Update m.b.t. Coronaregels binnen de SWZP

Aan alle bewoners, cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 30 september 2021

Betreft: Update m.b.t. corona binnen de SWZP

Beste bewoners, cliënten, familie en mantelzorgers van bewoners,

Hierbij een update over de stand van zaken met betrekking tot de nog resterende basiscoronaregels binnen de SWZP

Beste familieleden en mantelzorgers,

Afgelopen weekend zijn de maatregelen tegen besmetting met het corona virus losgelaten door de overheid. Wij volgen in ons beleid het overheidsbeleid en de adviezen daarbij vanuit Verenso en het RIVM. Dat betekent dat we in de restaurants en de welzijnsactiviteiten -ook voor de buurt -weer open kunnen zonder beperkingen.

Welzijn
Voor de welzijnsactiviteiten in een beperkte ruimte willen we voorkomen dat er risico’s op kruisbesmettingen ontstaan. Dus bewoners vanuit één team bij elkaar. Voor de bustochten en in de bus hanteren we de overheidsregels van het openbaar vervoer. -bewoners uit een team bij elkaar in de bus →geen mondkapje – bewoners uit meerdere teams bij elkaar in de bus →wel een mondkapje

Bescherming en hygiëne
We laten bij de ingangen van de locaties de waarschuwing vanwege hygiëne en besmettingsrisico staan, want het virus is niet weg. Want soms zijn er toch weer besmettingen en moeten we weer overgaan tot beschermingsmaatregelen voor de bewoners. Verreweg de meeste cliënten en medewerkers zijn gelukkig nu gevaccineerd en zij behoren niet tot de groep waar nu de meeste besmettingen plaatsvinden. Het dragen van een mondkapje is dus niet meer nodig/verplicht, tenzij het volgens jouw professionele inschattingen welnoodzakelijk is of wanneer een client dit liever heeft. Facilitair blijft zorgen voor mondkapjes bij de ingangen, zodat bezoekers, indien gewenst, hiervan gebruik kunnen maken. Ook wordt er bij de ingangen aandacht besteed aan handhygiëne.

Klachten en testen
De regel blijft: heb je corona gerelateerde klachten, laat je testen! Dat adviseren we ook aan vrijwilligers, familie en mantelzorgers. We adviseren iedereen om dan een PCR-test af te laten nemen in de GGD-teststraat via telefoonnummer 0800-8101. Wij zijn van mening dat alleen de officiële PCR-test via de GGD, zekerheid biedt.

Basisregels
De basisregels blijven belangrijk, ook al zijn de maatregelen opgeheven!

Dus:
•          Was regelmatig je handen
•          Hoesten / nies in de elleboog
•          Testen bij klachten
•          Zorg voor voldoende frisse lucht
De basisregels helpen om besmetting van jezelf en anderen te voorkomen. Ook als je gevaccineerd bent.

Ik hoop u langs deze weg voldoende te hebben geïnformeerd. Voor vragen kunt u zich wenden tot het zorgteam.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer Directeur / Bestuurder Stichting Wonen en Zorg Purmerend