Update m.b.t. Coronaregels binnen de SWZP

Aan alle bewoners, cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Woensdag 15 december 2021

Betreft: Update m.b.t. corona binnen de SWZP

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

Actuele stand van zaken m.b.t. corona binnen SWZP

Onder de intramurale bewoners zijn er momenteel geen (verdenkingen) op besmettingen. In de thuiszorg is het gelukkig ook rustig wat betreft (verdenkingen op) besmettingen.
Maar we houden ons hart vast, aangezien er om ons heen in de verpleeghuiszorg wel besmettingen en uitbraken aan de orde zijn en de Omikron-variant naar verwachting snel dominant gaat worden.

Gelukkig hebben al onze intramurale bewoners gisteren de boostervaccinatie gekregen. Dank aan een ieder die hierbij betrokken is geweest. Zonder jullie hulp was de dag niet zo goed verlopen. Het GGD-prikteam heeft ons gecomplimenteerd voor de organisatie.

Besmettingen onder personeel 
Er zijn steeds meer besmettingen in de regio onder medewerkers. De uitvoering van de zorg binnen de thuiszorg, in de ziekenhuizen en in de VVT staat erg onder druk. Het verzuim onder zorgmedewerkers is hoog door besmettingen met covid. Familie en medewerkers moeten des te voorzichtiger zijn in hun contacten om vervolgens onze bewoners en cliënten niet te besmetten. Want ook bij de bewoners in de thuiszorg en intramuraal lopen het aantal besmettingen op.  

Mondkapjesplicht
Het crisisteam is ter ore gekomen dat niet altijd de mondkapjesplicht wordt opgevolgd door bezoekers. Het betreft hier een plicht, bezoekers wordt verzocht zich aan de regels te houden.

Bezoek in coronatijd – de aankomende feestdagen 
Onze boodschap aan elkaar in de komende tijd is: hou je aan de afspraken over hygiëne en bezoek! Dus op de woongroepen bezoek op eigen kamer en niet in de huiskamer. Er kunnen maximaal twee bezoekers tegelijk op het appartement zijn. 

Wijs elkaar op het handhaven van de basisregels over het dragen van het mondkapje, over hand hygiëne, bezoekregels voor bewoners, anderhalve meter afstand houden etc. Wij willen de komende Kerstperiode de bewoners zoveel mogelijk gezelligheid en welbevinden bieden. Ondanks alle corona maatregelen. Dat betekent dat we als medewerkers en mantelzorgers ons moeten aanpassen, en hen moeten beschermen om besmettingen te voorkomen.
Het spreekt voor zich dat, indien er sprake is van terminale zorg bij een bewoner, er maatwerk afspraken kunnen worden gemaakt over bezoek en passend afscheid nemen.

Ik hoop u langs deze weg voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u zich wenden tot het zorgteam.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer Directeur / Bestuurder Stichting Wonen en Zorg Purmerend