Cliëntenraad

Al onze bewoners en cliënten krijgen via de Cliëntenraad de kans om mee te praten en te adviseren over aangelegenheden die hen aangaan. De cliëntenraad heeft adviesrecht en mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie van SWZP over alle onderwerpen die voor de bewoners en cliënten van belang zijn. Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ). Om uitwerking te geven aan deze wet is tevens een samenwerkingsovereenkomst met het bestuur van de SWZP gesloten.

Verschillende Cliëntenraden

De locaties De Tien Gemeenten en De Rusthoeve/Heel Europa hebben beiden een eigen cliëntenraad. Daarnaast is er een Centrale Cliëntenraad. Deze wordt gevormd door een afvaardiging van de Cliëntenraden van de locaties.

Onderwerpen Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad houdt zich bezig met diverse locatie overstijgende onderwerpen, zoals het meerjarenbeleid, de begroting en de missie en visie van SWZP. De cliëntenraden van de locaties houden zich bezig met de zorg die op die locatie wordt verleend, zoals de kwaliteit van zorg, de maaltijden en de activiteiten.

U kunt het meest recente verslag van de bijeenkomsten van de Cliëntenraden hier bestuderen:
– Verslag bijenkomst Cliëntenraad locatie De Tien Gemeenten: d.d. 19-08-2022.
– Verslag bijeenkomst Cliëntenraad locatie De Rusthoeve / Heel Europa: d.d. 08-06-2022.

Huishoudelijk reglement

Voor het huishoudelijk reglement van de Cliëntenraad voor de locatie De Tien Gemeenten klikt u hier.
Voor het huishoudelijk reglement van de Cliëntenraad voor de locaties De Rusthoeve en Heel Europa klikt u hier.

Leden en rooster van aftreden

De Cliëntenraden worden gevormd door cliënten, familieleden en andere mantelzorgers van bewoners. Voor de cliëntenraad is het vooral belangrijk om te weten wat er leeft onder de bewoners en cliënten. Daarom hebben de leden van de Cliëntenraad nauw contact met hen. De ledenlijst en rooster van aftreden treft u voor de afzonderlijke locaties hieronder aan:

Ledenlijst en rooster van aftreden Cliëntenraad locatie De Tien Gemeenten
Ledenlijst en rooster van aftreden Cliëntenraad locaties De Rusthoeve en Heel Europa

Wilt u ook mee praten?

Er is altijd plaats voor nieuwe leden. Wilt u ook mee praten en meedenken? Dan maken wij graag kennis met u!

Meer informatie en contact

Voor meer informatie, vragen en suggesties kunt u per mail contact opnemen met de Cliëntenraad, via cliëntenraad@swzp.nl.