Update m.b.t. Coronacrisis in de zorg van de SWZP

Aan alle cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 18 maart 2021

Betreft: Update m.b.t. corona binnen de SWZP

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,
Hierbij een update over de stand van zaken met betrekking tot corona binnen de SWZP.

Europa
Binnen onze locatie Heel Europa was er eerder sprake van een uitbraak binnen woongroep Genuahaven 56. Inmiddels kan de woongroep binnenkort uit quarantaine. Alle bewoners zijn klachtenvrij. Wel is het noodzakelijk dat alle betrokken (zorg-) medewerkers getest gaan worden. Als de uitslag voor alle medewerkers negatief is, kunnen we concluderen dat het veilig en verantwoord is om alle extra (quarantaine) maatregelen op te heffen. Dit betekent dat donderdagavond 18 maart a.s. de extra maatregelen opgeheven worden.

De Tien Gemeenten
Op woongroep 29 is er een bewoner met klachten getest, we hopen dat het testresultaat negatief zal zijn. Er is op deze woongroep ook een zorgmedewerker positief getest. Al met al een zorgelijke situatie. Bewoners en personeel wordt preventief getest en uit voorzorg zijn quarantaine maatregelen getroffen. Zodra de testuitslagen van de bewoners donderdag of vrijdag bekend zijn, wordt u hierover geïnformeerd door het zorgteam. We hopen dat het bij deze enkele besmetting blijft.
Op de etage van team Geel kunnen twee van de vijf bewoners uit quarantaine. Drie bewoners hebben nog klachten en blijven in isolatie in het eigen appartement totdat zij 24 uren klachtenvrij zijn. Aanstaande donderdag 18 maart hoeft de etage niet langer geïsoleerd. Alle extra maatregelen en inzet van extra persoonlijke beschermende middelen is dan niet langer noodzakelijk. Behoudens voor de drie bewoners die nog in quarantaine zijn.
De etage van team ’t Hart blijft nog geïsoleerd. De quarantaine maatregelen blijven hier tot nader order gehandhaafd. Er zijn nog een aantal bewoners met klachten, helaas is één van deze bewoners inmiddels overleden t.g.v. corona. Voor de overige bewoners geldt dat hun situatie stabiel is of verbetert, er zijn geen nieuwe besmettingen bijgekomen. Hopelijk kunnen alle extra beperkende maatregelen voor deze etage donderdag 25 maart a.s. opgeheven worden.

Bij alle locaties, inclusief de thuiszorgteams en welzijn, zien we dat er steeds minder zorgmedewerkers besmet raken met het corona virus. We kunnen duidelijk een verband zien met het feit dat de meeste collega’s gevaccineerd zijn.

De Rusthoeve, Thuiszorg en dagbesteding extramuraal
Op dit moment zijn er geen besmettingen bekend binnen deze locaties, alsook in de thuiszorg. Dat is goed nieuws, vooral daar de Rusthoeve, maar ook Wijkzorg DTG in de voorgaande periode zwaar getroffen zijn.

Vaccineren 2e ronde 30 en 31 maart bewoners
Op dinsdag 30 en woensdag 31 maart volgt de tweede vaccinatie ronde voor de bewoners. Daar zijn we blij mee. Op een vergelijkbare manier als begin maart zullen we dit uitrollen met het prikteam van de GGD. Er moeten ook nog afspraken worden gemaakt over bewoners die na de 1e vaccinatie positief zijn geweest, nieuwe bewoners of spillage kandidaten worden gemaakt, meer informatie over nog een zgn. veegronde volgt.

Alert blijven!
Uiteraard moeten wij, bewoners en cliënten, familie en overige betrokkenen zeer alert blijven.
Het is zaak om alle hygiëne maatregelen in acht te nemen, temeer lang nog niet alle bewoners gevaccineerd konden worden, daar zij eerder besmet waren. Ook cliënten in de thuiszorg en deelnemers aan de dagbesteding zijn lang nog niet allemaal gevaccineerd. Risico op besmetting is dus nog aan de orde van de dag! Daarnaast worden we helaas gewaarschuwd voor een derde golf.

Bezoekregeling
Bewoners mogen maximaal één bezoeker per dag ontvangen op de eigen kamer of in het eigen appartement. Er mogen per week drie verschillende bezoekers op visite komen. Graag voorafgaand aan uw bezoek een afspraak maken met het zorgteam, dit om te voorkomen dat er teveel bezoekers tegelijkertijd op een woongroep of etage op bezoek komen.

Bezoekregeling voor bewoners die twee keer gevaccineerd zijn
Bewoners die inmiddels tweemaal gevaccineerd zijn tegen corona mogen maximaal twee bezoekers per dag ontvangen. Dit hoeft niet tegelijkertijd, de bezoekers mogen ook afzonderlijk van elkaar en verspreid over de dag op bezoek komen. Wel graag nog vooraf telefonisch het bezoek plannen met het zorgteam, juist om te voorkomen dat er teveel bezoekers tegelijkertijd langskomen.

Bezoekregeling bij terminale zorg
Wanneer er sprake is van terminale zorg en de bewoner komt te overlijden worden er in overleg en samenspraak met de betrokken familie afwijkende en individuele afspraken gemaakt. Dit wordt eerst overlegd met de manager zorg of de calamiteitendienst. In alle voorkomende situaties wordt voor alle naaste de mogelijkheid geboden om afscheid te kunnen nemen van hun dierbare.

Contactberoepen
In overleg met de zorg en/of behandelend arts (verwijzer) mogen de bewoners door paramedici behandeld of verzorgd worden, zoals de fysiotherapeut, ergotherapeut, diëtist, logopedist, mondzorg plus, wondzorg verpleegkundige. Ook de pedicure kan op afspraak langskomen en op afspraak kan de kapper bezocht worden.

Opvolgen van instructies door bezoekers
Daar ook bezoekers een risico vormen voor onze veelal kwetsbare bewoners willen wij langs deze weg nogmaals uw nadrukkelijke aandacht vragen voor het opvolgen van alle instructies:
• Plan uw bezoek, maak een afspraak via het zorgteam.
• Bij binnenkomst dient u een IIR mondneuskapje te dragen, deze liggen ook bij de ingang van de locaties of worden uitgereikt door de gastvrouw /- heer.
• Bij binnenkomst dient u uw handen te desinfecteren. De desinfectanszuilen staan bij de ingang.
• Bij binnenkomst dient u het registratieformulier in te vullen.
• Houd anderhalve meter afstand van een ander.
Bij klachten van smaak- en reukverlies, verkoudheid, keelpijn, misselijkheid, hoofdpijn of koorts mag u de locaties niet betreden. U kunt dan niet op bezoek komen! Helaas moeten wij concluderen dat niet iedereen deze instructies opvolgt.
Alle potentiële besmettingen moeten we voorkomen, we willen geen onnodige risico’s lopen. Alleen samen kunnen we het veilig houden voor de bewoners.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer Directeur / Bestuurder Stichting Wonen en Zorg Purmerend