Huisregels

U bent van harte welkom bij Stichting Wonen en Zorg Purmerend. 

 

Wij streven naar een prettige en gastvrije woon-, leef- en werkomgeving. Daarom hanteren wij huisregels. Deze huisregels zijn niet vrijblijvend: wanneer u onze locatie(s) betreedt, gaat u akkoord met deze huisregels. Deze huisregels gelden voor bewoners/clienten, familie/mantelzorgers, alle medewerkers, vrijwilligers en overige bezoekers van onze locatie(s).

 

 1. Omgang
  Onze medewerkers zijn vriendelijk in de omgang en gastvrij. Toon begrip en respect voor bewoners, cliënten, medewerkers, vrijwilligers en bezoekers. Wij spreken elkaar aan op de gedeelde fatsoenregels.

 

 1. Bezoek
  Bezoek is uiteraard van harte welkom! Wij hanteren geen bezoektijden, maar gaan er wel van uit dat er rekening wordt gehouden met de dagindeling van onze bewoners en cliënten en dat eventuele rusttijden worden gerespecteerd.

 

 1. Privébezittingen
  Wij hebben respect voor elkaars eigendommen. Eigent u zich geen bezittingen toe van een ander en dus ook niet van Stichting Wonen en Zorg Purmerend. Eventuele (verdenking van) diefstal kan gemeld worden bij de leidinggevende van de afdeling.

 

 1. Huisdieren
  Het houden van huisdieren is in overleg toegestaan, mits dit geen overlast veroorzaakt en u (of uw familie/mantelzorger) er zelf voor kunt zorgen.

 

 1. Roken
  SWZP werkt aan een rookvrije zorg. Alle SWZP-locaties zijn rookvrij. Buiten mag gerookt worden, mits dit geen overlast geeft en niet in de nabijheid van het pand en/of cliënt(en). Op momenten dat er geen zorg wordt verleend, mag de bewoner in de eigen kamer/appartement roken. Verder geldt een rookverbod.

 

 1. Privacy
  SWZP is gehouden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Daartoe is een privacyreglement opgesteld. Hierin is geregeld dat de in ons bezit zijnde gegevens over bewoners en cliënten (bijvoorbeeld medische gegevens) uitsluitend gebruikt zullen worden voor het doel waarvoor deze aan u zijn gevraagd. Dit reglement ligt ter inzage bij het management.

 

 1. Alcohol en drugs
  SWZP staat geen overmatig gebruik van alcohol toe. Het bezit van, handel in en gebruiken van drugs en andere verdovende middelen is niet toegestaan.

 

 1. Grensoverschrijdend gedrag, agressie en geweld
  SWZP tolereert geen enkele vorm van grensoverschrijdend gedag, agressie en geweld. Denk hierbij aan racisme, discriminatie, seksueel grensoverschrijdend gedrag. SWZP onderschrijft de anti-discriminatie-code en is een gastvrije en veilige plek voor alle verschillende mensen (Roze loper).

 

 1. Aansprakelijkheid
  Indien u schade toebrengt aan eigendommen van SWZP, dan zal  de schade daarvan op u verhaald worden.

 

 1. Afspraken over gebruik van sociale media (Krant, internet, Facebook, Instagram etc.)
  De publieke ruimtes van alle SWZP-locaties worden beschouwd als openbare ruimtes. Hier kunnen foto’s en video’s worden gemaakt op te delen op de social media kanalen van SWZP. SWZP maakt een zorgvuldige afweging bij het delen van foto’s en video’s. Voor een foto of video-opname in een privéruimte (bijvoorbeeld huiskamer of een kamer/appartement) t.b.v. marketing doeleinden wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de betrokkene(n).

 

SWZP, februari 2022