Ingezonden brief VVT instellingen aan fracties Purmerend

Als u hier klikt kunt u de brief lezen die aan alle fracties van de gemeentepolitiek te Purmerend is verstuurd namens zorg-en welzijnsaanbieders te Purmerend.