SWZP geschiedenis

Geschiedenis

Stichting Wonen en Zorg Purmerend (SWZP) is een organisatie met drie verschillende woon/zorglocaties: De Rusthoeve aan de Wolthuissingel, De Tien Gemeenten aan de Hoornselaan en Heel Europa. De Rusthoeve en De Tien Gemeenten waren in eerste instantie zelfstandige locaties, die later fuseerden tot de SWZP. Een aantal appartementen in Heel Europa werd in 2015 als derde zorglocatie aan SWZP toegevoegd.

De Rusthoeve

De Rusthoeve opende in 1936 haar deuren als bejaardenhuis voor 135 ouderen uit Purmerend en omliggende plaatsen. De bouw was een initiatief van de hervormde diaconieën in Waterland. Eén van de eerste huizen in ons land waar iedere oudere een eigen kamer had. Wel was er nog sprake van enig standverschil. De bewoners die zelf betaalden voor hun kamer, woonden iets luxer dan de bewoners voor wie de diaconie betaalde. Later werd de financiering ervan door de overheid overgenomen en verdwenen deze verschillen.

Eerste renovatie

Begin jaren tachtig vond een grote renovatie plaats. Van drie kamers werden er twee gemaakt, voorzien van een eigen toilet en douche. Daardoor daalde de capaciteit naar 85 plaatsen. De grote ziekenvleugel maakte plaats voor een dagopvangvoorziening en enkele logeerkamers. Naast De Rusthoeve werden ruim twintig aanleunwoningen gebouwd. Eind jaren negentig kwamen er nog eens tachtig aanleunwoningen bij.

Tweede renovatie

In 2008 verhuisden alle bewoners voor een jaar naar de Meeuwvleugel van het Jaap van Praaghuis, zodat De Rusthoeve een tweede renovatie kon ondergaan. Opnieuw werden de appartementen verruimd. Een deel van de appartementen werden omgebouwd tot groepswoning voor dementerende ouderen. Daarnaast werd restaurant De Populier verbouwd. Sinds de verbouwing biedt het restaurant ruimte voor een wijksteunpunt en dagverzorging.

De Tien Gemeenten

In 1968 opende De Tien Gemeenten haar deuren. Het initiatief voor het pand kwam van 10 doopsgezinde kerkelijke gemeenten in de regio. Daar ontleent het pand ook haar naam aan. Bij de opening bood het pand ruimte aan 77 bewoners. Daarnaast was er nog een vleugel met 16 aanleunwoningen.

Vernieuwingen

In 1990 werd het pand onder handen genomen. De kamers werden omgebouwd tot appartementen met een eigen douche en toilet. Ook werden er 20 extra aanleunwoningen gebouwd. In 2007 werden er nog eens 80 aanleunwoningen gebouwd aan de Rosa Manushof. Deze woningen zijn direct aan De Tien Gemeenten verbonden. In 2008 werd ook in De Tien Gemeenten een deel van de appartementen omgebouwd tot 3 groepswoningen.

Fusie tot Stichting Wonen en Zorg Purmerend

De ontwikkelingen in de ouderenzorg in de jaren negentig kenmerkten zich door sluitingen van huizen en een golf van fusies. Hierdoor ontstonden grote zorgconcerns. Zo ook in de regio Waterland. Een aantal verzorgingshuizen sloot zich aan bij de Zorgcirkel, anderen kozen voor een fusie met Evean.

De Rusthoeve en De Tien Gemeenten wilden niet fuseren met zo’n grote instelling. Daarom kozen zij in 1998 voor een onderlinge fusie, met als doel elkaar te versterken en de kleinschalige zorg in stand te houden. Daarmee werd Stichting Wonen en Zorg Purmerend geboren. De bundeling van de capaciteit in één organisatie zorgde voor meer mogelijkheden en een betere uitgangspositie naar partners, zoals de gemeente en het Zorgkantoor.

Heel Europa

SWZP kiest er bewust voor om alleen in Purmerend actief te zijn. Toen de uitnodiging van de gemeente Purmerend kwam om mee te werken aan de realisatie van de woonzorgzone in de wijk Weidevenne, is daar volmondig ‘ja’ op gezegd. In 2015 werd de torenflat Heel Europa opgeleverd. SWZP heeft in dit pand 4 groepswoningen. Daarnaast werken we nauw samen met andere zorg- en welzijnsorganisaties die ook actief zijn in Heel Europa.