Britse variant Coronavirus in De Rusthoeve

RIVM constateert Britse variant in De Rusthoeve

Het RIVM doet steekproefsgewijs in Nederland nader onderzoek op de patiënten monsters naar de circulerende varianten van het COVID-19 virus. Bij hun steekproef in de onderzochte testen in De Rusthoeve in Purmerend heeft het RIVM bij 8 inwoners de Britse variant van het coronavirus vastgesteld. Dat verklaart de snelle stijging van het aantal besmettingen.

Op dit moment is de situatie in De Rusthoeve stabiel en zijn er geen besmettingen meer bijgekomen. De getroffen maatregelen in De Rusthoeve beschouwt de GGD als afdoende. De GGD ziet dan ook geen aanleiding om hier aanvullende maatregelen te adviseren.

Ongeveer 10% van alle besmettingen in onze regio is de Britse variant. Dat is hetzelfde percentage als in andere GGD-regio’s. De verwachting is dat dit de komende weken steeds per week zal verdubbelen. Daarom is het extra belangrijk dat ook de inwoners van Zaanstreek-Waterland zich goed aan de coronamaatregelen houden.

Update m.b.t. Coronacrisis in de zorg van de SWZP

Aan alle cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 21 januari 2021

Betreft: Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Beste bewoners, familie van bewoners, contactpersonen en vrijwilligers,

Dinsdag 20 januari jl. zijn door het kabinet extra maatregelen afgekondigd vanwege zorgen om nieuwe virusvarianten. Graag wil ik u, als mantelzorger, verwante of familielid, informeren wat dit betekent voor de bezoekregeling tot en met ten minste 9 februari a.s.

Locatie De Rusthoeve
In de Rusthoeve kunnen we concluderen dat de situatie rondom de Corona-uitbraak stabiliseert en er bijna geen besmettingen meer bij gekomen zijn. Desondanks is er helaas nog geen bezoek mogelijk. Wij hopen op uw begrip en blijven u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Zodra er geen besmettingen meer zijn en wij uit quarantaine mogen, bent u weer van harte welkom in De Rusthoeve.

Locaties De Tien Gemeenten en Heel Europa
In ieder geval tot 9 februari a.s. is het toegestaan om maximaal 1 bezoeker (van 13 jaar of ouder) per dag te ontvangen, waarbij alleen bezoek op eigen kamer of appartement toegestaan is en dus niet op de huiskamers tussen de andere bewoners. Wij verzoeken u om uw bezoek af te stemmen met onze zorgmedewerkers.
Uitzondering hierop is Genuahaven 57, deze woongroep is tot nader order in quarantaine, waardoor er helaas nog geen bezoek mogelijk is.

Maatregelen tijdens uw bezoek:

 • Het dragen van een mondkapje is verplicht in alle openbare en overdekte ruimten, dus ook in onze huizen. Het mondkapje mag af als u zit.

Verder gelden de bekende maatregelen:

 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst
 • Registreer u bij binnenkomst
 • Was regelmatig uw handen, ook tijdens uw bezoek
 • Houd te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, wendt u zich dan tot uw contactpersoon van het betreffende zorgteam.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer Directeur / Bestuurder Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Update m.b.t. Coronacrisis in de zorg van de SWZP

Aan alle cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 7 januari 2021

Betreft: Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Beste bewoners, familie van bewoners, contactpersonen en vrijwilligers,

Stand van zaken locatie De Rusthoeve
Momenteel is de Coronabesmetting binnen de locatie De Rusthoeve nog niet afgenomen. Wij doen er alles aan om deze te beperken. Gezien de huidige ontwikkeling wordt de gehele locatie De Rusthoeve als besmet beschouwd en gelden hier de strengste maatregelen i.h.k.v. hygiëne en veiligheid. Er zijn zeer nauwe contacten met de huisartsen, de specialist ouderengeneeskunde en (artsen van) de GGD.

Zoals u zult begrijpen blijven de eerdere aangekondigde maatregelen van kracht en blijft de Rusthoeve voorlopig nog gesloten voor bezoek van buitenaf. De collega’s van het zorgteam zullen u op de hoogte houden over de toestand van uw partner en/of familielid. Eventuele nadere berichtgeving zal via CarenZorgt worden verspreid.

Stand van zaken locatie De Tien Gemeenten
Binnen DTG zijn een paar besmettingen bekend. Dit heeft ons genoopt maatregelen te nemen om verdere verspreiding te voorkomen. De Tien Gemeenten gaat (nog) niet dicht voor bezoek, maar de volgende preventieve maatregelen zijn wel van toepassing voor bewoners en bezoekers:

 • er vinden geen gezamenlijke activiteiten plaats in het restaurant;
 • er worden geen maaltijden meer geserveerd in het restaurant;
 • de kapper is tot nader order dicht;
 • maaltijden kunnen genuttigd worden in de huiskamer(-s) op de etage waar bewoners wonen of eventueel in het eigen appartement;
 • activiteiten vinden plaats op de eigen etage.

Kort samengevat: het aantal bewegingen binnen De Tien Gemeenten wordt drastisch verminderd en de bewoners en teams van de verschillende etages worden strikter van elkaar gescheiden. Hiermee voorkomen we dat er teveel onderlinge contacten zijn tussen bewoners en personeel van de verschillende groepen en etages.  Afsluitend nog de mededeling dat er per bewoner maximaal twee bezoekers per dag op visite kunnen komen, graag op afspraak.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het zorgteam van de desbetreffende locatie. Raadpleeg voor nadere berichtgeving ook Carenzorgt.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer Directeur / Bestuurder Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Update m.b.t. Coronacrisis in de zorg van de SWZP

Aan alle cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Woensdag 30 december 2020

Betreft: Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP en de feestdagen

Beste bewoners, familie van bewoners, contactpersonen en vrijwilligers,

Stand van zaken locatie De Rusthoeve
In navolging op de berichtgeving van gisteren brengen wij u op de hoogte over de huidige stand van zaken rondom een aantal corona besmettingen binnen De Rusthoeve. Vanwege een aantal besmettingen zijn maatregelen zijn getroffen om verspreiding tegen te gaan. De komende dagen wachten wij de ontwikkeling af om te kunnen bepalen of de genomen maatregelen effect sorteren. Wanneer er geen andere besmettingen meer plaatsvinden zal de Rusthoeve weer open gaan voor bezoek. Maandag 4 januari a.s. zullen wij u op de hoogte brengen of bezoek vanaf die datum weer mogelijk is en welke maatregelen dan nog gelden.

Stand van zaken locatie De Tien Gemeenten
Binnen DTG zijn een paar besmettingen bekend. Dit heeft ons genoopt maatregelen te nemen om verdere verspreiding te voorkomen. De Tien Gemeenten gaat (nog) niet dicht voor bezoek, maar de volgende preventieve maatregelen zijn wel van toepassing voor bewoners en bezoekers:

 • er vinden geen gezamenlijke activiteiten plaats in het restaurant;
 • er worden geen maaltijden meer geserveerd in het restaurant;
 • de kapper is tot nader order dicht;
 • maaltijden kunnen genuttigd worden in de huiskamer(-s) op de etage waar bewoners wonen of eventueel in het eigen appartement;
 • activiteiten vinden plaats op de eigen etage.

Kort samengevat: het aantal bewegingen binnen De Tien Gemeenten wordt drastisch verminderd en de bewoners en teams van de verschillende etages worden strikter van elkaar gescheiden. Hiermee voorkomen we dat er teveel onderlinge contacten zijn tussen bewoners en personeel van de verschillende groepen en etages. Volgende week informeren wij u over de voortgang en of de huidige maatregelen dan gehandhaafd blijven.

Afsluitend nog de mededeling dat er per bewoner maximaal twee bezoekers per dag op visite kunnen komen, graag op afspraak.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het zorgteam van de desbetreffende locatie. Raadpleeg voor nadere berichtgeving ook Carenzorgt.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer Directeur / Bestuurder Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Update m.b.t. Coronacrisis in de zorg bij SWZP

Aan alle cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Dinsdag 29 december 2020

Betreft: Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP en de feestdagen

Geachte mevrouw en/ of meneer,

Vanwege Coronabesmettingen en onze inspanningen om deze te beteugelen wordt de gehele locatie De Rusthoeve met ingang van heden gesloten. Dit betekent dat aldaar geen bezoek mogelijk is. Wij zijn ons bewust van het feit dat deze maatregel een forse impact heeft op bewoners en hun familie, maar wij zien ons hiertoe genoodzaakt om het risico op verdere verspreiding van het corona virus zo goed als mogelijk te reduceren.

Wij hopen op uw begrip en houden u op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de Rusthoeve. Zodra er geen corona besmettingen meer zijn en wij uit quarantaine mogen, bent u weer van harte welkom in de Rusthoeve.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het zorgteam of de berichtgeving in Carenzorgt volgen.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer Directeur / Bestuurder Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Update m.b.t coronacrisis in de zorg bij SWZP en de feestdagen

Aan alle cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 17 december 2020

Betreft: Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP en de feestdagen

Geachte mevrouw en/ of meneer,

Maandagavond 14 december jl. is door het kabinet een lockdown aangekondigd t/m dinsdag 19 januari 2021. Graag wil ik u, als mantelzorger, verwante of familielid, informeren wat dit betekent voor de bezoekregeling de aankomende weken en tijdens de feestdagen.

Bezoekregeling tijdens de lockdown
Gedurende de aankomende weken is het toegestaan om maximaal 2 bezoekers per dag te ontvangen, waarbij alleen bezoek op eigen kamer of appartement toegestaan is en dus niet op de huiskamers tussen de andere bewoners. Per moment ontvangt de bewoner één bezoeker, eventueel overig bezoek wordt verzocht elders te wachten, bijvoorbeeld in het restaurant.

Bezoekregeling tijdens de feestdagen (24, 25, 26 december en Oud & Nieuw)
Op 24, 25 en 26 december mogen er maximaal 3 bezoekers per dag ontvangen worden. Let op: de bewoner ontvangt op zijn/haar kleine appartement waar de anderhalve meter niet is te garanderen één bezoeker per moment, eventueel overig bezoek wordt verzocht elders te wachten, bijvoorbeeld in het restaurant. Als de woning groot genoeg is dan kunnen drie bezoekers op anderhalve meter worden ontvangen. Graag afspraken in overleg met de zorgteams.

Maatregelen tijdens uw bezoek
Sinds 1 december jl. is het dragen van een mondkapje verplicht in alle openbare en overdekte ruimten, dus ook in onze huizen. Het mondkapje mag af als u zit.

Verder gelden de bekende maatregelen:
– desinfecteer uw handen bij binnenkomst;
– registreer u bij binnenkomst;
– was regelmatig uw handen, ook tijdens uw bezoek;
– houd te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar.

Ophalen van bewoner(s) tijdens de feestdagen
De rijksoverheid adviseert om zoveel mogelijk thuis te blijven. Ook tijdens de feestdagen. Daarom raden wij het dringend af om bewoners op te halen om bij u of andere familieleden thuis Kerst en/of Oud&Nieuw te vieren. Feit is dat in huiselijke kring de meeste besmettingen plaatsvinden en als SWZP streven we er uiteraard naar op het risico om besmettingen zo klein mogelijk te houden. Bij te grote risico’s na een extern bezoek van een bewoner kunnen we overgaan tot het handhaven van een preventieve quarantaine van 10 dagen. In het geval van een woongroep dient dan de gehele groep in quarantaine te gaan en u zult begrijpen dat dit niet gewenst is.

Ondanks de corona regels hopen we zo toch gezellige – en veilige – feestdagen te kunnen bieden aan de bewoners. Wat zou het mooi zijn als we alle dagen vanaf maandag tot aan nieuwjaar bezoek voor uw partner, vader, moeder van familie kunnen verwachten. Nogmaals doe dit dan vooral veilig volgens de geldende hygiëne regels!

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, wendt u zich dan tot uw contactpersoon.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer Directeur / Bestuurder Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Deelname SWZP De Dageraad aan ‘De grote tuinverbouwing’

Afgelopen donderdag, 10 december, zijn er opnames bij de Dageraad gemaakt voor het programma ‘De grote tuinverbouwing’. Dit is voor de kerst-special van 2020. Niet alleen de Dageraad, maar ook nog andere locaties door het hele land zijn in het zonnetje gezet.

De deelnemers van de Dageraad hebben meegedaan aan een plantenbingo waarbij niet alleen de deelnemers, maar ook de medewerkers en de Dageraad zelf in de prijzen zijn gevallen.
Bent u ook benieuwd naar de prijzen?

De uitzending van deze kerst-special vindt plaats op 19 december 2020 om 17.00 uur en de herhaling zondag 20 december om 9.30 uur op SBS6.

De Dageraad en alle andere locaties worden deze dagen uitgezonden.

Kijkt u ook?

Met vriendelijke groeten,

De medewerkers van de Dageraad

Richtlijn Covid-19 binnen Groepswonen SWZP

Inleiding

Binnen SWZP vinden wij dat het toepassen van de juiste maatregelen ten tijde van een (vermoeden) COVID-19 cliënt binnen één van onze groepswoningen PG om maatwerk vraagt. Een continue afstemming en risico-afweging tussen cliënt/ mantelzorger, multidisciplinair behandelteam, medewerker(s) van het team en manager, is noodzakelijk.

Missie en visie
Onze missie is om aan kwetsbare ouderen een goede woon- en leefomgeving te bieden, waarin een zo gelukkig mogelijk leven mogelijk is. De zorg en het welzijn van onze bewoners van de woon-/zorglocaties en cliënten van de thuiszorg staat centraal. We bieden zoveel mogelijk maatwerk. Dat doen we samen met de familie, mantelzorgers en vrijwilligers.
De SWZP hanteert de mensvisie, waarin lichamelijke, sociale, psychische en levensbeschouwelijke aspecten niet los van elkaar kunnen worden gezien. De zorg en diensten die wij aan onze bewoners en cliënten leveren, ondersteunen deze aspecten. We gaan daarbij uit van de belevingswereld van de bewoner. Wij ondersteunen hen opdat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen functioneren wat bijdraagt aan hun geluk.
Wij vinden het dan ook belangrijk dat onze bewoners en cliënten zich welkom en thuis voelen bij ons. Op de afdelingen en in de groepswoningen creëren we een warme en huiselijke sfeer.
De groepswoning wordt dan ook gezien als een huishouden.

Risico- afweging:

 • Indien cliënt op de kamer kan/wil blijven wordt de werkwijze zoals beschreven in de richtlijn COVID-19 intramuraal gevolgd.
 • Indien een cliënt waarbij een vermoeden of bewezen COVID-19 gaande is, NIET op de kamer kan/ wil blijven volgt risico-afweging:
  – Er vindt afstemming plaats door de huisarts met de eerste contactpersoon van de cliënt
  – Er vindt (multidisciplinair) overleg plaats met de huisarts/ SO/psychodiagnostisch medewerker, , kwaliteitsverpleegkundige en/of contactverzorgende/ eerste contactpersoon van de cliënt en manager om de mogelijkheden te bespreken met elkaar.
  Er vindt een afweging plaats, waarbij de kwaliteit van leven van de cliënt ten opzichte van de risico’s t.a.v. overige bewoners binnen de groepswoning, in ogenschouw genomen worden.
  – Een van de overwegingen die daarbij in acht moet worden genomen is de inschatting hoe groot het risico is dat er reeds sprake is van verspreiding van het virus over de groep, waardoor isolatie van een individuele client niet meer zinvol is.
  – Er kan in afstemming met het multidisiplinaire team en de mantelzorgers bepaald worden óf en welke vorm van onvrijwillige zorg kan worden ingezet om ervoor te zorgen dat de cliënt op zijn kamer blijft. Hierdoor wordt besmetting van andere cliënten voorkomen. Dit betreft maatwerk en is niet altijd mogelijk.
  Het uitgangspunt is altijd dat de minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg ingezet wordt, deze veilig moet zijn en er ten alle tijden gezocht moet wordt naar alternatieven.
  Indien de keuze gemaakt wordt om onvrijwillige zorg toe te passen volgens het stappenplan, moet altijd bepaald worden hoe 24/7 toezicht gehouden wordt om de veiligheid van de cliënt te kunnen garanderen. (vastleggen afspraken in ECD/WZD module- bepalen hoe lang- monitoren-evalueren/ afbouwen- of minder ingrijpende vorm- en borgen).
 • Bij één vermoeden/ bewezen COVID-19 cliënt die NIET op de kamer kan/wil blijven en is besproken dat de inzet van onvrijwillige zorg geen optie is, wordt groepsisolatie ingezet volgens paragraaf groepsisolatie in richtlijn COVID-19 intramurale zorg.

Update m.b.t coronacrisis in de zorg bij SWZP

Aan alle cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 12 november 2020

Beste familie en mantelzorgers,

Betreft: Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Geachte mevrouw en/of meneer,

Afgelopen week is op één van onze woongroepen een corona besmetting geconstateerd. Dat is heel verdrietig, we doen ons best om desondanks goede zorg te geven aan alle bewoners en de besmetting te beperken. De zorgmedewerkers werken hard aan goede zorg en welbevinden voor uw familieleden onder deze moeilijke omstandigheden.

Afspraken bezoek
Vanwege het risico op besmetting hanteren we het beleid voor familie, mantelzorgers en betrokkenen om bezoek te beperken tot maximaal twee mensen per bewoner per dag. In De Tien Gemeenten waar heel veel mensen wonen is het belangrijk om het verkeer te beperken om besmettingsrisico’s zo klein mogelijk te laten zijn. Daarbij is het zorgteam leidend als er uitzonderingen moeten worden gemaakt. Alle contacten behalve behandeling (fysio, arts, ergo) tellen we mee, dus ook de kapper en de vrijwilliger. Nogmaals als er uitzonderingen moeten worden gemaakt dan kan de zorg dat bepalen.
Voor mantelzorgers en vrijwilligers die met bewoners naar buiten gaan voor een wandeling is ook de afspraak dat er een mondkapje wordt gebruikt, als mensen ondersteuning nodig hebben dus de 1,5 m niet kan, dan ook handschoenen.

De bezoeken vinden plaats volgens de hygiëne richtlijnen:
– desinfecteren van de handen bij binnenkomst locatie
– registreren en aanmelden van bezoek
– hygiëne maatregelen opvolgen zoals mondkapje, 1,5 m afstand etc.
– bezoek niet op de huiskamer bij de andere bewoners, maar op het appartement van de bewoner.