Kwaliteit

Professioneel, vakkundig, betrouwbaar en betrokken.
SWZP werkt binnen de kwaliteitskaders van de verpleeghuiszorg en thuiszorg.

 

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is de basis voor de kwaliteit binnen de verpleeghuizen. Voor de hele sector en alle betrokken partijen beschrijft dit kader wat de bewoner en zijn of haar naasten mogen verwachten van de (verpleeghuis)zorg.

Het is de bewoner die bepaalt hoe zorgverleners en zorgorganisaties zo optimaal en liefdevol mogelijk kunnen bijdragen aan de kwaliteit van zijn of haar leven. Het kader biedt inzicht aan zorgverleners en organisaties om samen de kwaliteit te verbeteren, het lerend vermogen te versterken en vormt het kader voor extern toezicht, inkoop en contracteren van zorg.

Wij staan hierbij voor persoonsgerichte, kwalitatief hoogwaardige en veilige zorg in multidisciplinair verband. Onze professionals zetten zich dag in dag uit in om de beste zorg te kunnen leveren. Dat houdt ook in dat we continu alert zijn op hoe we de zorg voor onze cliënten, kunnen verbeteren en hoe we eventuele risico’s kunnen minimaliseren. Het waarborgen van de kwaliteit van zorg is een continu proces.

Alle zorgorganisaties moeten voldoen aan hoge kwaliteitseisen. SWZP is in het bezit van het kwaliteitskeurmerk Prezo Care. Dit certificaat geeft aan dat SWZP voldoet aan alle voorwaarden om optimale en verantwoorde zorg te kunnen leveren. Om het Prezo Care- certificaat te behouden wordt elk jaar opnieuw een audit uitgevoerd door een extern, onafhankelijke organisatie.

Uw mening helpt ons!

Continu werken we aan het verbeteren van de zorg die wij leveren. Uw mening is daarin ontzettend belangrijk. Naast onze jaarlijkse cliënttevredenheidsonderzoeken en de tussentijdse evaluaties, kunt u ook een waardering achter laten op ZorgkaartNederland voor de gehele stichting of gericht op één van onze locaties.

Behaalde kwaliteitscertificaten

Roze Loper Certificaat            Geldig tot en met 2025              Bekijk hier het certificaat
Prezo Care Certificaat             Geldig tot en met 2024              Bekijk hier het certificaat

Jaardocumenten

Kwaliteitsjaarplan 2023
Wilt u alle jaardocumenten bekijken? Volg dan deze link.