Update coronacrisis in de zorg van de SWZP

Aan alle bewoners, cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 8 april 2021

Betreft: Update m.b.t. corona binnen de SWZP

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

Hierbij een update over de stand van zaken met betrekking tot corona binnen de SWZP.

De Tien Gemeenten
In Team Picasso is er helaas weer een verdenking, de bewoonster is in quarantaine en wordt vandaag getest. De 2 bewoners die op de Covid-unit verbleven zijn gelukkig weer thuis. Zowel in team Anemoon als in team Picasso is er nog een bewoner in quarantaine.

Heel Europa, De Rusthoeve, Thuiszorg en dagbesteding
In Heel Europa, De Rusthoeve en de Dagbesteding zijn geen besmettingen aan de orde. In de Thuiszorg (Wijk) is er vorige week een besmetting geconstateerd en gaan de collega’s beschermd naar binnen. We blijven waakzaam met elkaar, want het aantal besmettingen in de regio is nog steeds zeer zorgelijk.

Vaccineren
Afgelopen week heeft de 2e vaccinatieronde plaatsgevonden. Het merendeel van de bewoners van De Rusthoeve, De Tien Gemeenten en Heel Europa heeft nu 2 maal een vaccinatieprik gekregen. Voor bewoners die nog niet volledig gevaccineerd zijn volgt een zgn. veegronde, wij hopen hier deze week meer informatie van het RIVM over te ontvangen.

Versoepeling bezoekregeling na volledige vaccinatie
Voor volledig gevaccineerde bewoners kan, twee weken na de 2e vaccinatieprik, de bezoekersregeling gelukkig versoepeld worden. Zij mogen dan maximaal twee bezoekers per dag ontvangen. Voor onze huizen geldt dat per 15 april a.s. 2 bezoekers per dag, per bewoner welkom zijn. Wij vragen u wel om het tijdstip van uw bezoek af te stemmen met het zorgteam, zodat wij het bezoek enigszins kunnen reguleren qua drukte.

Bewoners die nog niet hun 2e vaccinatieprik hebben gehad
De overheid heeft aangegeven dat voor bewoners die (nog) niet (volledig) gevaccineerd zijn, nog steeds de richtlijn van één bezoeker per bewoner, per dag geldt. Voor deze bewoners geldt ook dat zij twee weken na de tweede vaccinatie weer twee bezoekers per dag kunnen ontvangen. Wij vragen u wel om het tijdstip van uw bezoek af te stemmen met het zorgteam, zodat wij het bezoek enigszins kunnen reguleren qua drukte.

Beschermende maatregelen blijven nodig, ook na vaccinatie
Veel bewoners en medewerkers zijn al gevaccineerd, daar zijn we heel blij mee. Vaccinatie vermindert gelukkig de kans dat iemand ziek wordt, er blijft wel een kans op besmetting met Covid-19. Het dragen van de mondneusmaskers, het veelvuldig handen wassen en het houden van de anderhalve meter afstand blijven voorlopig nog nodig. Wij volgen hierin de richtlijnen van de overheid. Het spreekt inmiddels voor zich dat wanneer u klachten heeft, zoals keelpijn, hoofdpijn, neusverkoudheid, hoesten en koorts u niet op bezoek kunt komen!
Uiteraard geldt dat, indien er sprake is van een coronabesmetting in een team, de bezoekregeling weer (tijdelijk) aangepast kan worden.

Opvolgen van instructies door bezoekers
Daar ook bezoekers een risico vormen voor onze veelal kwetsbare bewoners willen wij langs deze weg nogmaals uw nadrukkelijke aandacht vragen voor het opvolgen van alle instructies:
• Plan uw bezoek, maak een afspraak via het zorgteam.
• Bij binnenkomst dient u een IIR mondneuskapje te dragen, deze liggen ook bij de ingang van de locaties of worden uitgereikt door de gastvrouw /- heer.
• Bij binnenkomst dient u uw handen te desinfecteren. De desinfectanszuilen staan bij de ingang.
• Bij binnenkomst dient u het registratieformulier in te vullen.
• Houd anderhalve meter afstand van een ander.

Op de site van de rijksoverheid worden de voorwaarden genoemd voor een veilig bezoek:

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/verpleegtehuizen 

Bij klachten van smaak- en reukverlies, verkoudheid, keelpijn, misselijkheid, hoofdpijn of koorts mag u de locaties niet betreden. U kunt dan niet op bezoek komen! Helaas moeten wij concluderen dat niet iedereen deze instructies opvolgt.
Alle potentiële besmettingen moeten we voorkomen, we willen geen onnodige risico’s lopen. Alleen samen kunnen we het veilig houden voor de bewoners.

Ik hoop u langs deze weg voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u zich wenden tot het zorgteam.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer Directeur / Bestuurder Stichting Wonen en Zorg Purmerend