Update m.b.t coronacrisis in de zorg bij SWZP en de feestdagen

Aan alle cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 17 december 2020

Betreft: Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP en de feestdagen

Geachte mevrouw en/ of meneer,

Maandagavond 14 december jl. is door het kabinet een lockdown aangekondigd t/m dinsdag 19 januari 2021. Graag wil ik u, als mantelzorger, verwante of familielid, informeren wat dit betekent voor de bezoekregeling de aankomende weken en tijdens de feestdagen.

Bezoekregeling tijdens de lockdown
Gedurende de aankomende weken is het toegestaan om maximaal 2 bezoekers per dag te ontvangen, waarbij alleen bezoek op eigen kamer of appartement toegestaan is en dus niet op de huiskamers tussen de andere bewoners. Per moment ontvangt de bewoner één bezoeker, eventueel overig bezoek wordt verzocht elders te wachten, bijvoorbeeld in het restaurant.

Bezoekregeling tijdens de feestdagen (24, 25, 26 december en Oud & Nieuw)
Op 24, 25 en 26 december mogen er maximaal 3 bezoekers per dag ontvangen worden. Let op: de bewoner ontvangt op zijn/haar kleine appartement waar de anderhalve meter niet is te garanderen één bezoeker per moment, eventueel overig bezoek wordt verzocht elders te wachten, bijvoorbeeld in het restaurant. Als de woning groot genoeg is dan kunnen drie bezoekers op anderhalve meter worden ontvangen. Graag afspraken in overleg met de zorgteams.

Maatregelen tijdens uw bezoek
Sinds 1 december jl. is het dragen van een mondkapje verplicht in alle openbare en overdekte ruimten, dus ook in onze huizen. Het mondkapje mag af als u zit.

Verder gelden de bekende maatregelen:
– desinfecteer uw handen bij binnenkomst;
– registreer u bij binnenkomst;
– was regelmatig uw handen, ook tijdens uw bezoek;
– houd te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar.

Ophalen van bewoner(s) tijdens de feestdagen
De rijksoverheid adviseert om zoveel mogelijk thuis te blijven. Ook tijdens de feestdagen. Daarom raden wij het dringend af om bewoners op te halen om bij u of andere familieleden thuis Kerst en/of Oud&Nieuw te vieren. Feit is dat in huiselijke kring de meeste besmettingen plaatsvinden en als SWZP streven we er uiteraard naar op het risico om besmettingen zo klein mogelijk te houden. Bij te grote risico’s na een extern bezoek van een bewoner kunnen we overgaan tot het handhaven van een preventieve quarantaine van 10 dagen. In het geval van een woongroep dient dan de gehele groep in quarantaine te gaan en u zult begrijpen dat dit niet gewenst is.

Ondanks de corona regels hopen we zo toch gezellige – en veilige – feestdagen te kunnen bieden aan de bewoners. Wat zou het mooi zijn als we alle dagen vanaf maandag tot aan nieuwjaar bezoek voor uw partner, vader, moeder van familie kunnen verwachten. Nogmaals doe dit dan vooral veilig volgens de geldende hygiëne regels!

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, wendt u zich dan tot uw contactpersoon.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer Directeur / Bestuurder Stichting Wonen en Zorg Purmerend