Update Coronacrisis in de zorg van de SWZP

Aan alle bewoners, cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 29 april 2021

Betreft: Update m.b.t. corona binnen de SWZP

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

Hierbij een update over de stand van zaken met betrekking tot corona binnen de SWZP.


Maatregelen van dit moment en beleid SWZP

De corona maatregelen van de overheid worden vandaag verruimd. De avondklok gaat er af. Terrassen beperkt open. Twee bezoekers per bewoner ook in onze locaties mag weer. We volgen het RIVM beleid voor de verpleeghuizen.

Als medewerkers twee keer gevaccineerd zijn dan mogen zij ook op andere locaties werken en uitwisselen tussen teams, alle maatregelen zijn er op gericht om bewoners te beschermen en besmetting te voorkomen. Dat geldt ook voor vrijwilligers.

Bezoekregels bewoners intramuraal en bezoek buiten de deur
We proberen zoveel mogelijk maatwerk afspraken te maken bij vragen van familieleden en mantelzorgers over bezoek bij verjaardagen of bijzondere gelegenheden. Maar bezoek van bewoners buiten de deur blijft risicovol vanwege het nog steeds grote aantal besmettingen, zeker in onze regio. Om deze reden zijn wij er geen voorstander van dat onze bewoners op bezoek gaan bij bijvoorbeeld familie en vragen hiervoor begrip. Indien er desondanks toch sprake van is dat een cliënt(e) op bezoek gaat bij iemand buiten de muren van de SWZP, dan geldt een quarantaine van 5 dagen bij terugkomst, mocht de gastheer/gastvrouw of beiden niet (volledig) gevaccineerd zijn.

Vrijwilligers en activiteiten voor bewoners
Als vrijwilligers – evenals medewerkers en bezoekers en bewoners – twee keer gevaccineerd zijn dan mogen zij ook deelnemen aan activiteiten voor bewoners. Activiteiten voor bewoners beperken we tot maximaal 6 bewoners in een groep, bijvoorbeeld bij bloemschikken.
Bewoners uit een zorgteam mogen wel bij elkaar, tussen verschillende zorgteams niet meer dan zes mensen bij elkaar. Dat geldt ook voor medewerkers, geen vergadering met meer dan 6 personen. Onder voorwaarden van de hygiëne regels en het 1,5 m afstand houden binnen hiervoor geschikte ruimtes.

Basisregels voor iedereen
Omdat er geen onderscheid gemaakt kan worden tussen wel of niet gevaccineerde mensen blijven alle landelijke maatregelen gelden voor iedereen! Dus ook als je wel gevaccineerd bent blijf je 1.5 m afstand houden, draag je een mondkapje in publieke ruimtes en was/desinfecteer je vaak je handen.

Stand van zaken vaccinatie
De meeste bewoners zijn twee keer gevaccineerd. Er moeten nog afspraken worden gemaakt voor bewoners die hun 1e of 2e prik nog niet hebben gekregen, informatie hierover is afgelopen vrijdag verspreid. We wachten nog op uitsluitsel over de date en tijdstippen voor de volgende vaccinatieronde.

Ik hoop u langs deze weg voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u zich wenden tot het zorgteam.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer Directeur / Bestuurder Stichting Wonen en Zorg Purmerend