Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Donderdag 16 april 2020

Betreft: Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Geachte mevrouw en/ of meneer,

Op dit moment is het alweer een maand geleden dat de verpleeghuizen ‘op slot’ zijn gegaan en de maatregelen ter preventie van het coronavirus zijn gestart. Graag wil ik u, als mantelzorger, verwant of familielid, informeren over hoe het gaat bij SWZP, zowel in de verzorgings- of verpleeghuizen als in de thuiszorg. In de afgelopen weken zijn namelijk schrijnende verhalen voorbij gekomen in de media vanuit zusterorganisaties en wij begrijpen dat u hierover ongerust kan zijn. Wij delen deze zorgen, wij zijn zeer bewust van de risico’s en gaan hier niet lichtzinnig mee om.

Hoe gaat het in de verzorgings- en verpleeghuizen?
In De Rusthoeve, Heel Europa en De Tien Gemeenten zijn op dit moment geen bewoners die positief besmet zijn, of cliënten die verdacht zijn van een besmetting. In De Rusthoeve was kortstondig wel een bewoner positief getest. De betreffende bewoner heeft in quarantaine verbleven op het kortdurend verblijf en is verleden week verhuisd naar een speciale afdeling bij de Zorgcirkel voor cliënten met het coronavirus.

De maatregelen die zijn genomen binnen de woonhuizen zijn fors en wij proberen zo min mogelijk aan het toeval over te laten om verspreiding te voorkomen. Bijvoorbeeld is het bezoek aan bewoners niet mogelijk (tenzij er sprake is van de laatste levensfase), zijn onderhoud en externe inzet nagenoeg stopgezet, worden medewerkers veelvuldig getest, is contact van bewoners tussen afdelingen niet mogelijk en werken medewerkers bij lichte klachten met persoonlijke beschermingsmiddelen als mondkapjes e.d.. Veel maatregelen dus en alle medewerkers zijn zeer bewust van hun cruciale rol hierbij. Om deze rol ondersteunen naar bezoek en externe partijen is zelfs de eerste weken op De Rusthoeve en De Tien Gemeenten (tot op heden) gebruik gemaakt van een beveiliger.

Naast de veiligheid is het ook belangrijk dat de coronacrisis draaglijk is voor bewoners en medewerkers. Vanuit de welzijnsmedewerkers, gastvrouwen in het restaurant en in de huiskamers wordt veel georganiseerd om de sfeer er in te houden. Ook wordt in samenwerking met de zorgmedewerkers het contact met familie in stand gehouden middels raam- of digitaal beeldbellen. Medewerkers worden verwend met positieve attenties van derden of verwanten en hebben ter mentale ondersteuning de mogelijkheid om dagelijks te spreken met coaches of een psycholoog.

Hoe gaat het in de wijk?
In de thuiszorg is er tot nu toe bij twee cliënten sprake geweest van een positieve besmetting. Deze cliënten zijn vervolgens ingestuurd naar het ziekenhuis of een speciale COVID-19 unit. Bij verdenking op of een daadwerkelijke positie besmetting worden passende maatregelen getroffen om verspreiding van het virus te voorkomen. Hierbij worden persoonlijke beschermingsmiddelen ingezet of wordt er geïsoleerd verpleegd.

Daarnaast zijn er eerder al preventieve maatregelen getroffen, zoals het sluiten van de dagbestedingsgroepen, het terugbrengen van het aantal zorgmomenten en het clusteren van zorg. Uiteraard worden alle richtlijnen uitgevoerd voor wat betreft een goede (hand-) hygiëne.

Hoe gaat het met u?
Naast zorgen voor de veiligheid van uw familielid of verwant maken wij ons ook zorgen om u als mantelzorger. Wanneer u weer bij De Rusthoeve, De Tien Gemeenten of Heel Europa komt, om bijvoorbeeld spullen te brengen, op te halen of als u komt ”raam-bellen”, dan treft u daar een (binnenkort) klein hoekje aan. Dit hoekje is ingericht om ruimte te maken voor datgene wat u bezighoudt. U kunt even stil staan en een lampje aansteken. Een ander een hart onder de riem steken. Of juist van u af schrijven in een boek of op de steun – klaag – wens – muur.

Dit initiatief is ontstaan vanuit het team geestelijke verzorging, bestaande uit Gerrie van der Meer en Linda Ottevanger. Zij bieden ondersteuning aan bewoners, medewerkers, familie en naasten bij vragen over het leven en zingeving. Juist nu kunnen wij ons voorstellen dat er bij u behoefte is aan een luisterend oor. Zij zijn er in deze tijd graag voor u. U kunt een beroep op hen doen via de receptie of administratie van SWZP.

Middels dit schrijven willen wij u op hart drukken dat wij alles doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om de coronacrisis veilig en dragelijk voor onze cliënten door te komen. Net als u dragen wij de zorgen doch hebben wij ook veel vertrouwen in onze medewerkers. De serieusheid en betrokkenheid met onze cliënten is groot en overal wordt een stap harder gezet, is men alerter en is de waarborging secuur te merken.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer
Directeur / Bestuurder
Stichting Wonen en Zorg Purmerend