Update coronacrisis in de zorg van de SWZP

Aan alle bewoners, cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 8 april 2021

Betreft: Update m.b.t. corona binnen de SWZP

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

Hierbij een update over de stand van zaken met betrekking tot corona binnen de SWZP.

De Tien Gemeenten
In Team Picasso is er helaas weer een verdenking, de bewoonster is in quarantaine en wordt vandaag getest. De 2 bewoners die op de Covid-unit verbleven zijn gelukkig weer thuis. Zowel in team Anemoon als in team Picasso is er nog een bewoner in quarantaine.

Heel Europa, De Rusthoeve, Thuiszorg en dagbesteding
In Heel Europa, De Rusthoeve en de Dagbesteding zijn geen besmettingen aan de orde. In de Thuiszorg (Wijk) is er vorige week een besmetting geconstateerd en gaan de collega’s beschermd naar binnen. We blijven waakzaam met elkaar, want het aantal besmettingen in de regio is nog steeds zeer zorgelijk.

Vaccineren
Afgelopen week heeft de 2e vaccinatieronde plaatsgevonden. Het merendeel van de bewoners van De Rusthoeve, De Tien Gemeenten en Heel Europa heeft nu 2 maal een vaccinatieprik gekregen. Voor bewoners die nog niet volledig gevaccineerd zijn volgt een zgn. veegronde, wij hopen hier deze week meer informatie van het RIVM over te ontvangen.

Versoepeling bezoekregeling na volledige vaccinatie
Voor volledig gevaccineerde bewoners kan, twee weken na de 2e vaccinatieprik, de bezoekersregeling gelukkig versoepeld worden. Zij mogen dan maximaal twee bezoekers per dag ontvangen. Voor onze huizen geldt dat per 15 april a.s. 2 bezoekers per dag, per bewoner welkom zijn. Wij vragen u wel om het tijdstip van uw bezoek af te stemmen met het zorgteam, zodat wij het bezoek enigszins kunnen reguleren qua drukte.

Bewoners die nog niet hun 2e vaccinatieprik hebben gehad
De overheid heeft aangegeven dat voor bewoners die (nog) niet (volledig) gevaccineerd zijn, nog steeds de richtlijn van één bezoeker per bewoner, per dag geldt. Voor deze bewoners geldt ook dat zij twee weken na de tweede vaccinatie weer twee bezoekers per dag kunnen ontvangen. Wij vragen u wel om het tijdstip van uw bezoek af te stemmen met het zorgteam, zodat wij het bezoek enigszins kunnen reguleren qua drukte.

Beschermende maatregelen blijven nodig, ook na vaccinatie
Veel bewoners en medewerkers zijn al gevaccineerd, daar zijn we heel blij mee. Vaccinatie vermindert gelukkig de kans dat iemand ziek wordt, er blijft wel een kans op besmetting met Covid-19. Het dragen van de mondneusmaskers, het veelvuldig handen wassen en het houden van de anderhalve meter afstand blijven voorlopig nog nodig. Wij volgen hierin de richtlijnen van de overheid. Het spreekt inmiddels voor zich dat wanneer u klachten heeft, zoals keelpijn, hoofdpijn, neusverkoudheid, hoesten en koorts u niet op bezoek kunt komen!
Uiteraard geldt dat, indien er sprake is van een coronabesmetting in een team, de bezoekregeling weer (tijdelijk) aangepast kan worden.

Opvolgen van instructies door bezoekers
Daar ook bezoekers een risico vormen voor onze veelal kwetsbare bewoners willen wij langs deze weg nogmaals uw nadrukkelijke aandacht vragen voor het opvolgen van alle instructies:
• Plan uw bezoek, maak een afspraak via het zorgteam.
• Bij binnenkomst dient u een IIR mondneuskapje te dragen, deze liggen ook bij de ingang van de locaties of worden uitgereikt door de gastvrouw /- heer.
• Bij binnenkomst dient u uw handen te desinfecteren. De desinfectanszuilen staan bij de ingang.
• Bij binnenkomst dient u het registratieformulier in te vullen.
• Houd anderhalve meter afstand van een ander.

Op de site van de rijksoverheid worden de voorwaarden genoemd voor een veilig bezoek:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/verpleegtehuizen 

Bij klachten van smaak- en reukverlies, verkoudheid, keelpijn, misselijkheid, hoofdpijn of koorts mag u de locaties niet betreden. U kunt dan niet op bezoek komen! Helaas moeten wij concluderen dat niet iedereen deze instructies opvolgt.
Alle potentiële besmettingen moeten we voorkomen, we willen geen onnodige risico’s lopen. Alleen samen kunnen we het veilig houden voor de bewoners.

Ik hoop u langs deze weg voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u zich wenden tot het zorgteam.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer Directeur / Bestuurder Stichting Wonen en Zorg Purmerend

 

Namens het crisisteam, René Uriot
Manager Zorg, Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Update coronacrisis in de zorg van de SWZP

Aan alle bewoners, cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 1 april 2021

Betreft: Update m.b.t. corona binnen de SWZP

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

Hierbij een update over de stand van zaken met betrekking tot corona binnen de SWZP.

De Tien Gemeenten
Er zijn nog 4 besmette bewoners op team Picasso, waarvan 2 op de Covid-unit verblijven. Vanwege een nieuwe positieve test bij een bewoner Picasso op de gang worden de betrokken medewerkers weer getest. Bij team Anemoon zijn twee bewoners positief en in quarantaine.

Heel Europa, De Rusthoeve, Thuiszorg en dagbesteding
Heel Europa en Rusthoeve zijn rustig. In de Thuiszorg en de dagbesteding zijn ook geen besmettingen. We blijven waakzaam met elkaar, want het aantal besmettingen in de regio stijgt nog steeds.

Vaccineren 30 en 31 maart bewoners
De meeste bewoners zijn nu twee keer gevaccineerd. Dat is heel fijn en geruststellend. Er moeten nog afspraken worden gemaakt voor bewoners die hun 2e prik nog niet hebben gekregen, informatie over de veegronde volgt hopelijk volgende week.

Vaccineren medewerkers
Medewerkers die nog wachten op een afspraak voor vaccinatie, kunnen bellen naar het 0800 nummer voor een afspraak voor vaccinatie. Zodra er ergens een besmetting plaatsvindt, dan zien wij duidelijk dat de vaccinatie effect heeft. We zien in De Tien Gemeenten veel minder uitval en verzuim door ziekte van medewerkers in de afgelopen weken tijdens de Covid besmetting. Dus dat helpt de zorg. Het blijkt uit nieuw actueel internationaal onderzoek dat gevaccineerde mensen het virus niet meer kunnen overdragen. Dus dat is een aanmoediging!

Verzoeken voor welzijn en eropuit
Als alle bewoners twee keer gevaccineerd zijn, en we zijn 14 dagen verder, dan is het veilig genoeg om ook weer meer activiteiten te kunnen doen voor bewoners, met vrijwilligers, met de bus e.d. Alles wel nog steeds met PBM en afstand etc. Dus we kijken uit naar 14 april a.s. voor de meeste bewoners.

Bezoekregeling
Bewoners mogen maximaal één bezoeker per dag ontvangen op de eigen kamer of in het eigen appartement. Er mogen per week drie verschillende bezoekers op visite komen. Graag voorafgaand aan uw bezoek een afspraak maken met het zorgteam, dit om te voorkomen dat er teveel bezoekers tegelijkertijd op een woongroep of etage op bezoek komen.

Bezoekregeling voor bewoners die twee keer gevaccineerd zijn
Bewoners die inmiddels tweemaal gevaccineerd zijn tegen corona mogen maximaal twee bezoekers per dag ontvangen. Dit hoeft niet tegelijkertijd, de bezoekers mogen ook afzonderlijk van elkaar en verspreid over de dag op bezoek komen. Wel graag nog vooraf telefonisch het bezoek plannen met het zorgteam, juist om te voorkomen dat er teveel bezoekers tegelijkertijd langskomen.

Bezoekregeling bij terminale zorg
Wanneer er sprake is van terminale zorg en de bewoner komt te overlijden worden er in overleg en samenspraak met de betrokken familie afwijkende en individuele afspraken gemaakt. Dit wordt eerst overlegd met de manager zorg of de calamiteitendienst. In alle voorkomende situaties wordt voor alle naaste de mogelijkheid geboden om afscheid te kunnen nemen van hun dierbare.

Contactberoepen
In overleg met de zorg en/of behandelend arts (verwijzer) mogen de bewoners door paramedici behandeld of verzorgd worden, zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist, mondzorg plus, wondzorg verpleegkundige. Ook de pedicure kan op afspraak langskomen en op afspraak kan de kapper bezocht worden.

Opvolgen van instructies door bezoekers
Daar ook bezoekers een risico vormen voor onze veelal kwetsbare bewoners willen wij langs deze weg nogmaals uw nadrukkelijke aandacht vragen voor het opvolgen van alle instructies:
• Plan uw bezoek, maak een afspraak via het zorgteam.
• Bij binnenkomst dient u een IIR mondneuskapje te dragen, deze liggen ook bij de ingang van de locaties of worden uitgereikt door de gastvrouw /- heer.
• Bij binnenkomst dient u uw handen te desinfecteren. De desinfectanszuilen staan bij de ingang.
• Bij binnenkomst dient u het registratieformulier in te vullen.
• Houd anderhalve meter afstand van een ander.

Bij klachten van smaak- en reukverlies, verkoudheid, keelpijn, misselijkheid, hoofdpijn of koorts mag u de locaties niet betreden. U kunt dan niet op bezoek komen! Helaas moeten wij concluderen dat niet iedereen deze instructies opvolgt.
Alle potentiële besmettingen moeten we voorkomen, we willen geen onnodige risico’s lopen. Alleen samen kunnen we het veilig houden voor de bewoners.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer Directeur / Bestuurder Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Update m.b.t. Coronacrisis in de zorg van de SWZP

Aan alle cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 18 maart 2021

Betreft: Update m.b.t. corona binnen de SWZP

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,
Hierbij een update over de stand van zaken met betrekking tot corona binnen de SWZP.

Europa
Binnen onze locatie Heel Europa was er eerder sprake van een uitbraak binnen woongroep Genuahaven 56. Inmiddels kan de woongroep binnenkort uit quarantaine. Alle bewoners zijn klachtenvrij. Wel is het noodzakelijk dat alle betrokken (zorg-) medewerkers getest gaan worden. Als de uitslag voor alle medewerkers negatief is, kunnen we concluderen dat het veilig en verantwoord is om alle extra (quarantaine) maatregelen op te heffen. Dit betekent dat donderdagavond 18 maart a.s. de extra maatregelen opgeheven worden.

De Tien Gemeenten
Op woongroep 29 is er een bewoner met klachten getest, we hopen dat het testresultaat negatief zal zijn. Er is op deze woongroep ook een zorgmedewerker positief getest. Al met al een zorgelijke situatie. Bewoners en personeel wordt preventief getest en uit voorzorg zijn quarantaine maatregelen getroffen. Zodra de testuitslagen van de bewoners donderdag of vrijdag bekend zijn, wordt u hierover geïnformeerd door het zorgteam. We hopen dat het bij deze enkele besmetting blijft.
Op de etage van team Geel kunnen twee van de vijf bewoners uit quarantaine. Drie bewoners hebben nog klachten en blijven in isolatie in het eigen appartement totdat zij 24 uren klachtenvrij zijn. Aanstaande donderdag 18 maart hoeft de etage niet langer geïsoleerd. Alle extra maatregelen en inzet van extra persoonlijke beschermende middelen is dan niet langer noodzakelijk. Behoudens voor de drie bewoners die nog in quarantaine zijn.
De etage van team ’t Hart blijft nog geïsoleerd. De quarantaine maatregelen blijven hier tot nader order gehandhaafd. Er zijn nog een aantal bewoners met klachten, helaas is één van deze bewoners inmiddels overleden t.g.v. corona. Voor de overige bewoners geldt dat hun situatie stabiel is of verbetert, er zijn geen nieuwe besmettingen bijgekomen. Hopelijk kunnen alle extra beperkende maatregelen voor deze etage donderdag 25 maart a.s. opgeheven worden.

Bij alle locaties, inclusief de thuiszorgteams en welzijn, zien we dat er steeds minder zorgmedewerkers besmet raken met het corona virus. We kunnen duidelijk een verband zien met het feit dat de meeste collega’s gevaccineerd zijn.

De Rusthoeve, Thuiszorg en dagbesteding extramuraal
Op dit moment zijn er geen besmettingen bekend binnen deze locaties, alsook in de thuiszorg. Dat is goed nieuws, vooral daar de Rusthoeve, maar ook Wijkzorg DTG in de voorgaande periode zwaar getroffen zijn.

Vaccineren 2e ronde 30 en 31 maart bewoners
Op dinsdag 30 en woensdag 31 maart volgt de tweede vaccinatie ronde voor de bewoners. Daar zijn we blij mee. Op een vergelijkbare manier als begin maart zullen we dit uitrollen met het prikteam van de GGD. Er moeten ook nog afspraken worden gemaakt over bewoners die na de 1e vaccinatie positief zijn geweest, nieuwe bewoners of spillage kandidaten worden gemaakt, meer informatie over nog een zgn. veegronde volgt.

Alert blijven!
Uiteraard moeten wij, bewoners en cliënten, familie en overige betrokkenen zeer alert blijven.
Het is zaak om alle hygiëne maatregelen in acht te nemen, temeer lang nog niet alle bewoners gevaccineerd konden worden, daar zij eerder besmet waren. Ook cliënten in de thuiszorg en deelnemers aan de dagbesteding zijn lang nog niet allemaal gevaccineerd. Risico op besmetting is dus nog aan de orde van de dag! Daarnaast worden we helaas gewaarschuwd voor een derde golf.

Bezoekregeling
Bewoners mogen maximaal één bezoeker per dag ontvangen op de eigen kamer of in het eigen appartement. Er mogen per week drie verschillende bezoekers op visite komen. Graag voorafgaand aan uw bezoek een afspraak maken met het zorgteam, dit om te voorkomen dat er teveel bezoekers tegelijkertijd op een woongroep of etage op bezoek komen.

Bezoekregeling voor bewoners die twee keer gevaccineerd zijn
Bewoners die inmiddels tweemaal gevaccineerd zijn tegen corona mogen maximaal twee bezoekers per dag ontvangen. Dit hoeft niet tegelijkertijd, de bezoekers mogen ook afzonderlijk van elkaar en verspreid over de dag op bezoek komen. Wel graag nog vooraf telefonisch het bezoek plannen met het zorgteam, juist om te voorkomen dat er teveel bezoekers tegelijkertijd langskomen.

Bezoekregeling bij terminale zorg
Wanneer er sprake is van terminale zorg en de bewoner komt te overlijden worden er in overleg en samenspraak met de betrokken familie afwijkende en individuele afspraken gemaakt. Dit wordt eerst overlegd met de manager zorg of de calamiteitendienst. In alle voorkomende situaties wordt voor alle naaste de mogelijkheid geboden om afscheid te kunnen nemen van hun dierbare.

Contactberoepen
In overleg met de zorg en/of behandelend arts (verwijzer) mogen de bewoners door paramedici behandeld of verzorgd worden, zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist, mondzorg plus, wondzorg verpleegkundige. Ook de pedicure kan op afspraak langskomen en op afspraak kan de kapper bezocht worden.

Opvolgen van instructies door bezoekers
Daar ook bezoekers een risico vormen voor onze veelal kwetsbare bewoners willen wij langs deze weg nogmaals uw nadrukkelijke aandacht vragen voor het opvolgen van alle instructies:
• Plan uw bezoek, maak een afspraak via het zorgteam.
• Bij binnenkomst dient u een IIR mondneuskapje te dragen, deze liggen ook bij de ingang van de locaties of worden uitgereikt door de gastvrouw /- heer.
• Bij binnenkomst dient u uw handen te desinfecteren. De desinfectanszuilen staan bij de ingang.
• Bij binnenkomst dient u het registratieformulier in te vullen.
• Houd anderhalve meter afstand van een ander.
Bij klachten van smaak- en reukverlies, verkoudheid, keelpijn, misselijkheid, hoofdpijn of koorts mag u de locaties niet betreden. U kunt dan niet op bezoek komen! Helaas moeten wij concluderen dat niet iedereen deze instructies opvolgt.
Alle potentiële besmettingen moeten we voorkomen, we willen geen onnodige risico’s lopen. Alleen samen kunnen we het veilig houden voor de bewoners.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer Directeur / Bestuurder Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Update m.b.t. Coronacrisis in de zorg van de SWZP

Aan alle cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 11 maart 2021

Betreft: Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Beste bewoners, familie van bewoners, contactpersonen en vrijwilligers,

Naar aanleiding van de bijeenkomst van het Covid-19 crisisteam is de bezoekregeling op enkele kleine punten nader verduidelijkt. U kunt hem hier lezen.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer Directeur / Bestuurder Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Update m.b.t. Coronacrisis in de zorg van de SWZP

Aan alle cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Woensdag 10 maart 2021

Betreft: Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Beste bewoners, familie van bewoners, contactpersonen en vrijwilligers,

In De Tien Gemeenten zijn op de twee bovenste etage van de Hoornselaan, team Geel en ’t Hart een groot aantal bewoners besmet. In totaal gat het om 16 bewoners. De teams zijn in quarantaine, alle cliënten verblijven in isolatie op hun eigen kamer. De mensen worden getest en de medewerkers worden wekelijks preventief getest. In woongroep 56 op Heel Europa zijn de bewoners in isolatie vanwege covid. In de thuiszorg en de dagbesteding zijn er geen besmettingen.

Vaccineren bewoners
De vaccinatieronde van vorige week is goed verlopen op alle locaties. De datum voor de 2e ronde is nog niet bekend, maar zodra we hierover meer weten, zullen we dit bekend maken.

Bezoekregeling aangepast
Naar aanleiding van de recente persconferentie van de overheid is onze bezoekregeling hierop conform aangepast. Als u hier klikt kunt u de aangepaste bezoekregeling voor onze locaties raadplegen.

Versoepeling voor gevaccineerde bewoners
Dat betekent dat er weer twee bezoekers per dag langs mogen komen. Iets waar veel verpleeghuisbewoners en hun families reikhalzend naar uitkijken.
Maar de versoepeling zal niet direct voor iedereen gelden: voorlopig komen alleen bewoners die volledig zijn gevaccineerd in aanmerking voor de verruiming. Doordat er steeds meer verpleeghuisbewoners worden ingeënt, zal deze groep wel snel groter worden, verwachten kabinet en OMT.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer Directeur / Bestuurder Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Aangepaste bezoekregeling i.v.m. Corona

Bezoekregeling aangepast

Het is gebleken dat de bezoekregeling die gisteren met u is gedeeld voor onduidelijkheid heeft gezorgd. Daarom vandaag een toelichting hierop. Uiteraard volgen we in onze huizen te allen tijde de landelijke Coronaregels wat betreft bezoek thuis: maximaal 1 bezoeker per bewoner, per dag. Uiteraard houdt het bezoek afstand tot de bewoner. De bezoekregeling verandert wanneer er sprake is van (een verdenking op) een Coronabesmetting. Ons crisisteam heeft gisteren hierover het onderstaande besloten.

De aangepaste bezoekregeling bij (verdenking op) Coronabesmetting is als volgt:

Zorgappartementen:
Wanneer een bewoner positief getest is op Corona verblijft hij/zij in isolatie op zijn/haar appartement. Eén vaste bezoeker per bewoner is mogelijk, een bezoek duurt maximaal 1 uur.

Deze vaste bezoeker reserveert het tijdstip van bezoek met het zorgteam en registreert zijn/haar contactgegevens bij binnenkomst. Deze vaste bezoeker draagt tijdens het bezoek uitgebreide persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), deze zijn te vinden bij de entree van het desbetreffende appartement. De zorgmedewerkers kunnen u helpen met het juist aan- en uittrekken van de beschermingsmiddelen.

Situatie als bewoner Covid-19 positief is:
Bewoner gaat in isolatie op eigen appartement – 1 vaste bezoeker per bewoner mogelijk, reserveren bij zorgteam – Bezoek: registratie bij binnenkomst – Max. bezoekduur: 1 uur

Wanneer er sprake is van een verdenking op een Coronabesmetting gaat de bewoner direct in quarantaine en zal hij/zij getest gaan worden. Het zorgpersoneel gaat direct over op het werken met uitgebreide persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). In de quarantaineperiode geldt ook dat er één vaste bezoeker per bewoner mogelijk is. Deze vaste bezoeker reserveert het tijdstip van bezoek bij het zorgteam en registreert zijn/haar contactgegevens bij binnenkomst. Deze vaste bezoeker draagt tijdens het bezoek persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), deze zijn te vinden bij de entree van het desbetreffende appartement. De zorgmedewerkers kunnen u helpen met het juist aan- en uittrekken van de beschermingsmiddelen.

Situatie als er sprake van een verdenking op besmetting:
Bewoner gaat in quarantaine op eigen appartement – 1 vaste bezoeker per bewoner mogelijk, reserveren bij zorgteam – Bezoek:registratie bij binnenkomst – Max. bezoekduur: 1 uur

Woongroepen:
Wanneer er sprake is van een verdenking op een Coronabesmetting wordt de gehele woongroep direct in groepsquarantaine geplaatst en zal bepaald worden of de gehele groep preventief getest gaat worden. Het zorgpersoneel gaat direct over op het werken met uitgebreide persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). In de quarantaineperiode geldt ook dat er één vaste bezoeker per bewoner mogelijk is. Het bezoek duurt maximaal 1 uur en vindt plaats in de eigen kamer van de bewoner. De vaste bezoeker reserveert het tijdstip van bezoek bij het zorgteam en registreert zijn/haar contactgegevens bij binnenkomst. Deze vaste bezoeker draagt tijdens het bezoek uitgebreide persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM), de zorgmedewerkers kunnen u helpen met het juist aan- en uittrekken van de beschermingsmiddelen.

Er is sprake van een (verdenking op) besmetting:
Woongroep wordt in groeps- quarantaine geplaatst – 1 vaste bezoeker per bewoner mogelijk, reserveren bij zorgteam – Bezoek: registratie bij binnenkomst – Max 1 uur op eigen kamer.

Tot slot een dringend verzoek:
Is er sprake van een isolatie of quarantaine bij een bewoner dan vragen wij u om terughoudend te zijn in het plannen van bezoek en het bezoek zo mogelijk uit te stellen, bijvoorbeeld tot de testuitslag binnen is. Loop geen onnodig risico! Het spreekt inmiddels voor zich dat wanneer u klachten heeft, zoals keelpijn, hoofdpijn, neusverkoudheid, hoesten en koorts u niet op bezoek kunt komen!

Ons inziens komen we hiermee tot een veilige bezoekregeling op het moment dat er sprake is van Coronabesmetting.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer Directeur / Bestuurder Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Openstelling De Rusthoeve

Aan alle bewoners, familie van bewoners, contactpersonen en vrijwilligers betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 11 februari 2021

Betreft: informatie openstelling locatie De Rusthoeve

Beste bewoners, familie en mantelzorgers van de bewoners en collega’s,

Geachte heer, mevrouw,

Eindelijk zijn we in een situatie beland waarbij wij kunnen vaststellen dat de situatie binnen de Rusthoeve weer veilig is! Bewoners en collega’s die het coronavirus hebben doorgemaakt hebben geen klachten meer, maar de meesten moeten nog wel verder herstellen van dit uiterst heftige virus. Zoals u allen weet is de Rusthoeve hard geraakt en heeft dit diepe sporen achtergelaten bij een ieder van ons. Nogmaals gaan onze gedachten uit naar de nabestaanden en slachtoffers van het coronavirus binnen de Rusthoeve!

Heugelijk nieuws is dat de deuren vanaf morgen, vrijdag 12 februari 2021, weer volledig open gaan. Alle quarantaine maatregelen worden vanaf heden opgeheven en zijn niet langer noodzakelijk. Alle ruimtes binnen de locatie zijn schoongemaakt en gedesinfecteerd. Familie en mantelzorgers kunnen de bewoners binnen de Rusthoeve weer op de eigen kamer (woongroepen) of in het eigen zorgappartement bezoeken. Bewoners mogen dus weer bezoek ontvangen! Uiteraard gelden hierbij we de door de overheid gestelde landelijke richtlijnen:

Per bewoner maximaal één bezoeker per dag en maximaal drie verschillende bezoekers per bewoner per week.
Bezoek moet van te voren gepland worden, dus in overleg met de zorg / gastvrouw. Dit om te voorkomen dat er tegelijkertijd teveel bezoekers langskomen. Deze bewegingen moeten we wel controleerbaar houden.
Bij binnenkomst draagt u een mondneuskapje en worden handen gedesinfecteerd. Tevens dient u zich bij binnenkomst te registreren.
Er wordt anderhalve meter afstand tot elkaar gehouden.
Het restaurant is tot nader order gesloten en niet toegankelijk voor bezoek. Ook het personeel mag nog geen gebruik maken van het restaurant. Er mogen gewoonweg nog geen mensen in groepen samenkomen.

Bedankt voor uw begrip en van harte welkom bij de Rusthoeve.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer Directeur / Bestuurder Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Nadere informatie over voorzichtige openstelling De Rusthoeve

Aan alle bewoners, familie van bewoners, contactpersonen en vrijwilligers betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 4 februari 2021

Betreft: nadere informatie voorzichtige openstelling locatie De Rusthoeve

 

Beste bewoners, familie van bewoners, contactpersonen en vrijwilligers,

Geachte heer, mevrouw,

Graag informeer ik u over de voorzichtige openstelling van De Rusthoeve. In De Rusthoeve zijn er de afgelopen dagen gelukkig geen besmettingen meer bijgekomen en lijkt de situatie rondom de uitbraak stabiel. Uiteraard blijven we extra alert op mogelijke coronabesmetting, aangezien de veiligheid van de bewoners en onze medewerkers voor ons erg belangrijk is.

Bezoekregeling
Onder voorwaarden willen we bezoek vanaf woensdag 3 februari a.s. weer voorzichtig laten plaatsvinden:

 • maximaal één bezoeker per bewoner per dag en maximaal drie verschillende bezoekers per bewoner per week. Hierbij volgen wij de meeste recente adviezen van o.a. Verenso (vereniging specialisten ouderengeneeskunde);
 • het van tevoren plannen van bezoek is verplicht, neemt u hiervoor contact op met één van de collega’s van het klantenservicepunt. Zij reserveren voor u een tijdstip en geven dit door aan het betrokken zorgteam. Telefoonnummer: 0299-412345.
  We vragen of familie bij voorkeur een afspraak willen maken van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 12.30 uur, minimaal een dag voorafgaand van het gewenste bezoek.
 • Bezoek is dagelijks mogelijk tussen 11.00 en 19.00 uur en een bezoek kan helaas maar maximaal een uur duren, zodat ook andere bewoners en hun familie in de gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten.

Wanneer er bij een bewoner sprake is van een verdenking op corona (klachten) of wanneer een bewoner positief getest is, mag deze bewoner helaas geen bezoek ontvangen.

Wij verzoeken u voorafgaand aan het plannen van een afspraak onderling met uw familie af te stemmen wie wanneer op bezoek komt, zodat er geen teleurstellingen ontstaan tijdens het plannen van een bezoek aan uw familielid.

Bezoek op eigen appartement of kamer is helaas nog niet mogelijk. Hieronder leest u waar u De Rusthoeve kunt betreden en waar het bezoek plaatsvindt:

 • Bezoekers voor Woongroep 13 zijn via de zijingang (voormalige hoofdingang aan de Wolthuissingel 1) welkom in de recreatiezaal op de 1e etage.
 • Bezoekers voor Woongroep 14 en 15 zijn via de hoofdingang (en vervolgens via de trap tegenover het KSP) welkom in de huiskamer van woongroep 15.
 • Bezoekers voor bewoners van de zorgappartementen bg/1e etage, de 2de en 3de etage zijn welkom via de ingang van het restaurant De Populier, alwaar het bezoek zal plaatsvinden.
  Het dringende verzoek aan bezoekers om de Rusthoeve te betreden zoals hierboven vermeld staat. Het is nog niet toegestaan om via een andere toegang of route het pand te betreden of zich toegang te verschaffen tot een zorgappartement of woongroep.

Maatregelen tijdens uw bezoek
Het dragen van een mondkapje is verplicht in alle openbare en overdekte ruimten, dus ook in onze huizen. Het mondkapje mag af als u zit.

Verder gelden de bekende maatregelen:

 • desinfecteer uw handen bij binnenkomst;
 • registreer u bij binnenkomst;
 • was regelmatig uw handen, ook tijdens uw bezoek;
 • houd te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar;
 • wanneer u klachten heeft zoals keelpijn, hoofdpijn, neusverkoudheid, hoesten en koorts kunt u niet op bezoek komen!

Hygiënemaatregelen
Uw familielid wordt door ons naar genoemde ruimte gebracht waar het bezoek plaatsvindt. Uw familielid wordt na afloop van het bezoek weer naar zijn/haar appartement of kamer/woongroep gebracht. Voorafgaand en na het bezoek wordt de ruimte gedesinfecteerd.

Dagelijks wordt de situatie binnen de Rusthoeve gemonitord, mocht blijken dat de beperkte openstelling veilig verloopt, dan zal er een versoepeling plaatsvinden van de afspraken die nu gemaakt zijn over het ontvangen van bezoek en kunnen bewoners weer bezoek gaan ontvangen in het eigen appartement of op de eigen kamer.

Eindelijk is het zover en kunnen wij bezoekers weer verwelkomen. Een groot gemis voor alle bewoners van de Rusthoeve en u als familie behoort hierdoor hopelijk tot het verleden.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, wendt u zich dan tot het zorgteam.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer
Directeur / Bestuurder
Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Voorzichtige openstelling locatie De Rusthoeve

Aan alle cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Dinsdag 2 februari 2021

Betreft: voorzichtige openstelling locatie De Rusthoeve

Beste bewoners, familie van bewoners, contactpersonen en vrijwilligers,

In De Rusthoeve zijn er de afgelopen dagen gelukkig geen besmettingen meer bijgekomen en lijkt de situatie rondom de uitbraak stabiel. Uiteraard blijven we extra alert op mogelijke coronabesmetting, aangezien de veiligheid van de bewoners en onze medewerkers voor ons erg belangrijk is.

Onder voorwaarden willen we bezoek vanaf woensdag 3 februari a.s. weer voorzichtig laten plaatsvinden:

 • Maximaal 1 bezoeker per bewoner, per dag en maximaal 3 verschillende bezoekers per week.
 • Plannen van bezoek is verplicht, bel hiervoor met een van onze gastvrouwen, telefoonnummer 0299-412340.
 • Bezoek is dagelijks mogelijk tussen 11.00 en 19.00 uur. Een bezoek duurt maximaal 1 uur.
 • Heeft u klachten, zoals keelpijn, hoofdpijn, neusverkoudheid en koorts? Dan is een bezoek niet mogelijk.

Bezoek op eigen appartement of kamer is helaas nog niet mogelijk.
Hieronder leest u waar u De Rusthoeve kunt betreden en waar het bezoek plaatsvindt:

 

Welkom via

Bezoeklocatie

Woongroep 13

Zij-ingang

Wolthuissingel 1

 

(Voormalige hoofdingang)

Recreatiezaal, 1e etage

Woongroep 14

Hoofdingang

Populierenstraat 1

 

(Via trap tegenover KSP naar boven)

Huiskamer woongroep 15

Woongroep 15

Hoofdingang

Populierenstraat 1

 

(Via trap tegenover Klanten Service Punt (KSP) naar boven)

Huiskamer woongroep 15

Zorgappartementen

bg/1e etage

Ingang De Populier

Populierenstraat 7

Restaurant De Populier

Zorgappartementen

2e/3e etage

Ingang De Populier

Populierenstraat 7

Restaurant De Populier

Verder gelden de bekende maatregelen:

 • Draag een mondkapje, het mondkapje mag af als u zit
 • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst
 • Registreer u bij binnenkomst
 • Was regelmatig uw handen, ook tijdens uw bezoek
 • Houd te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar

Britse variant Coronavirus in De Rusthoeve

RIVM constateert Britse variant in De Rusthoeve

Het RIVM doet steekproefsgewijs in Nederland nader onderzoek op de patiënten monsters naar de circulerende varianten van het COVID-19 virus. Bij hun steekproef in de onderzochte testen in De Rusthoeve in Purmerend heeft het RIVM bij 8 inwoners de Britse variant van het coronavirus vastgesteld. Dat verklaart de snelle stijging van het aantal besmettingen.

Op dit moment is de situatie in De Rusthoeve stabiel en zijn er geen besmettingen meer bijgekomen. De getroffen maatregelen in De Rusthoeve beschouwt de GGD als afdoende. De GGD ziet dan ook geen aanleiding om hier aanvullende maatregelen te adviseren.

Ongeveer 10% van alle besmettingen in onze regio is de Britse variant. Dat is hetzelfde percentage als in andere GGD-regio’s. De verwachting is dat dit de komende weken steeds per week zal verdubbelen. Daarom is het extra belangrijk dat ook de inwoners van Zaanstreek-Waterland zich goed aan de coronamaatregelen houden.