SWZP zet in op opleiden zorgmedewerkers

Het personeelstekort in de zorg wordt een steeds groter probleem. Goed opgeleid personeel is lastig te vinden. Door de vergrijzing zijn de komende jaren 100.000 tot 125.000 extra zorgmedewerkers nodig om aan de zorgvraag te kunnen voldoen. Stichting Wonen en Zorg Purmerend zet daarom nu al vol in op het opleiden van nieuwe zorgmedewerkers.

Vergrijzing

Nederland vergrijst. Het aantal 80-plussers stijgt van de huidige 700.000 naar 1.250.000 in 2025. De tendens is dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Pas als dat echt niet meer gaat, komt een verpleeghuis in beeld. “De noodzaak om de zorg anders te organiseren is duidelijker dan ooit. Niet alleen in de verpleeghuiszorg, maar ook in de thuiszorg. De zorg die wij leveren wordt steeds zwaarder. Dat vraagt om goed opgeleid personeel.” aldus Wim van ’t Veer, directeur-bestuurder van SWZP.

Werken en leren tegelijk

Voor SWZP een reden om eigen medewerkers te stimuleren om een vervolgopleiding te volgen. Op dit moment volgen 16 medewerkers een opleiding op Mbo 3 of 4 niveau. Deze medewerkers zijn al langere tijd in dienst bij SWZP. Zij volgen op kosten van SWZP hun opleiding. Daarnaast zijn de afgelopen week 7 nieuwe medewerkers gestart in een leer-/werktraject. Deze medewerkers volgen eveneens een Mbo-opleiding bij een van de opleidingsinstituten in de regio. Naast hun opleiding werken zij voor 24 uur in de week bij SWZP. Zo kunnen ze alles wat ze leren, gelijk toepassen in de praktijk.

Win-win situatie

“Voor ons is dit een win-win situatie”, vertelt Van ’t Veer. “We leiden nieuwe zorgmedewerkers op én er zijn extra medewerkers beschikbaar die zorg kunnen geven aan de bewoners en cliënten. Om hen draait het ten slotte. En juist het contact, een glimlach of een knuffel van hen, maakt dat men snel verkocht is aan het werken in de ouderenzorg.” SWZP loopt met deze aanpak vooruit op de afspraken uit de in juli gepresenteerde Arbeidsmarktagenda 2023 voor de ouderenzorg[1]. Daarin is de ambitie vastgelegd om vanaf 2018 voldoende opleidingsplaatsen aan te bieden.

Kans

Eén van de nieuwe deelnemers aan het leer-/werktraject is Christine Barends. Zij volgt de opleiding Verzorgende IG/MMZ aan het Regiocollege in Zaandam. “Ik ben blij met deze kans”, vertelt ze. Ze viel gelijk met haar neus in de boter toen ze aan haar nieuwe baan begon. Collega’s organiseerden een strandfeest voor de bewoners van SWZP-locatie De Rusthoeve. Voor haar een mooie manier kennis te maken met veel van de bewoners.

 

[1] De Arbeidsmarktagenda 2023. ‘Aan het werk voor ouderen!’ is op 12 juni j.l. gezamenlijk ondertekend door ActiZ, branchevereniging BTN, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, NVZ, de MBO Raad en het ministerie van VWS. Meer info op www.aanhetwerkvoorouderen.nl.