Geestelijke verzorging

Stichting Wonen en Zorg Purmerend maakt geen onderscheid in religie. Voor onze bewoners, cliënten, medewerkers en vrijwilligers zijn er geestelijk verzorgers beschikbaar: Gerrie van der Meer en Joke Drewes. Zij bieden ondersteuning bij vragen over het leven en zingeving. Dat kan variëren van een praatje over hoe het met u gaat tot gesprekken over gezondheid en ziekte, levensvragen, zin en zinloosheid van het leven, rouwverwerking, eenzaamheid of andere problemen. Bij de geestelijk verzorger treft u een luisterend oor en kunt u in alle rust uw verhaal doen. De gesprekken zijn uiteraard vertrouwelijk.

Bij geestelijke verzorging draait het om aandacht en ‘er zijn voor elkaar’. De geestelijk verzorgers begeleiden alle bewoners en cliënten en kunnen zorgen voor een persoonlijke ziekenzegen. Ook familieleden van de cliënt en eventuele andere betrokkenen worden op een zorgvuldige manier begeleid.

Vieringen en diensten

Naast de individuele geestelijke verzorging is er een wisselend aanbod van vieringen en diensten bij bijzondere gelegenheden. Vier keer per jaar wordt er stil gestaan bij de verschillende seizoenen met een viering en eens per jaar organiseert de geestelijke verzorging een herdenkingsdienst. Tijdens de vieringen wordt er gesproken en gezongen in een vertrouwde sfeer, met aandacht en zorg voor iedereen.

Meer informatie en vragen

Voor meer informatie, vragen of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met onze geestelijke verzorgers Gerrie van der Meer bereikbaar via (0299) 412345 en g.vandermeer@swzp.nl. en Joke Drewes, bereikbaar via (0299) 412345 en j.drewes@swzp.nl.