Algemene voorwaarden

Stichting Wonen en Zorg Purmerend hanteert bij de afspraken die zij met u als cliënt maakt de algemene voorwaarden zoals die door ActiZ en BTN (namens de zorgaanbieders) en de Consumentenbond, LOC zeggenschap in Zorg en Patiëntenfederatie Nederland (namens cliënten) zijn opgesteld. U kunt hier in verkorte vorm lezen wat uw rechten en plichten zijn alsmede die van SWZP. Hier kunt u de Algemene voorwaarden wonen en zorg bestuderen. Het algemene deel is altijd van toepassing, ongeacht de zorg die u ontvangt. Vervolgens zijn hierop nog aanvullende modules, afhankelijk voor welk type zorg wordt gekozen: