Update Coronacrisis in de zorg van de SWZP

Aan alle bewoners, cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Vrijdag 14 mei 2021

Betreft: Update m.b.t. corona binnen de SWZP

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

Hierbij een update over de stand van zaken met betrekking tot corona binnen de SWZP

De Rusthoeve, Heel Europa, Dagbesteding en Wijkzorg
In al onze huizen, in de dagbesteding en in de Wijkzorg zijn momenteel gelukkig geen (verdenkingen op) besmettingen aan de orde. Het aantal besmettingen neemt landelijk licht af en als collega’s blijven we waakzaam met elkaar om het virus buiten de deur te houden.

Op bezoek
Bezoek blijft uiteraard welkom in onze huizen. Recent is door de overheid het bezoekadvies aangepast naar maximaal 2 bezoekers per dag. We zijn heel blij dat er meer mogelijk is, maar willen ook benadrukken dat we zorgen voor kwetsbare mensen. Daarom willen we u nadrukkelijk vragen om zorgvuldig om te gaan met de bezoekmogelijkheden en u te houden aan de basisregels. Dus blijf uw handen wassen, afstand houden en kom niet op bezoek wanneer u klachten heeft.
Wij vragen u ook nog steeds om het tijdstip van uw bezoek af te stemmen met het zorgteam, zodat wij het bezoek enigszins kunnen reguleren qua drukte.
Uiteraard geldt dat, wanneer er sprake is van een coronabesmetting in een team, de bezoekregeling weer (tijdelijk) aangepast kan worden.

Vaccineren
In de afgelopen maanden is het merendeel van onze cliënten en medewerkers gevaccineerd. Afgelopen week heeft ook de zgn. veegronde voor cliënten plaatsgevonden. Een paar bewoners hebben nu hun 1e vaccinatie gekregen en zijn dus nog niet volledig gevaccineerd. Hiervoor volgt (binnen 4-9 weken) een 2e veegronde die zal worden uitgevoerd door RIVM Thuisvaccinatie. Wij krijgen, waarschijnlijk kort van tevoren, de exacte datum van de 2e veegronde door. Uiteraard informeren wij de betrokkenen zodra wij meer weten.

Dag van de Zorg
Het blijft een bijzondere tijd waarin we leven. Alle SWZP-medewerkers zetten zich al vele maanden met hart en ziel in om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan en de zorg voor onze bewoners door te laten gaan op een zo aangenaam mogelijke manier. Omdat wij trots zijn op onze medewerkers hebben wij ze in het zonnetje gezet op woensdag 12 mei, de Dag van de Zorg.

Ik hoop u langs deze weg voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u zich wenden tot het zorgteam.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer Directeur / Bestuurder Stichting Wonen en Zorg Purmerend