Cliëntenraad

Al onze bewoners en cliënten krijgen via de Cliëntenraad de kans om mee te praten en te adviseren over aangelegenheden die hen aangaan. De cliëntenraad heeft adviesrecht en mag gevraagd en ongevraagd advies geven aan de directie van SWZP over alle onderwerpen die voor de bewoners en cliënten van belang zijn. Dit is vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Verschillende Cliëntenraden

De locaties De Tien Gemeenten en De Rusthoeve/Heel Europa hebben beiden een eigen cliëntenraad. Daarnaast is er een Centrale Cliëntenraad. Deze wordt gevormd door een afvaardiging van de Cliëntenraden van de locaties.

Onderwerpen Cliëntenraad

De Centrale Cliëntenraad houdt zich bezig met diverse locatie overstijgende onderwerpen, zoals het meerjarenbeleid, de begroting en de missie en visie van SWZP. De cliëntenraden van de locaties houden zich bezig met de zorg die op die locatie wordt verleend, zoals de kwaliteit van zorg, de maaltijden en de activiteiten.

Leden

De Cliëntenraden worden gevormd door cliënten, familieleden en andere mantelzorgers van bewoners. Voor de cliëntenraad is het vooral belangrijk om te weten wat er leeft onder de bewoners en cliënten. Daarom hebben de leden van de Cliëntenraad nauw contact met hen.

De samenstelling van de Cliëntenraden is als volgt:

Cliëntenraad De Tien Gemeenten:
Cliëntenraad De Rusthoeve
& Heel Europa:
Centrale Cliëntenraad:
 

 • Jan Reddering (voorzitter)
 • Map Anepool
 • Jelle de Jong
 • Mia Westdorp

 

 

 

 

 

 • Theo Neep (voorzitter)
 • Bep Buis
 • Truus Jaarsveld
 • Theo Komen
 • Henk Wolf

 

 

 

 

 

 • Theo Neep (voorzitter)
 • Theo Komen
 • Jan Reddering
 • Henk Wolf

 

 

 

 

 

Wilt u ook mee praten?

Er is altijd plaats voor nieuwe leden. Wilt u ook mee praten en meedenken? Dan maken wij graag kennis met u!

Meer informatie en contact

Voor meer informatie, vragen en suggesties kunt u per mail contact opnemen met de Cliëntenraad, via cliëntenraad@swzp.nl.