Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Aan alle cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Woensdag 20 mei 2020

Betreft: Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Geachte mevrouw en/ of meneer,

Hiermee informeren wij u over de laatste stand van zaken rondom het Coronavirus. Op dit moment is het ruim twee maanden geleden dat de verpleeghuizen ‘op slot’ zijn gegaan en de maatregelen ter preventie van het coronavirus zijn gestart. Gisteren is vanuit het kabinet een versoepeling van de maatregelen aangekondigd. Graag wil ik u, als mantelzorger, verwante of familielid, informeren wat dit betekent voor de SWZP.

De afgelopen weken is op 26 locaties proef gedraaid met een verruiming van de bezoekregeling in de zorg en verpleeghuizen. Gisteren is aangekondigd dat per 25 mei het mogelijk wordt dat deze proef wordt uitgebreid naar alle andere verpleeghuizen waar geen positieve besmetting is, dat is bij alle locaties van de SWZP (nu) het geval.

Hoe ziet deze versoepeling er uit? Op de locaties De Rusthoeve en De Tien Gemeenten is op dit moment de mogelijkheid tot een raambezoek, hiervoor kan u als mantelzorger zich voor inschrijven respectievelijk bij de zorgmedewerkers of de receptie. Het raambezoek zal op vergelijkbare wijze in huis gaan plaatsvinden in een afgeschermde ruimte met inachtneming van hygiënemaatregelen voor zowel mantelzorgers als cliënt. Fysiek contact blijft niet mogelijk. De bezoeker mag één vaste mantelzorger zijn en dient klachtenvrij te zijn. Hierop wordt toegezien door een gastvrouw of zorgmedewerker.

Op Heel Europa hebben wij helaas op dit moment, i.v.m. het ontbreken van een afgeschermde ruimte, niet de mogelijkheid voor een versoepeling van de bezoekregeling. Wel zal volgende week een ‘chatbox’ komen op Heel Europa, zodat een veilig contact nabij wel mogelijk is.

Bij verdere versoepeling van de bezoekregeling in een latere fase zal worden gekeken naar mogelijk contact op bijvoorbeeld het eigen appartement. Vooralsnog zijn wij beperkt tot contact in de afgeschermde ruimtes of de ‘chatbox’ in Heel Europa. Wij volgen hiervoor de handreiking voor het bezoekbeleid verpleeghuizen in corona-tijd.

Ook is reeds in beperkte setting de dagbesteding voor externe cliënten gestart middels een afgeschermde veilige ingang apart van de interne bewoners. Langzaam zullen wij dit uitbreiden op geleide van de mogelijkheden die regelgeving omtrent het hygiëne- en preventiebeleid ons bieden.

Door middel van dit schrijven willen wij u op hart drukken dat wij alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om de coronacrisis veilig en dragelijk voor onze cliënten door te komen. Net als u, delen wij de zorgen, maar hebben wij ook veel vertrouwen in onze medewerkers. De zorg en betrokkenheid bij onze bewoners en cliënten is groot en overal wordt een stap harder gezet, is men alerter en om te waarborgen secuur en veilig te blijven werken.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer
Directeur / Bestuurder
Stichting Wonen en Zorg Purmerend