Update m.b.t. Coronaregels binnen de SWZP

Aan alle bewoners, cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Woensdag 1 december 2021

Betreft: Update m.b.t. corona binnen de SWZP

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

Actuele stand van zaken m.b.t. corona binnen SWZP
Op een woongroep (DTG) hebben drie bewoners corona gerelateerde klachten. Deze bewoners zijn dinsdag 30-11 getest. In afwachting van de testuitslagen is de woongroep in quarantaine. Gedurende quarantaineperiode is maximaal 1 bezoeker per dag welkom bij de bewoner in zijn/haar eigen kamer/appartement. De bezoeker dient volledige PBM te dragen.

Besmettingen onder personeel
Er zijn steeds meer besmettingen in de regio onder medewerkers. De uitvoering van de zorg binnen de thuiszorg, in de ziekenhuizen en in de VVT staat erg onder druk. Het verzuim onder zorgmedewerkers is hoog door besmettingen met covid. Familie en medewerkers moeten des te voorzichtiger zijn in hun contacten om vervolgens onze bewoners en cliënten niet te besmetten. Want ook bij de bewoners in de thuiszorg en intramuraal lopen het aantal besmettingen op.

Bezoek in coronatijd – de aankomende feestdagen
Onze boodschap aan elkaar in de komende tijd: hou je aan de afspraken over hygiëne en bezoek! Wijs elkaar op het handhaven van de basisregels over het dragen van het mondkapje, over hand hygiëne, bezoekregels voor bewoners, anderhalve meter afstand houden etc. Wij willen de komende sinterklaas en kerstperiode de bewoners zoveel mogelijk gezelligheid en welbevinden bieden. Ondanks alle corona maatregelen. Dat betekent dat we als medewerkers en mantelzorgers ons moeten aanpassen, en hen moeten beschermen. Dan kunnen we de aankomende periode hopelijk zonder besmettingen door komen en gaan we zo snel mogelijk op voor de booster vaccinatie voor bewoners en medewerkers.

Covid besmettingen stand van zaken in de regio
We houden intensief contact met de GGD, RIVM en de collega’s in de VVT en Actiz over de voortgang van de booster vaccinaties. Voor bewoners zijn wij afhankelijk van de GGD wanneer zij een planning voor de uitvoering van het prikken op locatie leveren. We hebben ons aangemeld met de locaties. Men denkt dat dit januari wordt, we houden de druk er op om sneller te gaan. Voor de medewerkers wordt door de GGD ook gezegd dat er zo snel mogelijk een aparte prikstraat komt. Vanwege het hoge verzuim onder medewerkers hebben we als VVT instellingen in de regio gezegd dat we zo lang niet kunnen wachten en zijn we in gesprek met de ziekenhuizen in de regio om na te gaan of we zelf onze medewerkers kunnen vaccineren met de booster. Zodra we daar meer over weten horen jullie het.

Sluitingstijden restaurant voor externen: 17.00 uur beperkte lockdown
Door de beperkte lockdown sinds afgelopen zondag is de maaltijdservice voor de aanleunwoningen en wijkbewoners weer afgeschaald van het restaurant naar de thuissituatie. Voor de zogenaamde zorgtafel maken we een uitzondering omdat deze bewoners anders niet goed verzorgd en geholpen kunnen worden. De zorgtafel zien we als intramuraal. Dus zijn deze cliënten via de thuiszorg en de dagbesteding na 17.00 uur wel welkom in de restaurants.

Boosterprik (3e vaccinatie)
Voor bewoners:
Aanmeldingen voor de boostervaccinatie voor onze intramurale cliënten zijn gedaan, in de loop van december starten we met het verzamelen van toestemmingsverklaringen voor de vaccinaties. Naar verwachting vanaf januari 2022 start de GGD met vaccineren in instellingen zonder eigen medische dienst (SWZP).
Extramurale cliënten worden niet via de SWZP gevaccineerd. Zij kunnen gebruik maken van de uitnodiging van het RIVM voor een vaccinatie bij een GGD-priklocatie.
Er komt een nieuwe vaccinatielocatie in Purmerend, te weten aan het evenemententerrein (kruising Westerweg, nabij het Purmerbos). Op dit terrein komt tijdelijk een tentpaviljoen en een parkeerterrein. Naar verwachting opent deze priklocatie de 3e week van december. Hoogstwaarschijnlijk is een week eerder de locatie ‘planbaar’. De andere vaccinatielocatie in onze regio bevindt zich in Zaandam.

Blijf je houden aan de basisregels!
Het is van groot belang dat iedereen de basisregels blijft volgen, of je nu wel of niet gevaccineerd bent. Hoe beter we dit met elkaar doen, hoe minder het virus zich kan verspreiden en hoe minder beperkende maatregelen er nodig zullen zijn. De basisregels helpen aantoonbaar om besmetting te voorkomen.
Onder basisregels wordt verstaan:
– Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
– Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
– 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen.
– Schud geen handen.
– Was vaak en goed je handen.
– Hoest en nies in je elleboog.
– Zorg voor voldoende frisse lucht en ventilatie in binnenruimtes.