Update coronacrisis in de zorg van de SWZP

Aan alle bewoners, cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 1 april 2021

Betreft: Update m.b.t. corona binnen de SWZP

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

Hierbij een update over de stand van zaken met betrekking tot corona binnen de SWZP.

De Tien Gemeenten
Er zijn nog 4 besmette bewoners op team Picasso, waarvan 2 op de Covid-unit verblijven. Vanwege een nieuwe positieve test bij een bewoner Picasso op de gang worden de betrokken medewerkers weer getest. Bij team Anemoon zijn twee bewoners positief en in quarantaine.

Heel Europa, De Rusthoeve, Thuiszorg en dagbesteding
Heel Europa en Rusthoeve zijn rustig. In de Thuiszorg en de dagbesteding zijn ook geen besmettingen. We blijven waakzaam met elkaar, want het aantal besmettingen in de regio stijgt nog steeds.

Vaccineren 30 en 31 maart bewoners
De meeste bewoners zijn nu twee keer gevaccineerd. Dat is heel fijn en geruststellend. Er moeten nog afspraken worden gemaakt voor bewoners die hun 2e prik nog niet hebben gekregen, informatie over de veegronde volgt hopelijk volgende week.

Vaccineren medewerkers
Medewerkers die nog wachten op een afspraak voor vaccinatie, kunnen bellen naar het 0800 nummer voor een afspraak voor vaccinatie. Zodra er ergens een besmetting plaatsvindt, dan zien wij duidelijk dat de vaccinatie effect heeft. We zien in De Tien Gemeenten veel minder uitval en verzuim door ziekte van medewerkers in de afgelopen weken tijdens de Covid besmetting. Dus dat helpt de zorg. Het blijkt uit nieuw actueel internationaal onderzoek dat gevaccineerde mensen het virus niet meer kunnen overdragen. Dus dat is een aanmoediging!

Verzoeken voor welzijn en eropuit
Als alle bewoners twee keer gevaccineerd zijn, en we zijn 14 dagen verder, dan is het veilig genoeg om ook weer meer activiteiten te kunnen doen voor bewoners, met vrijwilligers, met de bus e.d. Alles wel nog steeds met PBM en afstand etc. Dus we kijken uit naar 14 april a.s. voor de meeste bewoners.

Bezoekregeling
Bewoners mogen maximaal één bezoeker per dag ontvangen op de eigen kamer of in het eigen appartement. Er mogen per week drie verschillende bezoekers op visite komen. Graag voorafgaand aan uw bezoek een afspraak maken met het zorgteam, dit om te voorkomen dat er teveel bezoekers tegelijkertijd op een woongroep of etage op bezoek komen.

Bezoekregeling voor bewoners die twee keer gevaccineerd zijn
Bewoners die inmiddels tweemaal gevaccineerd zijn tegen corona mogen maximaal twee bezoekers per dag ontvangen. Dit hoeft niet tegelijkertijd, de bezoekers mogen ook afzonderlijk van elkaar en verspreid over de dag op bezoek komen. Wel graag nog vooraf telefonisch het bezoek plannen met het zorgteam, juist om te voorkomen dat er teveel bezoekers tegelijkertijd langskomen.

Bezoekregeling bij terminale zorg
Wanneer er sprake is van terminale zorg en de bewoner komt te overlijden worden er in overleg en samenspraak met de betrokken familie afwijkende en individuele afspraken gemaakt. Dit wordt eerst overlegd met de manager zorg of de calamiteitendienst. In alle voorkomende situaties wordt voor alle naaste de mogelijkheid geboden om afscheid te kunnen nemen van hun dierbare.

Contactberoepen
In overleg met de zorg en/of behandelend arts (verwijzer) mogen de bewoners door paramedici behandeld of verzorgd worden, zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist, mondzorg plus, wondzorg verpleegkundige. Ook de pedicure kan op afspraak langskomen en op afspraak kan de kapper bezocht worden.

Opvolgen van instructies door bezoekers
Daar ook bezoekers een risico vormen voor onze veelal kwetsbare bewoners willen wij langs deze weg nogmaals uw nadrukkelijke aandacht vragen voor het opvolgen van alle instructies:
• Plan uw bezoek, maak een afspraak via het zorgteam.
• Bij binnenkomst dient u een IIR mondneuskapje te dragen, deze liggen ook bij de ingang van de locaties of worden uitgereikt door de gastvrouw /- heer.
• Bij binnenkomst dient u uw handen te desinfecteren. De desinfectanszuilen staan bij de ingang.
• Bij binnenkomst dient u het registratieformulier in te vullen.
• Houd anderhalve meter afstand van een ander.

Bij klachten van smaak- en reukverlies, verkoudheid, keelpijn, misselijkheid, hoofdpijn of koorts mag u de locaties niet betreden. U kunt dan niet op bezoek komen! Helaas moeten wij concluderen dat niet iedereen deze instructies opvolgt.
Alle potentiële besmettingen moeten we voorkomen, we willen geen onnodige risico’s lopen. Alleen samen kunnen we het veilig houden voor de bewoners.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer Directeur / Bestuurder Stichting Wonen en Zorg Purmerend