Informatie voor mantelzorgers van mensen met dementie

Door de vergrijzing krijgen steeds meer mensen met dementie te maken en neemt ook het aantal mantelzorgers toe. Graag jullie aandacht voor het artikel in het Noord-Hollands Dagblad regionaal nieuws over de gezamenlijke de gezamenlijke activiteiten van De Dageraad met Gabrielle van der Linden en Triton (Zorgcirkel) en hun samenwerking op dit gebied met de VUmc. Klik hier voor het artikel.

09-12-2020: “Je kunt me gerust een geheim vertellen, morgen ben ik het toch weer vergeten”.

“Als je jezelf en je oordeel thuislaat, als je reageert vanuit het nu en als je de verbeelding toelaat, dan kun je prachtige ontmoetingen hebben. Zo kan deze ziekte ook een gezamenlijke reis zijn, en een hernieuwde kennismaking, intimiteit, contact, humor en mooie gesprekken opleveren.”

Voor “Je kunt me gerust een geheim vertellen”, werkt MATZER in verschillende steden sector-overstijgend samen met organisaties uit de domeinen zorg, welzijn, cultuur, overheid, wetenschap en onderwijs. Met deze partners ver groten we het bereik van het project en maken we het onderwerp dementie bespreekbaar tot in alle haarvaten van de samenleving. Klik hier voor het programma in Purmerend.