Update Coronacrisis in de zorg van de SWZP

Aan alle bewoners, cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 10 juni 2021

Betreft: Update m.b.t. corona binnen de SWZP

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

Hierbij een laatste update over de stand van zaken met betrekking tot corona binnen de SWZP

Terug naar het nieuwe normaal
Natuurlijk kunnen we niet terug in de tijd, en moeten we vooruit. We kunnen niet veranderen wat achter ons ligt. De corona tijd was een zeer zware periode voor de ouderenzorg en heeft veel slachtoffers gemaakt, ook onder onze bewoners. Maar nu (bijna) iedereen gevaccineerd is of dat kan laten doen, is in onze zorg de rust redelijk terug gekeerd. Soms nog een besmetting in de thuiszorg, soms bij een medewerker in de familie. Maar daar blijft het gelukkig bij. Daarom blijven we de algemene richtlijnen RIVM handhaven, vanmorgen hoorde ik in het regio overleg toch weer van een kleine uitbraak bij Magenta, dat gaat dan vaak over GRZ en nieuwe instroom, maar het virus is nog niet weg. De mondkapjes en 1,5 m houden we nog vast.

Maatwerk waar mogelijk
In de afgelopen periode heeft de SWZP op geleide van de regelgeving van het RIVM voor de verpleeghuiszorg, dagbesteding en thuiszorg van de SWZP soms eigen afwegingen gemaakt. Een enkele keer ook in afwijking van deze regels. We proberen maatwerk te hanteren en hierbij zoveel als mogelijk tegemoet te komen aan de wensen en behoeften van onze cliënten. Bijvoorbeeld afgelopen weken met verjaardagen, en het aantal mensen dat op een veilige manier op bezoek kan komen. We zoeken naar mogelijkheden waar op een veilige manier zo veel als mogelijk familie leden bij vader of moeder op bezoek kunnen komen.

Daarom crisisteam in de koelkast
We zien ondertussen dat de noodzaak van de wekelijkse crisisteam sessies niet meer nodig zijn. Teams lossen de zaken zelf op en de corona crisis is gaan liggen. Het vaccineren helpt, het is rustig geworden. Daarom hebben we vanmorgen afgesproken het crisisteam op een lager pitje te zetten.

Langzaam steeds meer verruiming corona maatregelen
Nederland gaat meer en meer van het slot. Omdat er geen onderscheid gemaakt kan worden tussen wel of niet gevaccineerde mensen blijven alle landelijke maatregelen gelden voor iedereen. Dus ook als je wel gevaccineerd bent blijf je 1.5 m afstand houden, draag je een mondkapje in publieke ruimtes en was/desinfecteer je vaak je handen. Het restaurant en het terras van De Rusthoeve is weer open. Vanwege technische omstandigheden is er helaas geen gelegenheid voor een diner voor externe gasten. Het restaurant van De Tien Gemeenten is wegens verbouwingen gesloten.

Bezoek bewoners is maatwerk
We proberen zoveel mogelijk maatwerk afspraken te maken bij vragen van familieleden en mantelzorgers over bezoek aan hun naasten bij verjaardagen of bijzondere gelegenheden.
Voor niet (volledig) gevaccineerde bewoners geldt nog steeds een quarantaine van 5 dagen bij een bezoek buiten de deur. We kunnen en mogen dit bezoek niet verbieden, maar we zijn er vanwege de nog steeds bestaande besmettingsrisico’s geen voorstander van en zullen het in beginsel dan ook ontmoedigen. Gelukkig is het overgrote deel van onze bewoners nu volledig gevaccineerd en doet zich deze situatie zich nauwelijks meer voor.

Vrijwilligers en activiteiten voor bewoners
Voor de bewoners die ondertussen twee keer gevaccineerd zijn is het nu veiliger. Hoewel ook na volledige vaccinatie nog besmettingen mogelijk zijn. Maar we gaan er vanuit – zeker als vrijwilligers ook gevaccineerd zijn – dat zij dan veilig kunnen deelnemen aan de activiteiten voor onze bewoners.
Omdat we niet mogen vragen of eisen of mensen gevaccineerd zijn, zeggen we tegen iedereen: vrijwilliger, mantelzorger, medewerker en alle andere bezoekers: de hygiëne maatregelen volgen, mondkapje op, anderhalve meter afstand houden, regelmatig handen wassen, ontsmetten en registeren bij binnenkomst etc. etc. Dat blijft dus gehandhaafd.

Ik hoop u langs deze weg voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u zich wenden tot het zorgteam.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer Directeur / Bestuurder Stichting Wonen en Zorg Purmerend