Update m.b.t. Coronacrisis in de zorg van de SWZP

Aan alle cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 21 januari 2021

Betreft: Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Beste bewoners, familie van bewoners, contactpersonen en vrijwilligers,

Dinsdag 20 januari jl. zijn door het kabinet extra maatregelen afgekondigd vanwege zorgen om nieuwe virusvarianten. Graag wil ik u, als mantelzorger, verwante of familielid, informeren wat dit betekent voor de bezoekregeling tot en met ten minste 9 februari a.s.

Locatie De Rusthoeve
In de Rusthoeve kunnen we concluderen dat de situatie rondom de Corona-uitbraak stabiliseert en er bijna geen besmettingen meer bij gekomen zijn. Desondanks is er helaas nog geen bezoek mogelijk. Wij hopen op uw begrip en blijven u op de hoogte houden van de ontwikkelingen. Zodra er geen besmettingen meer zijn en wij uit quarantaine mogen, bent u weer van harte welkom in De Rusthoeve.

Locaties De Tien Gemeenten en Heel Europa
In ieder geval tot 9 februari a.s. is het toegestaan om maximaal 1 bezoeker (van 13 jaar of ouder) per dag te ontvangen, waarbij alleen bezoek op eigen kamer of appartement toegestaan is en dus niet op de huiskamers tussen de andere bewoners. Wij verzoeken u om uw bezoek af te stemmen met onze zorgmedewerkers.
Uitzondering hierop is Genuahaven 57, deze woongroep is tot nader order in quarantaine, waardoor er helaas nog geen bezoek mogelijk is.

Maatregelen tijdens uw bezoek:

  • Het dragen van een mondkapje is verplicht in alle openbare en overdekte ruimten, dus ook in onze huizen. Het mondkapje mag af als u zit.

Verder gelden de bekende maatregelen:

  • Desinfecteer uw handen bij binnenkomst
  • Registreer u bij binnenkomst
  • Was regelmatig uw handen, ook tijdens uw bezoek
  • Houd te allen tijde 1,5 meter afstand van elkaar

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u vragen hebben, wendt u zich dan tot uw contactpersoon van het betreffende zorgteam.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer Directeur / Bestuurder Stichting Wonen en Zorg Purmerend