Nadere informatie over voorzichtige openstelling De Rusthoeve

Aan alle bewoners, familie van bewoners, contactpersonen en vrijwilligers betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 4 februari 2021

Betreft: nadere informatie voorzichtige openstelling locatie De Rusthoeve

 

Beste bewoners, familie van bewoners, contactpersonen en vrijwilligers,

Geachte heer, mevrouw,

Graag informeer ik u over de voorzichtige openstelling van De Rusthoeve. In De Rusthoeve zijn er de afgelopen dagen gelukkig geen besmettingen meer bijgekomen en lijkt de situatie rondom de uitbraak stabiel. Uiteraard blijven we extra alert op mogelijke coronabesmetting, aangezien de veiligheid van de bewoners en onze medewerkers voor ons erg belangrijk is.

Bezoekregeling
Onder voorwaarden willen we bezoek vanaf woensdag 3 februari a.s. weer voorzichtig laten plaatsvinden:

 • maximaal één bezoeker per bewoner per dag en maximaal drie verschillende bezoekers per bewoner per week. Hierbij volgen wij de meeste recente adviezen van o.a. Verenso (vereniging specialisten ouderengeneeskunde);
 • het van tevoren plannen van bezoek is verplicht, neemt u hiervoor contact op met één van de collega’s van het klantenservicepunt. Zij reserveren voor u een tijdstip en geven dit door aan het betrokken zorgteam. Telefoonnummer: 0299-412345.
  We vragen of familie bij voorkeur een afspraak willen maken van maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 12.30 uur, minimaal een dag voorafgaand van het gewenste bezoek.
 • Bezoek is dagelijks mogelijk tussen 11.00 en 19.00 uur en een bezoek kan helaas maar maximaal een uur duren, zodat ook andere bewoners en hun familie in de gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten.

Wanneer er bij een bewoner sprake is van een verdenking op corona (klachten) of wanneer een bewoner positief getest is, mag deze bewoner helaas geen bezoek ontvangen.

Wij verzoeken u voorafgaand aan het plannen van een afspraak onderling met uw familie af te stemmen wie wanneer op bezoek komt, zodat er geen teleurstellingen ontstaan tijdens het plannen van een bezoek aan uw familielid.

Bezoek op eigen appartement of kamer is helaas nog niet mogelijk. Hieronder leest u waar u De Rusthoeve kunt betreden en waar het bezoek plaatsvindt:

 • Bezoekers voor Woongroep 13 zijn via de zijingang (voormalige hoofdingang aan de Wolthuissingel 1) welkom in de recreatiezaal op de 1e etage.
 • Bezoekers voor Woongroep 14 en 15 zijn via de hoofdingang (en vervolgens via de trap tegenover het KSP) welkom in de huiskamer van woongroep 15.
 • Bezoekers voor bewoners van de zorgappartementen bg/1e etage, de 2de en 3de etage zijn welkom via de ingang van het restaurant De Populier, alwaar het bezoek zal plaatsvinden.
  Het dringende verzoek aan bezoekers om de Rusthoeve te betreden zoals hierboven vermeld staat. Het is nog niet toegestaan om via een andere toegang of route het pand te betreden of zich toegang te verschaffen tot een zorgappartement of woongroep.

Maatregelen tijdens uw bezoek
Het dragen van een mondkapje is verplicht in alle openbare en overdekte ruimten, dus ook in onze huizen. Het mondkapje mag af als u zit.

Verder gelden de bekende maatregelen:

 • desinfecteer uw handen bij binnenkomst;
 • registreer u bij binnenkomst;
 • was regelmatig uw handen, ook tijdens uw bezoek;
 • houd te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar;
 • wanneer u klachten heeft zoals keelpijn, hoofdpijn, neusverkoudheid, hoesten en koorts kunt u niet op bezoek komen!

Hygiënemaatregelen
Uw familielid wordt door ons naar genoemde ruimte gebracht waar het bezoek plaatsvindt. Uw familielid wordt na afloop van het bezoek weer naar zijn/haar appartement of kamer/woongroep gebracht. Voorafgaand en na het bezoek wordt de ruimte gedesinfecteerd.

Dagelijks wordt de situatie binnen de Rusthoeve gemonitord, mocht blijken dat de beperkte openstelling veilig verloopt, dan zal er een versoepeling plaatsvinden van de afspraken die nu gemaakt zijn over het ontvangen van bezoek en kunnen bewoners weer bezoek gaan ontvangen in het eigen appartement of op de eigen kamer.

Eindelijk is het zover en kunnen wij bezoekers weer verwelkomen. Een groot gemis voor alle bewoners van de Rusthoeve en u als familie behoort hierdoor hopelijk tot het verleden.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, wendt u zich dan tot het zorgteam.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer
Directeur / Bestuurder
Stichting Wonen en Zorg Purmerend