Uitbraak NORO virus De Tien Gemeenten

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

Hierbij informeren wij u dat wij op onze locatie De Tien Gemeenten te maken hebben met een uitbraak van het NORO virus. Meerdere bewoners en zorgmedewerkers zijn ziek en hebben te maken met diarree, misselijkheid en braken.

Omdat het NORO virus zeer besmettelijk is zijn er speciale maatregelen noodzakelijk rondom de verzorging en behandeling van de bewoners. Het is zeer belangrijk dat familie, mantelzorgers en overige bezoekers ook onderstaande adviezen opvolgen om verdere besmettingen te voorkomen:

  • Voor het betreden van het appartement/de kamer/de woongroep: handen wassen of desinfecteren
  • Na het verlaten van het appartement/de kamer/de woongroep: handen wassen of desinfecteren
  • Bij het verlaten van de afdeling: direct naar buiten, niet naar andere afdelingen! Het restaurant is de komende dagen gesloten.

Bij zieke, besmette bewoners gelden isolatiemaatregelen. Indien aan de orde, dan zijn deze maatregelen te vinden op de isolatiekaart op de deur van het appartement/de kamer. Wij vragen eenieder om deze instructies goed op te volgen. Dank voor uw medewerking.

Voor vragen kunt u zich wenden tot het zorgteam.

Met vriendelijke groet,
Stichting Wonen en Zorg Purmerend

Wim van ’t Veer
Directeur-bestuurder