Oprichting Zorgadviesraad SWZP

In 2022 is SWZP gestart met de voorbereidingen voor de oprichting van een ZorgAdviesRaad.

Op 31 mei jl. vond er een inloopbijeenkomst plaats over Veerkracht en Zeggenschap binnen de SWZP. De uitkomsten van deze bijeenkomst en het gesprek zijn op een creatieve manier in beeld gebracht middels een infographic: