Raad van Toezicht

SWZP heeft een Raad van Toezicht. Deze kijkt mee en controleert de besluiten en het beleid die de bestuurder van SWZP neemt en uitvoert. Daarbij kijkt de Raad van Toezicht naar de kwaliteit, veiligheid en continuïteit van de zorg.

Leden van de Raad van Toezicht SWZP

Naam    functie RvT sinds termijn aftredend
M(arion) Spaans – Dekker lid 01-08-2012 2/2020 2024
B(ert) Wiedemeijer voorzitter 22-05-2008  3/2020 2020
T(jeerd) J. Meenks lid 21-02-2011 2/2019 2023
F(rans) H.A. Sier lid 12-05-2014 1/2018 2026
M(aaike) C. E. Derksen lid 15-02-2017 1/2021 2029
J(ohn) W. Hendriks lid 15-05-2017 1/2021 2029

De Raad van Toezicht is bereikbaar via het mailadres raadvantoezicht@swzp.nl

Voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Bert Wiedemeijer, bereikbaar op: M 06 2857 5792