen gebruik maken van de dienstverlening van een pedicure naar eigen keuze. Uiteraard dienen hygiëne maatregelen in acht gehouden te worden en mag men geen klachten hebben.
  Maandag 29 juni a.s. gaan ook de winkels weer open, waarbij geldt dat “winkelend publiek” de winkel binnen DTG via de achterdeur mag betreden. Er mogen maximaal drie klanten tegelijkertijd de winkel betreden en dit enkel en alleen met een winkelmandje! Binnen de Rusthoeve geldt dat er voldoende afstand gehouden moet worden en ook drie klanten tegelijkertijd de winkel kunnen bezoeken, eveneens is hier het gebruik van een winkelmand verplicht.
 • Gebruik van ventilatoren in gemeenschappelijke ruimten, waaronder de huiskamers
  Wanneer goed ventileren tijdens een hittegolf niet afdoende is en het toch te warm wordt in bijvoorbeeld de huiskamer, dan is het gebruik van ventilatoren toegestaan. De ventilator wordt dusdanig geplaatst op een plek dat de luchtstroom niet van de ene naar de andere bewoner blaast. Dit om onnodige risico’s op besmetting te voorkomen.
 • Bewoners zelfstandig naar buiten
  Bewoners die zich zelfstandig buiten de locatie kunnen bewegen, zijn vrij om te gaan en te staan waar zij willen. Mits zij geen drukke plekken opzoeken en voldoende afstand bewaren. Zij mogen dus zelfstandig buiten wandelen, zonder begeleiding en ook zonder bezoek, wanneer zij dit op prijs stellen. Succes met de verdere versoepeling van maatregelen en hopelijk weten wij samen het virus buiten de deur te houden.

Donatie Rabobank Waterland en Omstreken

De coronacrisis raakt onze samenleving als geheel maar ook verenigingen, stichtingen en maatschappelijke instanties. Rabobank wil in deze bijzondere en hectische tijd hulp bieden vanuit het Rabobank Coöperatief Fonds verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Ook Stichting Wonen en Zorg Purmerend heeft een verzoek ingediend voor de bezorgkosten van maaltijden bij aanleunwoningen. Het doet mij daarom plezier te kunnen meedelen dat Stichting Wonen en Zorg Purmerend een donatie van € € 2.500,00 ontvangt. De donatie van Rabobank Waterland en Omstreken vindt plaats onder de volgende voorwaarden:
– Het genoemde bedrag wordt aangewend voor het veilig bezorgen van maaltijden bij aanleunbewoners, dagelijks ca. 150 mensen uit de wijk.
– Wij stellen het op prijs wanneer u van dit gebaar vermelding maakt in de nieuwsbrief van de stichting of in ieder geval noemt in de aanbiedingsbrief waarin de cliënten een keuze maken voor de maaltijden. In de bijlage treft u ons logo aan dat u daarvoor mag gebruiken.

Met vriendelijke groet,

Rabobank Waterland en Omstreken
Eric Zwart
Directievoorzitter

Versoepeling bezoekregeling

De verpleeghuizen en dus ook de SWZP werken aan een versoepeling van de bezoekregeling. Dit moet wel veilig gebeuren. De nieuwe bezoekregeling gaat uiterlijk 15 juni 2020 in. U kunt hier lezen wat de stand van zaken is.