Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Aan alle cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 25 juni 2020

Betreft: Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Geachte mevrouw en/ of meneer,

Hiermee informeren wij u over de laatste stand van zaken rondom het Coronavirus. Op dit moment is het ruim drie maanden geleden dat de verpleeghuizen ‘op slot’ zijn gegaan en de maatregelen ter preventie van het coronavirus zijn gestart. Gisteren is vanuit het kabinet een verdere versoepeling van de maatregelen aangekondigd. Graag wil ik u, als mantelzorger, verwante of familielid, informeren wat dit betekent voor de SWZP.

 • Een verdere gefaseerde versoepeling van maatregelen
  Wij gaan binnen SWZP gefaseerd toewerken naar een volledige openstelling van onze locaties. Hierbij geldt dat de handenhygiëne en de “1,5 meter afstand” maatregel te allen tijden nageleefd moeten worden. Op verschillende plekken (ingangen van de locaties) komen er zuilen waar de handen gedesinfecteerd kunnen worden. Wanneer er sprake is van een besmetting worden maatregelen verscherpt om risico’s op een uitbraak te voorkomen. Dit kan dan betekenen dat wij tijdelijk de deuren weer moeten sluiten. Laten we hopen dat dit niet meer nodig zal zijn.
  Wanneer bezoekers, vrijwilligers of stagiaires klachten hebben (verkouden en / of koorts) wordt hen verzocht om thuis te blijven.
 • Bezoek: eerste fase vanaf maandag 29 juni a.s.
  Bewoners mogen maximaal drie bezoekers per keer op hun eigen appartement / kamer ontvangen. Hierbij dient te allen tijden 1,5 meter afstand van elkaar gehouden te worden. Wanneer de bezoekers tot hetzelfde huishouden behoren hoeven zij geen 1,5 meter afstand van elkaar te houden. Bij binnenkomst desinfecteren bezoekers hun handen bij één van de aanwezige zuilen.
  Bezoekers moeten nog steeds van tevoren een afspraak voor het bezoek maken via de receptie / restaurant. Dit om te voorkomen dat er teveel bezoekers tegelijkertijd de locatie willen betreden en onnodige risico’s op besmetting ontstaan, daar er dan onvoldoende afstand van elkaar gehouden kan worden.
  Voor de groepswoningen geldt dat bewoners ook maximaal drie bezoekers op hun appartement mogen ontvangen, met de restrictie dat er maximaal drie bezoekers tegelijkertijd de groepswoning mogen betreden. Dus er mag niet gelijktijdig bezoek ontvangen worden door verschillende bewoners binnen één en dezelfde groepswoning.
 • Bezoek: tweede fase vanaf maandag 13 juli a.s.
  Vanaf 13 juli a.s. kan degene die een bezoek wil brengen aan één van de bewoners voorafgaand contact zoeken met de desbetreffende zorgteams. Vanaf deze datum regisseren en plannen de zorgteams het bezoek.
 • Vanaf maandag 29 juni a.s. zijn alle vrijwilligers en stagiaires weer welkom
  Alle hulp is van harte welkom, ook bewoners zullen er naar uit kijken. Vrijwilligers zijn vanaf a.s. maandag weer welkom binnen onze locaties, mits zij geen klachten hebben. En ook voor vrijwilligers geldt de anderhalve meter maatregel en goede handenhygiëne.
 • Dagbesteding / welzijn extern breidt verder uit
  Ook de dagbestedingslocaties De Orchidee, de Dageraad schalen verder op. Veel cliënten kunnen weer naar de dagbesteding. Al is het maximum aantal deelnemers wel gebonden aan het afstand kunnen houden (de 1,5 meter regel). Op 1 juli a.s. start ook de dagbesteding voor 7 cliënten van de Tuinkamer op hun eigen vertrouwde plek.
 • Gefaseerde openstelling van de restaurants
  Met ingang van maandag 29 juni a.s. zijn de restaurants weer vrij toegankelijk voor de interne bewoners, bewoners van de stamtafel en voor de externe cliënten die woonachtig zijn binnen de locaties. Uiteraard is het van zeer groot belang dat de anderhalve meter afstand tot elkaar bewaard wordt.
  Vanaf 1 augustus a.s. gaat restaurant de Populier weer open voor iedereen. Ook hier geldt dat de 1,5 afstand maatregel van toepassing blijft, waardoor het totaal aantal gasten beperkt blijft. Wel wordt bekeken of wij het Bruin Café als extra ruimte kunnen toevoegen aan het restaurant en bij mooi weer uiteraard het terras.
  Voor het restaurant in de Tien Gemeenten blijft de situatie ongewijzigd en kunnen we helaas geen gasten van buitenaf ontvangen. Dit heeft te maken me het feit dat medio augustus er werkzaamheden van start gaan: de verbouwing van o.a. de entree en het restaurant.
 • Bezoek van de pedicure toegestaan en openstelling winkels
  Bewoners kunnen gebruik maken van de dienstverlening van een pedicure naar eigen keuze. Uiteraard dienen hygiëne maatregelen in acht gehouden te worden en mag men geen klachten hebben.
  Maandag 29 juni a.s. gaan ook de winkels weer open, waarbij geldt dat “winkelend publiek” de winkel binnen DTG via de achterdeur mag betreden. Er mogen maximaal drie klanten tegelijkertijd de winkel betreden en dit enkel en alleen met een winkelmandje! Binnen de Rusthoeve geldt dat er voldoende afstand gehouden moet worden en ook drie klanten tegelijkertijd de winkel kunnen bezoeken, eveneens is hier het gebruik van een winkelmand verplicht.
 • Gebruik van ventilatoren in gemeenschappelijke ruimten, waaronder de huiskamers
  Wanneer goed ventileren tijdens een hittegolf niet afdoende is en het toch te warm wordt in bijvoorbeeld de huiskamer, dan is het gebruik van ventilatoren toegestaan. De ventilator wordt dusdanig geplaatst op een plek dat de luchtstroom niet van de ene naar de andere bewoner blaast. Dit om onnodige risico’s op besmetting te voorkomen.
 • Bewoners zelfstandig naar buiten
  Bewoners die zich zelfstandig buiten de locatie kunnen bewegen, zijn vrij om te gaan en te staan waar zij willen. Mits zij geen drukke plekken opzoeken en voldoende afstand bewaren. Zij mogen dus zelfstandig buiten wandelen, zonder begeleiding en ook zonder bezoek, wanneer zij dit op prijs stellen. Succes met de verdere versoepeling van maatregelen en hopelijk weten wij samen het virus buiten de deur te houden.