Donatie Rabobank Waterland en Omstreken

De coronacrisis raakt onze samenleving als geheel maar ook verenigingen, stichtingen en maatschappelijke instanties. Rabobank wil in deze bijzondere en hectische tijd hulp bieden vanuit het Rabobank Coöperatief Fonds verenigingen, stichtingen en maatschappelijke initiatieven. Ook Stichting Wonen en Zorg Purmerend heeft een verzoek ingediend voor de bezorgkosten van maaltijden bij aanleunwoningen. Het doet mij daarom plezier te kunnen meedelen dat Stichting Wonen en Zorg Purmerend een donatie van € € 2.500,00 ontvangt. De donatie van Rabobank Waterland en Omstreken vindt plaats onder de volgende voorwaarden:
– Het genoemde bedrag wordt aangewend voor het veilig bezorgen van maaltijden bij aanleunbewoners, dagelijks ca. 150 mensen uit de wijk.
– Wij stellen het op prijs wanneer u van dit gebaar vermelding maakt in de nieuwsbrief van de stichting of in ieder geval noemt in de aanbiedingsbrief waarin de cliënten een keuze maken voor de maaltijden. In de bijlage treft u ons logo aan dat u daarvoor mag gebruiken.

Met vriendelijke groet,

Rabobank Waterland en Omstreken
Eric Zwart
Directievoorzitter

Versoepeling bezoekregeling

De verpleeghuizen en dus ook de SWZP werken aan een versoepeling van de bezoekregeling. Dit moet wel veilig gebeuren. De nieuwe bezoekregeling gaat uiterlijk 15 juni 2020 in. U kunt hier lezen wat de stand van zaken is.

Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Aan alle cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Woensdag 20 mei 2020

Betreft: Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Geachte mevrouw en/ of meneer,

Hiermee informeren wij u over de laatste stand van zaken rondom het Coronavirus. Op dit moment is het ruim twee maanden geleden dat de verpleeghuizen ‘op slot’ zijn gegaan en de maatregelen ter preventie van het coronavirus zijn gestart. Gisteren is vanuit het kabinet een versoepeling van de maatregelen aangekondigd. Graag wil ik u, als mantelzorger, verwante of familielid, informeren wat dit betekent voor de SWZP.

De afgelopen weken is op 26 locaties proef gedraaid met een verruiming van de bezoekregeling in de zorg en verpleeghuizen. Gisteren is aangekondigd dat per 25 mei het mogelijk wordt dat deze proef wordt uitgebreid naar alle andere verpleeghuizen waar geen positieve besmetting is, dat is bij alle locaties van de SWZP (nu) het geval.

Hoe ziet deze versoepeling er uit? Op de locaties De Rusthoeve en De Tien Gemeenten is op dit moment de mogelijkheid tot een raambezoek, hiervoor kan u als mantelzorger zich voor inschrijven respectievelijk bij de zorgmedewerkers of de receptie. Het raambezoek zal op vergelijkbare wijze in huis gaan plaatsvinden in een afgeschermde ruimte met inachtneming van hygiënemaatregelen voor zowel mantelzorgers als cliënt. Fysiek contact blijft niet mogelijk. De bezoeker mag één vaste mantelzorger zijn en dient klachtenvrij te zijn. Hierop wordt toegezien door een gastvrouw of zorgmedewerker.

Op Heel Europa hebben wij helaas op dit moment, i.v.m. het ontbreken van een afgeschermde ruimte, niet de mogelijkheid voor een versoepeling van de bezoekregeling. Wel zal volgende week een ‘chatbox’ komen op Heel Europa, zodat een veilig contact nabij wel mogelijk is.

Bij verdere versoepeling van de bezoekregeling in een latere fase zal worden gekeken naar mogelijk contact op bijvoorbeeld het eigen appartement. Vooralsnog zijn wij beperkt tot contact in de afgeschermde ruimtes of de ‘chatbox’ in Heel Europa. Wij volgen hiervoor de handreiking voor het bezoekbeleid verpleeghuizen in corona-tijd.

Ook is reeds in beperkte setting de dagbesteding voor externe cliënten gestart middels een afgeschermde veilige ingang apart van de interne bewoners. Langzaam zullen wij dit uitbreiden op geleide van de mogelijkheden die regelgeving omtrent het hygiëne- en preventiebeleid ons bieden.

Door middel van dit schrijven willen wij u op hart drukken dat wij alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om de coronacrisis veilig en dragelijk voor onze cliënten door te komen. Net als u, delen wij de zorgen, maar hebben wij ook veel vertrouwen in onze medewerkers. De zorg en betrokkenheid bij onze bewoners en cliënten is groot en overal wordt een stap harder gezet, is men alerter en om te waarborgen secuur en veilig te blijven werken.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer
Directeur / Bestuurder
Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Aan alle cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Maandag 11 mei 2020

Betreft: Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Geachte mevrouw en/ of meneer,
Hiermee informeren wij u over de laatste stand van zaken rondom het Coronavirus.

♦ Keuze niet op ons gevallen bij het experiment met beperkte openstelling verpleeghuizen
We hebben binnen onze instelling gesproken over de mogelijke deelname aan het experiment van minister Hugo de Jonge en het ministerie over beperkte openstelling van één van onze locaties. In iedere regio is één locatie gekozen om de komende 14 dagen te experimenteren met beperkte openstelling.

Wij hebben ons vorige week aangemeld bij de GGD maar zijn jammer genoeg niet uitgekozen. Het is een locatie van Evean in Oostzaan De Lishof geworden. De komende 14 dagen gaan zij onder begeleiding van de GGD e.a. dit experiment uitvoeren en zullen wij nader horen na de 25ste mei.
Dat betekent voor alle mantelzorgers en familieleden, en medewerkers dat we voorlopig op deze manier doorgaan: geen bezoek, alleen beeldbellen, en raamcontact. En wat blijft natuurlijk: heel zorgvuldig zijn met de hygiëne maatregelen om besmetting van onze bewoners te voorkomen.
Vanuit de vrienden van de diaconie hebben we de middelen gekregen om voor de bewoners van de woongroepen in Heel Europa ook een betere raamcontact / chatbox te realiseren.

♦ In de ouderenzorg van de SWZP gaat het heel goed
Morgen dinsdag 12 mei is het de dag van de zorg. Dat is een volgende gelegenheid om iedereen en elkaar te complimenteren met de uitvoering van de zorg voor onze ouderen. Er zijn tot op heden geen besmettingen in huis, dat moeten we zo houden en voorkomen dat het alsnog kan gebeuren. Dus moeten we streng blijven en scherp blijven op elkaar. Het is heel knap dat we dat samen voor elkaar hebben gekregen door zorgvuldig hygiënisch te werken en de voorwaarden voor voorkomen van besmetting in acht te nemen.

♦ De dagbesteding gaat deze week beperkt open
Er is een keuze gemaakt uit de groep bezoekers, op basis van de zorgvraag en de druk op de mantelzorg, voor een 3 a 4 bezoekers van de Dageraad, de Orchidee en de Tuinkamer (locatie De Tien Gemeenten). De tuinkamer bezoekers komen bijeen in de huiskamer op de BG van de Poelmanflat. We hebben werkplekken verplaatst zodat de ruimte van de tuinkamer kan worden gebruikt voor het raamcontact voor intramurale bewoners en familie.

♦ Ook weer paramedische en andere diensten
Als het echt nodig is en het niet kan wachten, dan willen we de diensten van Fysiotherapeut, Ergotherapeut, diëtiek, wondverzorging en behandeling door pedicure, weer beperkt inzetten en op een veilige manier. De pedicure wordt dus op een veilige manier ingezet via de zorgteams.
De kapster gaat volgende week weer aan de slag. Eén client per keer, hygiëne en schoonmaak, mondkapje en handschoenen etc. Vanaf 18 mei zal dan weer een beperkte dienstverlening voor intramurale bewoners mogelijk zijn. De waarschuwing blijft: Niet te veel verschillende verkeersbewegingen, voorkom besmetting, hou je aan de hygiëne afspraken.

Met vriendelijke groet,
Wim van ’t Veer
Directeur / Bestuurder
Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Tuinconcert

Om onze bewoners toch nog wat vertier te bezorgen in deze bizarre tijden van verplichte afstand tot familieleden, mantelzorgers en vrienden vond dit tuinconcert in de voortuin van De Rusthoeve plaats, aangeboden door de firma Ooijevaar. Klik hier voor een impressie.

Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Donderdag 16 april 2020

Betreft: Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Geachte mevrouw en/ of meneer,

Op dit moment is het alweer een maand geleden dat de verpleeghuizen ‘op slot’ zijn gegaan en de maatregelen ter preventie van het coronavirus zijn gestart. Graag wil ik u, als mantelzorger, verwant of familielid, informeren over hoe het gaat bij SWZP, zowel in de verzorgings- of verpleeghuizen als in de thuiszorg. In de afgelopen weken zijn namelijk schrijnende verhalen voorbij gekomen in de media vanuit zusterorganisaties en wij begrijpen dat u hierover ongerust kan zijn. Wij delen deze zorgen, wij zijn zeer bewust van de risico’s en gaan hier niet lichtzinnig mee om.

Hoe gaat het in de verzorgings- en verpleeghuizen?
In De Rusthoeve, Heel Europa en De Tien Gemeenten zijn op dit moment geen bewoners die positief besmet zijn, of cliënten die verdacht zijn van een besmetting. In De Rusthoeve was kortstondig wel een bewoner positief getest. De betreffende bewoner heeft in quarantaine verbleven op het kortdurend verblijf en is verleden week verhuisd naar een speciale afdeling bij de Zorgcirkel voor cliënten met het coronavirus.

De maatregelen die zijn genomen binnen de woonhuizen zijn fors en wij proberen zo min mogelijk aan het toeval over te laten om verspreiding te voorkomen. Bijvoorbeeld is het bezoek aan bewoners niet mogelijk (tenzij er sprake is van de laatste levensfase), zijn onderhoud en externe inzet nagenoeg stopgezet, worden medewerkers veelvuldig getest, is contact van bewoners tussen afdelingen niet mogelijk en werken medewerkers bij lichte klachten met persoonlijke beschermingsmiddelen als mondkapjes e.d.. Veel maatregelen dus en alle medewerkers zijn zeer bewust van hun cruciale rol hierbij. Om deze rol ondersteunen naar bezoek en externe partijen is zelfs de eerste weken op De Rusthoeve en De Tien Gemeenten (tot op heden) gebruik gemaakt van een beveiliger.

Naast de veiligheid is het ook belangrijk dat de coronacrisis draaglijk is voor bewoners en medewerkers. Vanuit de welzijnsmedewerkers, gastvrouwen in het restaurant en in de huiskamers wordt veel georganiseerd om de sfeer er in te houden. Ook wordt in samenwerking met de zorgmedewerkers het contact met familie in stand gehouden middels raam- of digitaal beeldbellen. Medewerkers worden verwend met positieve attenties van derden of verwanten en hebben ter mentale ondersteuning de mogelijkheid om dagelijks te spreken met coaches of een psycholoog.

Hoe gaat het in de wijk?
In de thuiszorg is er tot nu toe bij twee cliënten sprake geweest van een positieve besmetting. Deze cliënten zijn vervolgens ingestuurd naar het ziekenhuis of een speciale COVID-19 unit. Bij verdenking op of een daadwerkelijke positie besmetting worden passende maatregelen getroffen om verspreiding van het virus te voorkomen. Hierbij worden persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet of wordt er geïsoleerd verpleegd.

Daarnaast zijn er eerder al preventieve maatregelen getroffen, zoals het sluiten van de dagbestedingsgroepen, het terugbrengen van het aantal zorgmomenten en het clusteren van zorg. Uiteraard worden alle richtlijnen uitgevoerd voor wat betreft een goede (hand-) hygiëne.

Hoe gaat het met u?
Naast zorgen voor de veiligheid van uw familielid of verwant maken wij ons ook zorgen om u als mantelzorger. Wanneer u weer bij De Rusthoeve, De Tien Gemeenten of Heel Europa komt, om bijvoorbeeld spullen te brengen, op te halen of als u komt ”raam-bellen”, dan treft u daar een (binnenkort) klein hoekje aan. Dit hoekje is ingericht om ruimte te maken voor datgene wat u bezighoudt. U kunt even stil staan en een lampje aansteken. Een ander een hart onder de riem steken. Of juist van u af schrijven in een boek of op de steun – klaag – wens – muur.

Dit initiatief is ontstaan vanuit het team geestelijke verzorging, bestaande uit Gerrie van der Meer en Linda Ottevanger. Zij bieden ondersteuning aan bewoners, medewerkers, familie en naasten bij vragen over het leven en zingeving. Juist nu kunnen wij ons voorstellen dat er bij u behoefte is aan een luisterend oor. Zij zijn er in deze tijd graag voor u. U kunt een beroep op hen doen via de receptie of administratie van SWZP.

Middels dit schrijven willen wij u op hart drukken dat wij alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om de coronacrisis veilig en dragelijk voor onze cliënten door te komen. Net als u dragen wij de zorgen doch hebben wij ook veel vertrouwen in onze medewerkers. De serieusheid en betrokkenheid met onze cliënten is groot en overal wordt een stap harder gezet, is men alerter en is de waarborging secuur te merken.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer
Directeur / Bestuurder
Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Update Coronavirus

Aan alle cliënten en bezoekers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Vrijdag 10 april 2020

Betreft: maatregelen Corona SWZP update 10 april 2020

Geachte heer/mevrouw,

Ook binnen onze stichting SWZP hebben wij maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Sinds vrijdag 20 maart jl. zijn onze locaties gesloten voor alle bezoekers.

✓ Bezoek
Op dit moment zijn alle deuren van de locaties gesloten, deze blijven dag en nacht gesloten. Het is niet meer mogelijk om bezoek te ontvangen voor interne bewoners. Buiten is het ook niet mogelijk om bezoek te ontvangen of bewoners mee te nemen.
Het is dus helaas ook niet meer mogelijk om buiten met cliënten te lopen (met uitzondering van de binnentuinen). Bij onbegrepen gedrag, of ter voorkoming van, kan hier een uitzondering op gemaakt worden. Onze zorgmedewerkers en medewerkers welzijn zullen hier dan ook zoveel mogelijk aan tegemoet komen en alle creativiteit inzetten om het toch nog een beetje aangenaam te maken voor de bewoners.

✓ Bijeenkomsten
Alle niet noodzakelijke overleggen, MDO ’s of andere gesprekken kunnen echter niet meer doorgang hebben en schorten we op. In het belang van goede zorg aan de cliënt blijft het nodig om acute problematiek wel te bespreken. Het gaat hierom maatwerk en soms kan hierdoor het belang zwaarder wegen om wel te beslissen om met meerdere personen bij elkaar te komen. De vraag is om dan zo veel als mogelijk is gebruik te maken van de digitale middelen, via de IPad, skype, zoom etc.

✓ Beeld bellen
Binnen de SWZP is het sinds vandaag mogelijk voor alle bewoners om beeld te bellen met de familie. Afgelopen vrijdag is er een belrooster gemaakt waarin rekening gehouden is met bezoek dat een bewoner in een gewone situatie ontvangt, En wat passend is in de zorg van bewoners. De beldienst wordt 7 keer per week uitgevoerd door de welzijnsmedewerker en andere interne medewerkers die zich hier vrijwillig voor hebben opgegeven. Dit om de zorgmedewerkers waar nodig te kunnen ontlasten.

✓ Uitwisseling in de hal
Ondertussen is de hal van de locatie van De Rusthoeve en De Tien Gemeenten het portaal waarin zakelijke (was, voeding etc.) en gezellige dingen voor onze bewoners kunnen worden uitgewisseld. Hebt u nog beschermings- of desinfectiemiddelen, overal is te kort aan, we houden ons aanbevolen. Bij de toegang is ook altijd iemand in de buurt die vragen kan beantwoorden, we houden dan natuurlijk ook weer minstens anderhalve meter afstand.

✓ Telefonische interviews door SAMR t.b.v. Zorgkaart Nederland
De telefonische interviews, uitgevoerd door SAMR, t.b.v. Zorgkaart Nederland zullen wél doorgang vinden voor onze cliënten van de thuiszorg. Binnen de intramurale setting zullen we deze interviews later in het jaar opnieuw inplannen. Wij zullen u hier t.z.t. op de hoogte brengen.

✓ Thuiszorg
Ook in de thuiszorg volgen onze medewerkers strict de meest recente richtlijnen van het RIVM.

Met vriendelijke groet,
Wim van ’t Veer, bestuurder SWZP.

Bij vragen verwijzen wij in eerste instantie naar de website van het RIVM. Heeft u daarna nog vragen neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij de SWZP of ons klantservicepunt 0299 412345. Heeft u gezellige ideeën of tips om iets voor onze bewoners te doen in deze moeilijke tijd, dan kunt u dit natuurlijk altijd melden, met dank.

Speeddate

Vrijdag 17 januari (19.00 – 20.30 uur) en Zaterdag 18 januari (11.00 -12.30 uur) hebben we weer een speedate in De Tien Gemeenten. Heb jij belangstelling voor de ouderenzorg? Ben je in het bezit van diploma niveau 2,3 of 4? Of heb je belangstelling voor de opleiding verzorgende IG? Kom langs in De Tien Gemeenten en laat je informeren.  De koffie staat klaar.

Op zoek naar vrijwilligerswerk? Kom langs!

Help jij ons op de duofiets?

Geachte lezer,
Stichting Wonen en Zorg Purmerend heeft een locatie Heel Europa dichtbij het centrum van Purmerend. Hier zijn drie woongroepen, een vierde volgt spoedig met zes bewoners per groepswoning. Al deze mensen hebben een vorm van dementie. Een ziekte die steeds vaker voorkomt en niet alleen bij oudere mensen.
Een bijzonder wooncomplex met zorgzame medewerkers en vrijwilligers die zich volledig inzetten om het ‘normale’ leven zoveel mogelijk door te laten gaan voor de bewoners. Ook hier zijn natuurlijk niet voldoende middelen om ‘speciale’ zaken aan te schaffen.
Is een fiets speciaal? Ja, voor deze mensen wel. Fietsen verleer je nooit, maar die fiets moet er wel zijn! Een duo of rolstoelfiets is een wens van bewoners en verzorgers. Helpt u mee om dit doel re realiseren?
Een aantal Purmerendse ondernemers hebben al toezeggingen gedaan voor ene bijdrage of willen een actie verbinden aan dit mooie doel.
Mag ik ook op uw hulp rekenen? Voor dit doel is er een crowdfunding op www.doneeracties.nl, zoek op nummer 38023.
U kunt ook een berichtje sturen naar: 06-27871747, dan ontvangt u een betaalverzoek (graag zelf de hoogte van de donatie geven).
Tevens is er een facebookpagina “Samen fietsen”, hier geven wij dagelijks de stand van de donaties en herkomst (anoniem kan natuurlijk ook!). Er is een bankrekening geopend voor dit doel, de opbrengst van deze rekening zal gecontroleerd wordenen na behalen van het doel weer worden opgeheven.
De aangepaste elektrische duofiets kost ca. € 7000,- (op verzoek offerte ter inzage). De bewoners zelf hebben inmiddels een donatie gedaan van €1.120,-. Zullen wij hen nog een duwtje in de rug geven? Wilt u geen donatie doen maar iets beschikbaar stellen voor een loterij voor dit doel, hoor ik het ook graag.
Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie, dan verzoek ik u vriendelijk contact op te nemen met ondergetekende.
Dank voor uw medewerking!
Met vriendelijke groet,
Marie Louise Baarens
06-22996479