Update mondkapjesbeleid

Donderdag 16 juni 2022

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

Het is niet langer verplicht om een mondkapje te dragen binnen de 1,5 meter. Dit geldt voor zowel voor onze bewoners, bezoekers als medewerkers. Als de situatie er om vraagt kan een locatie of afdeling afwijken van het beleid en toch het dragen van het mondkapje voortzetten. Ook blijven we het mondkapje dragen wanneer een bewoner, cliënt of familie daarom vraagt. Wanneer er sprake is van een (verdenking op) corona besmetting zullen bestaande richtlijnen worden gehanteerd.

Mondkapjes en hygiëne-middelen blijven beschikbaar bij de ingangen van onze huizen en de etages, zodat eenieder hier desgewenst gebruik van kan maken.

Vanzelfsprekend blijven ook de basismaatregelen en -adviezen van kracht:

 • Was regelmatig uw handen
 • Hoest en nies in uw elleboog
 • Ventileer in binnenruimtes en zorg voor frisse lucht
 • Testen bij Corona-gerelateerde klachten
 • Haal een vaccin, booster- of herhaalprik

Hiermee beschermt u uzelf, uw omgeving en onze bewoners.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u zich wenden tot het zorgteam.

Met vriendelijke groet,
Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Wim van ’t Veer
Directeur-bestuurder

Nieuws rondom coronamaatregelen

Woensdag 20 april 2022

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

Hiermee brengen wij u op de hoogte van onze actuele afspraken wat betreft de Corona-maatregelen binnen SWZP.

Beschermende maatregelen worden voorzichtig opgeheven
De samenleving om ons heen is volledig open en we kunnen niet meer handhaven dat bezoekers beperkt worden.

Dus met ingang woensdag 20 april 2022 is het niet langer verplicht om binnen de locaties van SWZP een mondkapje te dragen, mits de anderhalve meter tot elkaar gehouden kan worden. Ook bent u als familie, mantelzorger, bezoeker weer welkom in de huiskamers, mits er anderhalve meter afstand tot elkaar gehouden kan worden.

De anderhalve meter afstand tot elkaar blijft dus wel gehandhaafd! Wanneer er geen anderhalve meter afstand gehouden kan worden tot elkaar, dan is het dragen van een mondkapje verplicht. Dit betekent dat onze medewerkers en behandelaren, tijdens zorgmomenten, een mondkapje blijven dragen.

Mondkapjes en hygiëne-middelen blijven beschikbaar bij de ingangen van onze huizen en de etages, zodat eenieder hier desgewenst gebruik van kan maken. Ook vragen wij u om uw ‘gezond verstand’ te blijven gebruiken om zodoende onnodige risico’s zoveel mogelijk te vermijden en beperken. Bijvoorbeeld door niet met teveel mensen in een zelfde ruimte te verblijven zonder mondkapje.

Uiteraard blijven quarantaine maatregelen van kracht wanneer een bewoner of cliënt positief test. Dan zullen de bestaande maatregelen wel uitgevoerd moeten worden om verdere besmettingen onder de bewoners en collega’s te voorkomen, waaronder bijvoorbeeld het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen en uitgebreide hygiëne maatregelen.

Vanzelfsprekend blijven ook de basismaatregelen en -adviezen van kracht:

 • Was regelmatig uw handen
 • Hoest en nies in uw elleboog
 • Ventileer in binnenruimtes en zorg voor frisse lucht
 • Testen bij Corona-gerelateerde klachten
 • Haal een vaccin, booster- of herhaalprik

Hiermee beschermt u uzelf, uw omgeving en onze bewoners.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u zich wenden tot het zorgteam.

Met vriendelijke groet,
Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Wim van ’t Veer
Directeur-bestuurder

Handhaving Coronamaatregelen

Woensdag 6 april 2022

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

Hiermee brengen wij u op de hoogte van onze actuele afspraken over Corona-maatregelen.

Het aantal besmettingen loopt weer op!
Helaas is er sinds een ruime week weer sprake van een stijging van het aantal besmettingen, zowel onder bewoners, cliënten als personeel. Het verzuim onder medewerkers is op dit moment meer dan 11%, dus heel hoog, en de werkroosters van een aantal zorgteams staan enorm onder druk. Mede om deze redenen handhaven we voorlopig de huidige maatregelen.
Het volgende crisisoverleg vindt plaats op woensdag 20 april a.s. en hierin worden de huidige maatregelen weer tegen het licht gehouden. Hopelijk is het weer dan beter/warmer, waardoor het virus indamt. Tegen die tijd hebben veel bewoners ook hun herhaalprik kunnen krijgen.

Maatregelen blijven gehandhaafd

De actuele Corona-maatregelen die wij nemen blijven voorlopig gehandhaafd:
 • Het dragen van een mond-neusmasker in onze huizen, te verkrijgen bij de ingangen
 • Consequent handen wassen
 • Zoveel mogelijk 1.5 m afstand houden tot elkaar
Tot slot, onderstaande algemene adviezen helpen nog steeds om besmetting te beperken/voorkomen:
 • was regelmatig de handen
 • hoest en nies in de elleboog
 • ventileer in binnenruimtes en zorg voor frisse lucht
 • testen bij klachten
Hiermee beschermt u uzelf, uw omgeving en onze bewoners/cliënten.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor verdere vragen kunt u zich wenden tot het zorgteam.
Met vriendelijke groet,
namens Stichting Wonen en Zorg Purmerend
Wim van ’t Veer
Directeur-bestuurder

Handhaving Coronamaatregelen

Aan alle bewoners, cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 24 maart 2022

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

Hiermee brengen wij u op de hoogte van onze actuele afspraken over Corona-maatregelen in de regio.

Corona is niet weg, het aantal besmettingen in Nederland is nog altijd heel hoog en er worden ook nog steeds mensen ziek van het virus. Gelukkig werkt vaccineren goed en daarnaast hebben veel mensen weerstand opgebouwd door een besmetting. Dat het virus niet weg is merken we ook nog steeds in het verzuim onder personeel. Dit zorgt voor een onverminderde werkdruk en het is soms alle hens aan dek om de roosters rond te krijgen.

Ook andere zorginstellingen in de regio kampen met een hoog (corona gerelateerd) verzuim en er wordt daar zelfs afgeschaald in de zorg. Mede daarom hebben de verpleegzorginstellingen in de regio Zaanstreek-Waterland afgelopen week opnieuw bevestigd om voorlopig nog de maatregelen (dragen mondneusmaker, consequent handen wassen, zoveel mogelijk 1.5 m afstand houden) te handhaven.
Ook brancheorganisatie ActiZ onderstreept – ondanks dat de maatregelen in de maatschappij verder worden afgebouwd – dat het volgen van de RIVM-richtlijnen in de zorg van groot belang blijft. Corona blijft immers een groter risico voor mensen die ouder zijn, of die een kwetsbare gezondheid hebben. En dat is juist de doelgroep die wij zoveel mogelijk willen beschermen.

Daarnaast willen we met het handhaven van de genoemde maatregelen voorkomen dat er te veel collega’s in quarantaine moeten door een besmetting en daarmee de zorg aan de bewoners en cliënten onder druk komt te staan. In het volgende crisisoverleg over 14 dagen, woensdag 6 april, kijken we opnieuw naar het handhaven van de maatregelen om besmetting te voorkomen.

Tot slot, onderstaande algemene adviezen helpen nog steeds om besmetting te voorkomen:
– was regelmatig de handen
– hoest en nies in de elleboog
– ventileer in binnenruimtes en zorg voor frisse lucht
– testen bij klachten

Hiermee beschermt u uzelf, uw omgeving en onze bewoners/cliënten.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Voor verdere vragen kunt u zich wenden tot het zorgteam.

Met vriendelijke groet,
namens Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Wim van ’t Veer
Directeur-bestuurder

Dementiemonitor Mantelzorg

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg voor mensen met dementie. Alzheimer Nederland vindt het daarom belangrijk om te weten wat er leeft onder mantelzorgers. Zo kunnen zij beter opkomen voor hun belangen en voor de belang van de mensen waar zij voor zorgen. Wat vinden mantelzorgers belangrijk? Hoe ervaren ze de zorg voor hun naasten? Deze en meer vragen stelt Alzheimer Nederland aan mantelzorgers in de Dementiemonitor Mantelzorg. Voor goede resultaten is het belangrijk dat zoveel mogelijk mantelzorgers de vragenlijst invullen. Helpt u ons hierbij? Klik hier om de vragenlijst in te vullen.

Weekmenu

Bestel eenvoudig uw maaltijd voor thuis. Elke dag vers bereid met aandacht en passie door onze koks. Thuisbezorgd, dus lekker aan uw eigen tafel eten zonder zelf te hoeven koken. Thuis uit eten dus!

U kunt uw maaltijd telefonisch reserveren bij één van onze restaurants:
De Tien Gemeenten (0299) 424 451
De Rusthoeve (0299) 412 340

Klik hier om het actuele weekmenu te bekijken.

Handhaving Coronamaatregelen

Aan alle bewoners, cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Woensdag 9 maart 2022

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

De meeste beperkingen in verband met de bestrijding van het Coronavirus zijn inmiddels opgeheven maar … je ziet ook om je heen dat het virus niet weg is, op de woongroepen in De Tien Gemeenten en in Heel Europa zijn weer nieuwe besmettingen onder de bewoners. Ook onder bezoekers en medewerkers neemt het aantal besmettingen weer toe. Daarom willen we voorlopig dat de maatregelen in de verpleegzorg in onze huizen gehandhaafd blijven. Het gaat om kwetsbare mensen, daar zijn wij met elkaar verantwoordelijk voor.

Ook in onze regio hebben de verpleeghuizen afgesproken om de huidige afspraken te handhaven. Dit betekent dat we in onze zorg en dienstverlening de afspraken over bezoek, hygiëne maatregelen, 1.5 meter afstand en het dragen van mondkapjes blijven handhaven. We moeten rekening blijven houden met onze kwetsbare oudere cliënten en bewoners. Het virus is niet weg. Immers, er zijn nog steeds nieuwe besmettingen onder bewoners en personeel, dat merken we in onze dagelijkse bezetting maar al te goed. De veiligheid en continuïteit van zorg staan altijd voorop.

In de volgende bijeenkomst van het crisisteam kijken we verder en zullen we u nader informeren.

Met vriendelijke groet,
namens SWZP

Wim van ’t Veer
Directeur-bestuurder

Handhaving Coronamaatregelen

Aan alle bewoners, cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Woensdag 23 februari 2022

 

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

De meeste Corona-maatregelen zullen de komende periode vervallen. In onze regio hebben de zorginstellingen afgesproken om voorlopig de huidige afspraken rondom de Corona maatregelen te handhaven. Het aantal besmettingen loopt langzaam terug, maar juist omdat alles om ons heen weer open gaat willen we voorzichtig blijven en onze kwetsbare bewoners en cliënten blijven beschermen. Ook is er nog steeds sprake van besmettingen onder het personeel, dit merken we in onze dagelijkse bezetting maar al te goed.

Dit betekent dat we in onze locaties – in ieder geval de komende 14 dagen – de afspraken over bezoek, hygiëne maatregelen, 1.5 meter afstand houden en het dragen van mondkapjes in onze locaties, zo houden. De veiligheid en continuïteit van zorg staan immers altijd voorop.

In de volgende bijeenkomst van het crisisteam (9 maart) kijken we verder en zullen we u nader informeren.

Met vriendelijke groet,
namens SWZP

Wim van ’t Veer
Directeur-bestuurder

14-19 maart: ontdekdezorg week

De Ontdekdezorg week wordt georganiseerd om potentiele zij-instromers en herintreders te interesseren in een baan in zorg en welzijn.

Laat je inspireren tijdens de webinars en maak kennis met werkgevers bij jou in de buurt. Wordt dit jouw stap richting zorg en welzijn?

Het gehele programma is te vinden op www.ontdekdezorgweek.nl

 

De Ontdekdezorg week is een initiatief van de dertien regionale werkgeversorganisaties in Zorg en Welzijn, samenwerkend in RegioPlus.

Handhaving Corina-maatregelen

Aan alle bewoners, cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 17 februari 2022

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

Dinsdagavond 15 februari jl. is door de regering, bij monde van minister Ernst Kuipers, aangekondigd dat de meeste corona maatregelen gefaseerd zullen vervallen.
Echter, in onze regio hebben de verpleeghuizen woensdag jl. afgesproken dat we voorlopig – totdat er nadere adviezen zijn gegeven door ActiZ, Vilans en Verenso over de lange termijn omgang met corona in de verpleeghuizen – nog de huidige afspraken handhaven. Dit betekent dat we in de locaties van de SWZP tot nader bericht de afspraken over bezoek, hygiëne maatregelen, anderhalve meter en mondkapjes zo houden. We moeten rekening houden met onze kwetsbare oudere cliënten en bewoners. Het virus is niet weg, er zijn nog steeds veel besmettingen onder de medewerkers. Dat merken we in de dagelijkse bezetting maar al te goed. De veiligheid  en de continuïteit van zorg staan altijd voorop.

Zodra er nadere adviezen zijn zullen we deze bespreken en daarop nieuw beleid maken.

Namens de SWZP,

met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer
Directeur-bestuurder