Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Aan alle cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 15 oktober 2020

Betreft: Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Geachte mevrouw en/of meneer,

Afgelopen dinsdag zijn er weer strenge maatregelen afgekondigd door de overheid om te proberen een halt toe te roepen aan de groei van het aantal besmettingen. Meer dan 7000 per dag, onze regio Z/W is donkerrood en zeer zorgelijk. Een oproep aan ons allen om ons aan de afspraken ter voorkoming van verdere besmetting te houden. Zeker in de zorg voor ouderen. We gaan niet in lock down, we willen de locaties niet sluiten, we willen dat de dagbesteding door kan gaan. Maar dat vraagt wel heel veel van ons.

Zoals eerder besloten draagt het personeel in de thuiszorg en welzijn extern en in huis mondmaskers. Dit doen we om onszelf en anderen te beschermen ook omdat we niet altijd de 1,5 meter afstand in acht kunnen nemen. In combinatie met zo mogelijk 1,5 m afstand houden en regelmatig de handen desinfecteren, zal het hopelijk helpen om besmetting te voorkomen! Een beroep op elkaar en op onze eigen verantwoordelijkheid dat is wat we kunnen doen. Hoe we omgaan met de mondkapjes en de desinfectie afspraken, houden we ons er aan, dan beperken we de risico’s.

We delen de hygiëne afspraken ook met het bezoek, en ook over de veilige voorwaarden voor bezoek op het appartement, liever niet op vakantie, voorzichtig zijn met naar buiten gaan op drukke plaatsen, ook met hen. We leggen het aan u uit wat we doen en waarom!

Bezoekafspraken, vakantie en voorkomen risico’s

Hieronder hebben we de afspraken rond bezoek en veiligheid voor de bewoners nog eens op een rijtje gezet, daarnaast de afspraken bij inhuizing. Bij vragen van familie om bewoners mee te nemen naar een uitje, op vakantie, in het algemeen daar waar men met andere mensen in aanraking komt, adviseren wij dat sterkt af te raden. Wij vrezen voor besmetting en dus ook de kans dat bij terugkomst van bewoners de overige bewoners besmet kunnen raken. Dus beperk veel contacten. Naar buiten toe is prima, maar blijf in de open lucht en uit de buurt van drukke plaatsen zoals winkels.

 • Inhuizing nieuwe cliënten
  Nieuwe cliënten gaan in quarantaine in de thuissituatie voordat ze bij de SWZP inhuizen of als dat niet kan gaan nieuwe cliënten 10 dagen in de SWZP in quarantaine. Het inhuizen zelf geschiedt met zo min mogelijk mensen.

Gemaakte afspraken richtlijn inhuizing/ overplaatsing cliënt binnen SWZP:

 • het Klant Service Punt (KSP) belt de bovenste drie cliënten op de wachtlijst om te informeren omtrent aanscherping van het inhuizingsbeleid door COVID-19. Afspraken worden vermeld in de wachtlijstrapportage;
 • voor inhuizing stemt KSP af met de verpleegkundige; regie inhuizen door het hoofd Huishoudelijke dienst;
 • tien dagen quarantaine in thuissituatie vooraf aan inhuizing cliënt groepswoning.
 • bij 10 dagen preventieve quarantaine maximaal één vaste bezoeker per bewoner: gebruik van pbm: chirurgisch mondneusmasker, halterschort en handschoenen, evenals personeel. Bij het ontstaan van klachten: ook inzetten beschermbril;
 • direct bij inhuizing cliënt uitgangswaarden bepalen : RR/ Pols/ temperatuur/ saturatie: noteren in ONS.

Weest allen alert op het ontstaan van klachten!

Nog eens de afspraken op een rijtje
Om besmetting te voorkomen en onze bewoners en clienten te beschermen vragen wij iedereen om zeer alert te zijn op naleving van onderstaande maatregelen:

 • Altijd anderhalve meter afstand houden waar mogelijk.
 • Alle medewerkers dragen (bij voorkeur een chirurgisch) mondneusmasker, bescherm jezelf en de ander.
 • Klik op deze link om te zien hoe je het mond-neuskapje gebruikt: https://vimeo.com/403728699 (bron: RIVM)
 • Wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het deurbeleid bij de locaties:
 • Bij binnenkomst de handen desinfecteren en daarna regelmatig de handen wassen.
 • Alle bezoekers registreren zich bij binnenkomst door gegevens in te vullen. De gegevens worden corona en volgens de AVG-richtlijnen tijdelijk bewaard.
 • Alle bezoekers dienen een mondneusmasker te dragen.
 • Bij klachten mogen bezoekers niet naar binnen!
 • Bewoners mogen maximaal 3 bezoekers ontvangen. Alleen op de eigen kamer of appartement, mits er onderling 1,5 afstand van elkaar gehouden kan worden.
 • Bezoek kan uitwijken naar het restaurant.
 • Als je zit en op 1,5 m afstand, hoef je geen mondneusmasker te dragen.
 • In de restaurants maximaal 30 gasten tegelijkertijd aanwezig, exclusief bedienend personeel.
 • Alle contactberoepen en behandelaars dragen een mondneuskapje.
 • Teamleerbijeenkomsten, coaching sessies en andere overlegvormen worden uitgesteld als dat kan of in digitale vorm gehouden.

Dus blijf allen scherp op het naleven van de maatregelen. Alleen door gezamenlijk hier de verantwoordelijkheid voor te nemen, kunnen we besmettingen voorkomen.