Complimenten en klachten en vertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

Compliment

Bent u tevreden over onze zorg en dienstverlening? Wij waarderen het als u ons dat laat weten. U kunt het natuurlijk rechtstreeks uitspreken naar onze medewerkers. Een compliment kunt ook aan ons mailen op clientenadministratie@swzp.nl. Wij zorgen dat het bij de juiste medewerker of afdeling terechtkomt. Voor onze medewerkers is de waardering van bijvoorbeeld onze bewoners, cliënten en familieleden een welkom cadeautje.

Suggesties

Heeft een suggestie hoe wij onze zorg en diensten kunnen optimaliseren? Ook dan horen wij graag van u. U kunt uw suggestie mailen naar clientenadministratie@swzp.nl.

Zorgkaart Nederland

U kunt ook onze zorg- en dienstverlening via de onafhankelijke waarderingssite Zorgkaart Nederland beoordelen. Klik daarvoor op de onderstaande afbeelding.

beoordeel ons

Heeft u een klacht?

Wij hechten grote waarde aan het bieden van goede zorg en dienstverlening. Toch kan het gebeuren dat u ergens niet tevreden over bent of een klacht heeft. Mocht dat voorkomen, dan stellen we het op prijs dat u deze klacht met ons bespreekt. Wij gaan graag met u in gesprek om tot een oplossing te komen en onze zorg- en dienstverlening verbeteren.

Bespreek uw klacht allereerst met uw contactverzorgende. Als dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, kunt u een klachtenformulier invullen. De betreffende manager zal dan zo spoedig mogelijk contact met u opnemen en samen met u naar een voor beide partijen passende oplossing zoeken.
Indien na het indienen van het klachtenformulier en contact hierover met het management, de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, kunt u – de cliënt (of diens vertegenwoordiger) – de klacht neerleggen bij een onafhankelijke klachtencommissie.
In onze klachtenregeling (waarbij we die van de onafhankelijke klachtencommissie Facit volgen) vindt u alle informatie over in indienen van een klacht en hoe wij vervolgens samen met u naar een oplossing zoeken.

Externe Klachtencommissie
SWZP maakt gebruik van de diensten van Facit. Deze externe en onafhankelijke Klachtencommissie onderzoekt voorgelegde klachten objectief en vertrouwelijk. De afspraken over de gang van zaken bij het indienen van een klacht bij Facit, zijn vastgelegd in dit reglement. Hierin vindt u ook de contactgegevens van Facit.

Onafhankelijke vertrouwenspersoon

Als u als cliënt of uw vertegenwoordiger er niet uitkomt met het management en/of de directie na het indienen en bespreken van het klachtenformulier, kan de vertrouwenspersoon benaderd kan worden om te ondersteunen bij het indienen van een klacht bij de externe klachtencommissie (Facit). Ook kan, in overleg met de vertrouwenspersoon bekeken worden of de vertrouwenspersoon kan bemiddelen tussen degene die de klacht heeft en de directie van SWZP, voordat een klacht ingediend wordt. Haar naam is Miriam Smit. Zij is in overleg met de Cliëntenraad en Ondernemingsraad benoemd. U kunt rechtstreeks contact met de vertrouwenspersoon opnemen via 06-21397442 of via e-mail:info@humanresults.nl

Onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersonen Wet zorg en dwang

Iedere cliënt en zijn of haar vertegenwoordiger die te maken heeft met de Wet zorg en dwang (Wzd), heeft recht op bijstand door een onafhankelijke cliëntenvertrouwenspersoon Wzd. Voor u is dit een cliëntenvertrouwenspersoon Wzd van de onafhankelijk organisatie Zorgstem, Annette Haverkort. Klik hier voor meer informatie over Zorgstem en wat zij voor u kunnen betekenen.