Update m.b.t. Coronacrisis in de zorg van de SWZP

Aan alle cliënten, familieleden, mantelzorgers en betrokkenen bij de zorg van de SWZP

Donderdag 7 januari 2021

Betreft: Update m.b.t. coronacrisis in de zorg bij SWZP

Beste bewoners, familie van bewoners, contactpersonen en vrijwilligers,

Stand van zaken locatie De Rusthoeve
Momenteel is de Coronabesmetting binnen de locatie De Rusthoeve nog niet afgenomen. Wij doen er alles aan om deze te beperken. Gezien de huidige ontwikkeling wordt de gehele locatie De Rusthoeve als besmet beschouwd en gelden hier de strengste maatregelen i.h.k.v. hygiëne en veiligheid. Er zijn zeer nauwe contacten met de huisartsen, de specialist ouderengeneeskunde en (artsen van) de GGD.

Zoals u zult begrijpen blijven de eerdere aangekondigde maatregelen van kracht en blijft de Rusthoeve voorlopig nog gesloten voor bezoek van buitenaf. De collega’s van het zorgteam zullen u op de hoogte houden over de toestand van uw partner en/of familielid. Eventuele nadere berichtgeving zal via CarenZorgt worden verspreid.

Stand van zaken locatie De Tien Gemeenten
Binnen DTG zijn een paar besmettingen bekend. Dit heeft ons genoopt maatregelen te nemen om verdere verspreiding te voorkomen. De Tien Gemeenten gaat (nog) niet dicht voor bezoek, maar de volgende preventieve maatregelen zijn wel van toepassing voor bewoners en bezoekers:

  • er vinden geen gezamenlijke activiteiten plaats in het restaurant;
  • er worden geen maaltijden meer geserveerd in het restaurant;
  • de kapper is tot nader order dicht;
  • maaltijden kunnen genuttigd worden in de huiskamer(-s) op de etage waar bewoners wonen of eventueel in het eigen appartement;
  • activiteiten vinden plaats op de eigen etage.

Kort samengevat: het aantal bewegingen binnen De Tien Gemeenten wordt drastisch verminderd en de bewoners en teams van de verschillende etages worden strikter van elkaar gescheiden. Hiermee voorkomen we dat er teveel onderlinge contacten zijn tussen bewoners en personeel van de verschillende groepen en etages.  Afsluitend nog de mededeling dat er per bewoner maximaal twee bezoekers per dag op visite kunnen komen, graag op afspraak.

Bij vragen kunt u contact opnemen met het zorgteam van de desbetreffende locatie. Raadpleeg voor nadere berichtgeving ook Carenzorgt.

Met vriendelijke groet,

Wim van ’t Veer Directeur / Bestuurder Stichting Wonen en Zorg Purmerend