Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Aan alle cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 2 juli 2020

Betreft: Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Geachte mevrouw en/ of meneer,

Hiermee informeren wij u over de laatste stand van zaken rondom het Coronavirus. Op dit moment is het ruim drie maanden geleden dat de verpleeghuizen ‘op slot’ zijn gegaan en de maatregelen ter preventie van het coronavirus zijn gestart. Inmiddels worden de maatregelen verder versoepelt. Hieronder kunt u lezen hoe SWZP aan deze verdere versoepeling van de maatregelen vorm geeft.

✓ Algemene maatregelen die blijven gelden
Wij gaan binnen SWZP gefaseerd toewerken naar een volledige openstelling van onze locaties. Hierbij geldt dat de handenhygiëne en de “1,5 meter afstand” maatregel te allen tijden nageleefd moeten worden. Op verschillende plekken (ingangen van de locaties) staan er zuilen waar de handen gedesinfecteerd kunnen worden. Er zullen bij de ingang borden geplaatst gaan worden met instructies:

• Houdt anderhalve meter afstand van elkaar
• Desinfecteer de handen bij binnenkomst
• In de gangen rechts aanhouden

Daarnaast worden op “knooppunten” in de gebouwen stickers op de vloer geplakt waarmee een ieder wordt geattendeerd op het feit om 1,5 meter afstand te houden. En uiteraard blijft gelden dat bezoekers, maar ook vrijwilligers, verzocht worden om bij klachten van verkoudheid en/of koorts niet op bezoek te komen.

✓ Bezoek: tweede fase vanaf maandag 13 juli a.s.
Vanaf 13 juli a.s. kan degene die een bezoek wil brengen aan één van de bewoners voorafgaand contact zoeken met de desbetreffende zorgteams. Vanaf deze datum regisseren en plannen de zorgteams het bezoek. Per bezoek mogen er maximaal drie bezoekers per bewoner langskomen. Ook (jonge) kinderen mogen op bezoek komen en vallen onder dit maximum aantal.

✓ Bezoek aan kapsalons
Net als voor de winkels geldt, maar ook voor het bezoeken van contactberoepen, mogen de kapsalons cliënten van buitenaf ontvangen. Mits er een afspraak gepland is en er maximaal twee klanten tegelijkertijd de kapsalon bezoeken. De algemene maatregelen worden tijdens het bezoek uiteraard nageleefd.

✓ Gemeenschappelijke activiteiten welzijn intern
Gemeenschappelijke activiteiten voor interne bewoners mogen weer georganiseerd worden, mits de anderhalve meter afstand in acht wordt genomen. Dit kan betekenen dat het aantal deelnemers aan een activiteit in een bepaalde ruimte gelimiteerd wordt.

✓ Bezoeken van winkels, kapper buiten de locatie, op bezoek bij familie
Bewoners / cliënten zijn vrij om te gaan en staan waar zij willen en kunnen dus naar buiten om een winkel te bezoeken, naar de kapper te gaan of om bijvoorbeeld op visite te gaan bij familie. Mits zij drukke plekken vermijden, voldoende afstand houden. Buiten onze locaties dienen zij zich aan algemeen geldende maatregelen te houden, zoals die voor iedereen gelden.

✓ Vrijwilligers
Zoals eerder aangekondigd zijn vrijwilligers van harte welkom, mits zij komen ondersteunen bij een activiteit of bijvoorbeeld iemand komen begeleiden. Dus ook dit bezoek moet eerst overlegd worden, om te voorkomen dat er teveel mensen tegelijkertijd op bezoek komen.

✓ Sluiten afdeling bij verdenking of aanwezigheid COVID-19
Indien er op een afdeling COVID-19 aanwezig is, vindt daar geen bezoek plaats.