Update Coronavirus

Aan alle cliënten en bezoekers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Vrijdag 10 april 2020

Betreft: maatregelen Corona SWZP update 10 april 2020

Geachte heer/mevrouw,

Ook binnen onze stichting SWZP hebben wij maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Sinds vrijdag 20 maart jl. zijn onze locaties gesloten voor alle bezoekers.

✓ Bezoek
Op dit moment zijn alle deuren van de locaties gesloten, deze blijven dag en nacht gesloten. Het is niet meer mogelijk om bezoek te ontvangen voor interne bewoners. Buiten is het ook niet mogelijk om bezoek te ontvangen of bewoners mee te nemen.
Het is dus helaas ook niet meer mogelijk om buiten met cliënten te lopen (met uitzondering van de binnentuinen). Bij onbegrepen gedrag, of ter voorkoming van, kan hier een uitzondering op gemaakt worden. Onze zorgmedewerkers en medewerkers welzijn zullen hier dan ook zoveel mogelijk aan tegemoet komen en alle creativiteit inzetten om het toch nog een beetje aangenaam te maken voor de bewoners.

✓ Bijeenkomsten
Alle niet noodzakelijke overleggen, MDO ’s of andere gesprekken kunnen echter niet meer doorgang hebben en schorten we op. In het belang van goede zorg aan de cliënt blijft het nodig om acute problematiek wel te bespreken. Het gaat hierom maatwerk en soms kan hierdoor het belang zwaarder wegen om wel te beslissen om met meerdere personen bij elkaar te komen. De vraag is om dan zo veel als mogelijk is gebruik te maken van de digitale middelen, via de IPad, skype, zoom etc.

✓ Beeld bellen
Binnen de SWZP is het sinds vandaag mogelijk voor alle bewoners om beeld te bellen met de familie. Afgelopen vrijdag is er een belrooster gemaakt waarin rekening gehouden is met bezoek dat een bewoner in een gewone situatie ontvangt, En wat passend is in de zorg van bewoners. De beldienst wordt 7 keer per week uitgevoerd door de welzijnsmedewerker en andere interne medewerkers die zich hier vrijwillig voor hebben opgegeven. Dit om de zorgmedewerkers waar nodig te kunnen ontlasten.

✓ Uitwisseling in de hal
Ondertussen is de hal van de locatie van De Rusthoeve en De Tien Gemeenten het portaal waarin zakelijke (was, voeding etc.) en gezellige dingen voor onze bewoners kunnen worden uitgewisseld. Hebt u nog beschermings- of desinfectiemiddelen, overal is te kort aan, we houden ons aanbevolen. Bij de toegang is ook altijd iemand in de buurt die vragen kan beantwoorden, we houden dan natuurlijk ook weer minstens anderhalve meter afstand.

✓ Telefonische interviews door SAMR t.b.v. Zorgkaart Nederland
De telefonische interviews, uitgevoerd door SAMR, t.b.v. Zorgkaart Nederland zullen wél doorgang vinden voor onze cliënten van de thuiszorg. Binnen de intramurale setting zullen we deze interviews later in het jaar opnieuw inplannen. Wij zullen u hier t.z.t. op de hoogte brengen.

✓ Thuiszorg
Ook in de thuiszorg volgen onze medewerkers strict de meest recente richtlijnen van het RIVM.

Met vriendelijke groet,
Wim van ’t Veer, bestuurder SWZP.

Bij vragen verwijzen wij in eerste instantie naar de website van het RIVM. Heeft u daarna nog vragen neemt u dan contact op met uw contactpersoon bij de SWZP of ons klantservicepunt 0299 412345. Heeft u gezellige ideeën of tips om iets voor onze bewoners te doen in deze moeilijke tijd, dan kunt u dit natuurlijk altijd melden, met dank.